UA
Управління Держпраці у Чернігівській області
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

Загальна інформація, мета, завдання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 100 "Про утворення територіальних органів Державної служби праці та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" утворено Управління Держпраці у Чернігівській області шляхом злиття територіальної державної інспекції з питань праці у Чернігівській області та територіального управління Держгірпромнагяду у Чернігівській області.

Мета, завдання та види діяльності

Управління Держпраці у Чернігівській області (далі – Управління Держпраці) є територіальним органом Державної служби України з питань праці, що їй підпорядковується.

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації координує діяльність Управління Держпраці і сприяє йому у виконанні покладених на нього завдань.

Повноваження Управління Держпраці поширюються на територію Чернігівської області.

Управління Держпраці у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністра соціальної політики, іншими актами законодавства України        

Основними завданнями Управління Держпраці є:

1) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

2) здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному рівні;

3) здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;

4) організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи.

 

У Державній службі України з питань праці працює телефонна «гаряча лінія».
Поставити свої запитання фахівцям Державної служби України з питань праці можна щовівторка з 14:30 до 15:30,
зателефонувавши за номером (044) 289 30 32.

 

 


СТАНДАРТ

надання адміністративних послуг

Управлінням Держпраці у Чернігівській області

(далі –  Управління Держпраці)

 

Відповідно до статті 21 Закону України “Про охорону праці” роботодавець повинен одержати дозвіл Держпраці або її територіального органу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацією (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл).

Процедура видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання Держпраці та її територіальними органами дозволів визначається Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

1.     У цьому Стандарті терміни вживаються в такому значенні:

Одержувач – юридична особа незалежно від ії організаційно-правової форми та форми власності, а також фізична особа – підприємець, які мають намір виконувати роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію (застосування)  машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Дозвільний центр – приміщення, в якому працюють представники місцевих дозвільних органів та адміністратор.

Державний адміністратор – посадова особа міської ради, районної державної адміністрації, яка організує видачу одержувачу документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.

          2.       Для одержання дозволу одержувачу (уповноваженій ним особі) необхідно:

-       Отримати висновок експертизи експертної організації – суб'єкта господарської діяльності, який має дозвіл Держгірпромнагляду України на проведення оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки (на території Чернігівській області знаходиться ДП "Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці", якій розташований за адресою: вул. Красносільського, 89, м. Чернігів, 14026, тел. 615-490, електрона адреса office@chetc.cn.ua).

Плата за проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання визначається експертними організаціями відповідно до Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1251 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 91, ст. 3079).

-       Після отримання позитивного висновку, подати, за місцем реєстрації підприємства, до адміністратора заяву, завіреною печаткою (форма заяви, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р. № 1176, надається державним адміністратором), до якої додається вищезазначений висновок. Державний адміністратор протягом 5 днів передає заяву з висновком до Управління.

          3.   Після розгляду заяви (термін розгляду, згідно Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, не більше ніж 10 робочих днів з дня одержання від державного адміністратора заяви та документів) Управління приймає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу та передає протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору відповідні документи.

Адміністратор наступного робочого дня після одержання дозволу повідомляє одержувача про місце і час видачі дозволу. У разі прийняття Управлінням рішення про відмову у видачі дозволу адміністратор повідомляє про це одержувача наступного робочого дня після одержання відповідного рішення.

          4. Рішення про відмову  у видачі дозволу приймається Управлінням у разі:

          - неподання одержувачем необхідних документів та (або) їх оформлення з порушенням встановлених вимог;

        - подання недостовірних відомостей або висновку за результатами експертизи, який затверджено чи складено більш як за рік до дня подання заяви;

        - встановлення згідно з висновком за результатами експертизи невідповідності об’єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці .

Після усунення причин, які призвели до відмови у видачі дозволу, одержувач має право повторно подати заяву на одержання дозволу.

          5.       Послуги, пов'язані з видачею дозволів Управлінням, безкоштовні.

          6.       Дозвіл видається за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

          7.       Дія дозволів, виданих Управлінням, поширюється на всю територію України.

 

Строк дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки становить 5 років.
Строк дії дозволу продовжується органом, що його видав.
Дозвіл на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки видається Держпраці України і є безстроковим.