UA
Управління Держпраці у Чернігівській області
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

Про навчання з питань охорони праці

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)
(зі змінами)


Перелік суб’єктів господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання
№ з/п Найменування суб"єкта господарювання Адреса

П.І.Б. керівника,

номер телефону, веб-сайт

Питання, з яких проводиться навчання
1 Державне підприємство ‹‹Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці››

14026,

м. Чернігів,

 вул. Красно- сільського, 89

Штанько

Микола

Іванович

(0462) 615-490

office@chetc.org.ua

http://cn.dsp.gov.ua/cp2cms/w/pub/

Навчання з питань охорони праці, спеціальне навчання та перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці

(НПАОП 0.00-1.01-07,

НПАОП 0.00-1.76-15,

НПАОП 0.00-1.59-87,

НПАОП 0.00-1.71-13,

НПАОП 0.00-1.02-08,

НПАОП 0.00-1.36-03,

НПАОП 0.00-1.22-08,

НПАОП 0.00-1.62-12,

НПАОП 0.00-1.60-66,

НПАОП 0.00-1.15-07,

НПАОП 0.00-1.26-96,

НПАОП 40.1-1.01-97,

НПАОП 40.1-1.07-01,

НПАОП 40.1-1.21-98 та інші)
2

Підприємство‹‹Навчально-методичний центр›› Федерації профспілкових організацій Чернігівської області

14027,

м. Чернігів,

вул. Шевченка, 105-А

Осадча

Тетяна

Василівна

(0462) 95-51-63

office@nmc.cn.ua

http://www.nmc.cn.ua

Навчання з питань охорони праці посадових осіб, членів комісій підприємств, установ, організацій з перевірки знань з питань охорони праці, представників профспілки та   уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці
3

ТОВ ‹‹Український Технічний Контроль››

14021,

м. Чернігів,

вул. Любецька, 60-А

Єрченко

Володимир

 Андрійович

(0462) 651-101

ukrtechcontrol@ukr.net

Навчання з питань охорони праці, спеціальне навчання та перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці

(НПАОП 0.00-1.01-07,

НПАОП 0.00-1.76-15,

НПАОП 0.00-1.59-87,

НПАОП 0.00-1.71-13,

НПАОП 0.00-1.02-08,

НПАОП 0.00-1.36-03,

НПАОП 0.00-1.22-08,

НПАОП 0.00-1.62-12,

НПАОП 0.00-1.60-66,

НПАОП 0.00-1.15-07,

НПАОП 0.00-1.26-96,

НПАОП 40.1-1.01-97,

НПАОП 40.1-1.07-01,

НПАОП 40.1-1.21-98 та інші)
4 Державне підприємство учбово-курсовий комбінат корпорації ‹‹Укрбуд››

14000,

м. Чернігів, пров. Коцюбин-ського 4/5

Бородуха

Олександр

Володимирович

(0462) 4-03-11

dpukk@mail.ru

Спеціальне навчання з питань охорони праці працівників будівельної галузі та перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці

(НПАОП 0.00-1.01-07,

НПАОП 0.00-1.76-15,

НПАОП 0.00-1.59-87,

НПАОП 0.00-1.71-13,

НПАОП 0.00-1.02-08,

НПАОП 0.00-1.36-03,

НПАОП 0.00-1.22-08,

НПАОП 0.00-1.62-12,

НПАОП 0.00-1.15-07 та інші)
5 ПАТ ‹‹Чернігівгаз››

14021,

м. Чернігів

вул. Ремзаводська, 11

Ларіонова

Олена Вікторівна

(0462) 728-584

Olena.Larionova3@cngas.com.ua

Навчання з питань охорони праці відповідальних осіб за безпечну експлуатацію газового господарства підприємств
6 Комунальне підприємство ‹‹Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат›› Чернігівської обласної ради

14017,

м. Чернігів,

пр. Перемоги, 33

Жарницький

Євген

 Якович

(0462) 675-408

uchkombinat@mail.ru

http://uchkombinat.com.ua

Навчання з питань охорони праці, спеціальне навчання та перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці

(НПАОП 0.00-1.01-07,

НПАОП 0.00-1.76-15,

НПАОП 0.00-1.59-87,

НПАОП 0.00-1.71-13,

НПАОП 0.00-1.02-08,

НПАОП 0.00-1.36-03,

НПАОП 0.00-1.22-08,

НПАОП 0.00-1.62-12,

НПАОП 0.00-1.60-66,

НПАОП 0.00-1.15-07,

НПАОП 0.00-1.26-96,

НПАОП 40.1-1.01-97,

НПАОП 40.1-1.07-01,

НПАОП 40.1-1.21-98 та інші)
7 Приватне підприємство ‹‹Чернігівський центр охорони праці››

14020,

м. Чернігів,

вул. Східна,10

Алійник

Олександр Олександрович

(0462) 970-601

regioncentrop@ukr.net

Навчання з питань охорони праці, спеціальне навчання та перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці

(НПАОП 0.00-1.76-15,

НПАОП 0.00-1.59-87,

НПАОП 0.00-1.71-13,

НПАОП 0.00-1.62-12,

НПАОП 0.00-1.15-07 та інші)
8 Чернігівський обласний навчально-виробничий центр

14020,

м. Чернігів,

вул. Шевченка, 160-А

Зінов’єв

Артур

Петрович

(0462) 3-13-27

nvc-nvc@yandex.ru

Навчання з питань охорони праці, спеціальне навчання та перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці

(НПАОП 0.00-1.76-15,

НПАОП 0.00-1.59-87,

НПАОП 0.00-1.62-12,

НПАОП 0.00-1.15-07,

НПАОП 40.1-1.01-97,

НПАОП 40.1-1.07-01,

НПАОП 40.1-1.21-98 та інші)