UA
Управління Держпраці у Чернігівській області
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

новости

Надано практичну допомогу працівникам кондитерської фабрики

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області відвідали ПАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла», де перевірили усунення порушень, вказаних у приписі за результатами попередньої перевірки підприємства, а також провели практичне заняття з інженерно-технічними робітниками і працівниками фабрики. Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області відвідали ПАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла», де перевірили усунення порушень, вказаних у приписі за результатами попередньої перевірки підприємства, а також провели практичне заняття з інженерно-технічними робітниками і працівниками фабрики.

У ході заняття учасники опрацювали дії обслуговуючого персоналу посудин, що працюють під тиском, перед початком роботи, під час та після закінчення роботи, а також у разі виникнення аварійних чи позаштатних ситуацій.

З інженерно-технічними робітниками посадовці обговорили порядок здійснення нагляду за безпечною експлуатацією та справним станом посудин, що працюють під тиском, надали практичні рекомендації стосовно проведення оператором посудин зовнішнього огляду та перевірки їхньої справності.

 

Особливу увагу приділили діям обслуговуючого персоналу під час перевірки справності манометрів, запобіжних клапанів, запірно-регулюючої арматури посудин.

Упродовж заняття працівники підприємства ставили державним інспекторам актуальні для себе питання й отримували кваліфіковані рекомендації та роз’яснення.

У підсумку працівники Управління вкотре наголосили на необхідності неухильного дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації посудин, що працюють під тиском, підкреслюючи підвищений рівень відповідальності працівників при виконанні зазначених робіт. Присутні висловили побажання, щоб такі зустрічі проводилися якомога частіше. Фахівці Управління, у свою чергу, відмітили високий професійний рівень персоналу під час виконання своїх обов’язків.

На порядку денному – питання освітньої галузі

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області спільно з Управлінням освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації провели семінар-нараду з представниками установ і закладів освіти на базі Обласного палацу дітей та юнацтва Чернігівської області. Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області спільно з Управлінням освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації провели семінар-нараду з представниками установ і закладів освіти на базі Обласного палацу дітей та юнацтва Чернігівської області.

У заході також взяли участь начальник Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації Микола Конопацький, посадові особи Управління освіти Чернігівської міської ради та Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

 

Під час зустрічі йшлося про дотримання вимог безпеки у навчальних закладах та їх готовність до нового навчального року і безпечне функціонування в осінньо-зимовий період.

Посадові особи Управління довели присутнім основні причини нещасних випадків та проаналізували стан виробничого травматизму на підприємствах, установах і організаціях соціально-культурної сфери Чернігівської області, надали роз’яснення щодо вимог чинних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці за наступними питаннями у контексті роботи закладів освіти: «Стан безпечної експлуатації котелень навчальних закладів та підготовка їх матеріально-технічної бази до нового опалювального сезону», «Про порядок проведення медичних оглядів працівників», «Основні вимоги електробезпеки в закладах освіти», «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», «Вимоги безпечної експлуатації і технічного обслуговування систем газопостачання та димових і вентиляційних каналів газових котелень у навчальних закладах», «Організація роботи з охорони праці в навчальних закладах».

Одночасно учасники розглянули умовні ситуації, що можуть виникнути під час організації системи управління охороною праці у навчальному закладі, обговорили дії керівництва закладу щодо створення безпечних умов праці.

 

У ході семінару-наради фахівці Управління неодноразово закликали присутніх у разі виникнення будь-яких питань або ситуацій, що потребують кваліфікованої допомоги, звертатися до Управління Держпраці у Чернігівській області для отримання відповідних консультацій та роз’яснень. Це, у свою чергу, дозволить вчасно запобігати виникненню нещасних випадків, сприятиме безпечній та безперебійній роботі обладнання та устаткування закладів освіти, його належний технічний стан.

Наприкінці учасники мали змогу поставити представникам Управління найбільш актуальні питання щодо забезпечення безпечного виконання робіт під час навчально-виховного процесу, приведення устаткування й обладнання навчального закладу у відповідність до вимог діючого законодавства з охорони праці, оформлення відповідної документації з охорони праці тощо.

Ефективність превентивної роботи у сфері легалізації праці підтверджуються статистикою

З метою профілактики порушень суб’єктами господарювання області законодавства про працю державними інспекторами відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернігівській області проводиться системна інформаційно-роз’яснювальна робота з колективами підприємств, установ і організацій області усіх форм власності. З метою профілактики порушень суб’єктами господарювання області законодавства про працю державними інспекторами відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернігівській області проводиться системна інформаційно-роз’яснювальна робота з колективами підприємств, установ і організацій області усіх форм власності.

У ході семінарів-нарад, засідань «круглих столів», лекцій, інших превентивних заходів і акцій, а також під час здійснення інспекційних відвідувань фахівці Управління доводять керівникам і працівникам підприємств новації в законодавстві про працю, надають роз’яснення стосовно додержання норм трудового законодавства, в тому числі, використання найманої праці, загальнообов’язкового державного соціального страхування, видів відповідальності за порушення законодавства про працю тощо.

 

Ефективність превентивної роботи, яка постійно проводиться Управлінням у цих напрямках, підтверджується оперативною інформацією базових районних центрів зайнятості населення. Зокрема, після проведення інформаційно-роз’яснювального заходу з фізичною особою-підприємцем Семенівського району за темою «Відповідальність за неналежне оформлення трудових відносин з найманими працівниками» роботодавець наступного дня офіційно працевлаштував чотирьох найманих працівників, що було підтверджено інформацією, наданою Семенівським районним центром зайнятості.

 

І такі приклади останнім часом не поодинокі.

 

Робота щодо недопущення порушень законодавства про працю в частині належного оформлення трудових відносин і сприяння збільшенню застрахованих працівників триває.

Проведено зустріч із майбутніми працівниками Державної пенітенціарної служби

З метою привернення уваги учнівської та студентської молоді до сучасних питань охорони праці і промислової безпеки, дотримання законодавства про працю фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області відвідали Академію Державної пенітенціарної служби України, де провели для курсантів семінар-нараду. З метою привернення уваги учнівської та студентської молоді до сучасних питань охорони праці і промислової безпеки, дотримання законодавства про працю фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області відвідали Академію Державної пенітенціарної служби України, де провели для курсантів семінар-нараду.

У ході зустрічі представники Управління обговорили з учасниками питання організації умов праці та порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці. Опрацювали вимоги чинного законодавства стосовно організації та проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, осіб віком до 21 року.

Одночасно присутнім були доведені основні вимоги Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) і вимоги Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98). Розглянули також і питання створення на робочих місцях безпечних умов праці та заходи, спрямовані на мінімізацію ризиків виникнення нещасних випадків на виробництві.

Наприкінці заходу учасники подякували фахівцям Управління і висловили побажання, щоб такі інформаційно-роз’яснювальні зустрічі набули систематичного характеру.

Гігієнічні вимоги до навчального процесу у школі

Гігієнічні вимоги та правила до навчального процесу є науково обґрунтованими заходами, яких потрібно дотримуватися протягом усього періоду навчання. Раціональні режими праці та відпочинку школяра, розклад уроків і виконання домашніх завдань – головні складники навчально-виховної роботи в школі. Навчальний процес повинен забезпечувати належні умови для збереження і зміцнення здоров’я дітей і підлітків. Гігієнічні вимоги та правила до навчального процесу є науково обґрунтованими заходами, яких потрібно дотримуватися протягом усього періоду навчання. Раціональні режими праці та відпочинку школяра, розклад уроків і виконання домашніх завдань – головні складники навчально-виховної роботи в школі. Навчальний процес повинен забезпечувати належні умови для збереження і зміцнення здоров’я дітей і підлітків.

Важливою умовою також є раціональна організація навчального процесу, яка запобігає втомі та перевтомі. Правильна структура навчального процесу передбачає раціональне чергування різних видів діяльності і відпочинку.

 

Сучасними науковими дослідженнями встановлено, що найвища активність розумової діяльності у дітей шкільного віку припадає на інтервал з 10.00 до 12.00. Цей час характеризується найбільшою ефективністю засвоєння матеріалу при найменших психофізичних затратах організму. Тому в розкладі уроків для молодших школярів предмети, що вимагають значного розумового напруження, повинні проводитися на 2-3 уроках, а для учнів середнього і старшого віку – на 2, 3, 4 уроках.

 

Розподіл навчального навантаження протягом тижня повинен бути таким, щоб найбільший його обсяг припадав на вівторок, середу. На ці дні в шкільний розклад необхідно виносити предмети, які потребують великого розумового напруження або ті, які не вимагають значного навантаження, але у більшій кількості, ніж в інші дні тижня. Вивчення нового матеріалу, контрольні роботи найкраще проводити на 2 – 4 уроках посеред тижня. Предмети, які вимагають значних затрат часу для виконання домашніх завдань, не повинні групуватися в один день у розкладі занять.

 

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на уроках письма, мови, читання, математики необхідно через кожні 15 хвилин уроку проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

 

У гігієнічному вихованні учнів слід виділити такі основні напрями роботи:

- раціональний режим дня;

- гігієна трудового навчання;

- громадська і особиста гігієна;

- гігієна харчування;

- попередження інфекційних захворювань та отруєнь;

- профілактика травматизму;

- дотримання правил техніки безпеки;

- статеве виховання;

- запобігання формуванню шкідливих звичок та формування здорового способу життя.

 

Учні не допускаються до виконання робіт, які є небезпечними для їх життя, здоров’я та становлять загрозу зараження інфекційними хворобами. До таких видів робіт відносяться:

- робота із значним фізичним навантаженням;

- робота з електроприладами без нагляду вчителів та батьків;

- миття вікон, очищення даху і проїжджих частин вулиць від снігу, льоду;

- очищення освітлювальної апаратури, вентиляційного обладнання та витяжних шаф;

- перенесення скла;

- прибирання санвузлів, умивальних та кімнат гігієни, медичних та допоміжних приміщень, сходів, майстерень, спортивних приміщень, актового залу, харчоблоку, буфету, обіднього залу;

- винесення та вивезення відходів;

- робота з хімічними речовинами (крім уроків хімії);

- робота у котельнях;

- проведення нічних чергувань.

 

Загальноосвітні навчальні заклади повинні бути укомплектовані кваліфікованими кадрами середніх медичних працівників, лікарів-педіатрів, психологів.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів підлягають медичним оглядам.

Всі працівники шкіл, в тому числі працівники харчоблоку, повинні проходити обов’язкові медичні огляди у відповідності до діючого законодавства та мати особисті медичні книжки єдиного зразка.

На Чернігівщині обговорили вимоги безпеки під час проведення лісосічних робіт

Представники Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінари-наради для майстрів виробничих дільниць, вальників лісу, інших працівників і керівників ДП «Сосницярайагролісгосп» та районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс». Представники Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінари-наради для майстрів виробничих дільниць, вальників лісу, інших працівників і керівників ДП «Сосницярайагролісгосп» та районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс».

Учасникам заходів був доведений стан виробничого травматизму за 8 місяців 2017 року в Чернігівській області, проаналізовані обставини та причини нещасних випадків з тяжкими та смертельними наслідками.

 

Фахівці Управління опрацювали разом із присутніми загальні вимоги безпеки до лісосічних робіт, обговорили заходи з охорони праці по недопущенню виробничого травматизму під час виконання робіт з підвищеної небезпеки, довели вимоги Правил безпечної роботи з інструментами та пристроями, а також основні правила безпеки праці під час виконання лісосічних та лісозаготівельних робіт.

 

Одночасно у ході зустрічей був розглянутий порядок та терміни проведення атестації робочих місць, надання пільг та компенсацій, які отримують працівники за результатами атестації, права на пільгову пенсію, порядок їх призначення, порядок отримання мінімальної заробітної плати.

 

За підсумками проведення семінарів-нарад приймалися відповідні рішення щодо посилення роботи з проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів у виробничому процесі, посилення контролю за дотриманням вимог безпеки при проведенні лісосічних робіт, вчасного проведення необхідних інструктажів працівникам, недопущення порушень діючого законодавства з охорони праці та промислової безпеки.

Проведено нараду Управління з питань запобігання корупції

В Управлінні Держпраці у Чернігівській області проведено робочу нараду для посадових осіб Управління з питань запобігання проявам корупції та дотримання вимог антикорупційного законодавства. В Управлінні Держпраці у Чернігівській області проведено робочу нараду для посадових осіб Управління з питань запобігання проявам корупції та дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Головний спеціаліст з питань протидії корупції проінформував посадовців про підсумки роботи Управління з питань запобігання корупції, ознайомив зі статистикою порушень антикорупційного законодавства у сфері державної служби і служби в органах місцевого самоврядування з початку 2017 року. Були також окреслені цілі та завдання щодо подальшого вдосконалення антикорупційної діяльності.

У теоретичній частині наради учасники розглянули вимоги стосовно обмежень та заборон певних видів поведінки посадових осіб, зокрема: щодо використання службового становища, одержання подарунків, сумісництва і суміщення, спільної роботи близьких осіб тощо. Обговорили питання співпраці влади та громадськості у прийнятті рішень у сфері антикорупційної політики, а також опрацювали алгоритм дій державного службовця у випадку складання на нього протоколу про корупцію.

У ході зустрічі фахівцям Управління було запропоновано заповнити анонімну анкету щодо ставлення слухачів наради до антикорупційної політики в державі.

Крім того, з метою перевірки рівня обізнаності у питаннях державної антикорупційної політики, учасники наради пройшли тестове опитування на знання Закону України «Про запобігання корупції», за результатами перевірки якого будуть прийняті відповідні рішення з оптимізації роботи Управління у цьому напрямку.

 

Начальник Управління Сергій Дорошенко вкотре наголосив на неприпустимості корупційних проявів на державній службі і закликав докладати максимум зусиль у реалізації державної антикорупційної політики.

Також він підкреслив, що без забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства державних службовців неможливе ефективне функціонування всієї антикорупційної системи та закликав присутніх при будь-яких питаннях, що можуть виникнути у державного інспектора під час здійснення службових повноважень, звертатися до головного спеціаліста з питань протидії корупції Управління для кваліфікованих роз’яснень.

Наприкінці заходу кожен учасник отримав друкований варіант пам’ятки «Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням».

В області проведено черговий цикл превентивних заходів стосовно безпечної експлуатації атракціонів

На Чернігівщині триває превентивна робота, спрямована на забезпечення безпечного функціонування атракціонної техніки. На Чернігівщині триває превентивна робота, спрямована на забезпечення безпечного функціонування атракціонної техніки.

Так, фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели цикл інформаційно-роз’яснювальних заходів для працівників ряду суб’єктів господарювання області, зокрема: ПП «Партнер» міста Ніжин, ТОВ «База «Електронік», позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт», комунального закладу медико-соціального захисту «Прилуцький обласний будинок дитини «Надія», Чернігівського обласного дитячого протитуберкульозного санаторію «Зелений Гай», КП «Паркування та ринок».

 

Під час заходів йшлося про дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації атракціонів. Учасники аналізували основні порушення, які можуть при цьому виникнути, порушували питання безпечних методів проведення робіт на підприємствах, зокрема, пов’язаних із розміщенням і встановленням пересувних атракціонів. Особлива увага присутніх зверталась на стан обладнання дитячих ігрових майданчиків, території.

 

Спеціалістам та обслуговуючому персоналу підприємств були доведені вимоги «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» (НПАОП 92.7-1.01-06). У практичній частині кожної зустрічі учасники відпрацьовували дії операторів атракціонів перед початком роботи, у ході експлуатації і у випадках виникнення аварійних ситуацій.

 

Фахівці Управління наголошували на неухильному дотриманні вимог безпеки під час експлуатації та обслуговування атракціонної техніки, на необхідності посилення контролю з боку керівництва підприємств за безпечним виконанням робіт працівниками і обслуговуючим персоналом.

Надано роз’яснення працівникам лісової галузі Чернігівщини

Посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області спільно з представниками Борзнянського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Чернігівській області провели семінари-наради за темою: «Попередження виробничого травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод» із працівниками дочірнього агролісогосподарського підприємства «Борзнарайагролісгосп» і ДП «Борзнянське лісове господарство». Посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області спільно з представниками Борзнянського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Чернігівській області провели семінари-наради за темою: «Попередження виробничого травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод» із працівниками дочірнього агролісогосподарського підприємства «Борзнарайагролісгосп» і ДП «Борзнянське лісове господарство».

Фахівці Управління проінформували учасників заходів про стан виробничого травматизму на підприємствах лісової галузі Чернігівської області з початку 2017 року, проаналізували конкретні нещасні випадки, що сталися на підприємствах галузі упродовж останніх років, розглянули основні причини настання таких випадків.

Також присутнім були доведені основні заходи охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації транспортних засобів, зокрема, проведення перевірки справності автомобіля перед виїздом з території підприємства, оформлення відповідних документів, одержання дозволу на виїзд тощо.

 

Одночасно представник Борзнянського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Чернігівській області довів присутнім вимоги «Правил дорожнього руху»до технічного стану транспортних засобів, звертаючи увагу на умови для заборони їхньої експлуатації.

Упродовж семінарів-нарад учасники у форматі вільного спілкування ставили посадовцям актуальні для себе питання, отримували кваліфіковані роз’яснення і консультації.

Роль фотографії робочого дня при проведенні атестації робочих місць за умовами праці

Оцінка шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища при проведенні атестації робочих місць за умовами праці провадиться з урахуванням тривалості дії цих факторів упродовж робочого дня (зміни). Оцінка шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища при проведенні атестації робочих місць за умовами праці провадиться з урахуванням тривалості дії цих факторів упродовж робочого дня (зміни).

Структура робочого часу, тривалість дії шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, зайнятість працівників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці визначається на підставі результатів фотографії робочого дня (часу).

 

Фотографія робочого дня (часу) – це послідовне фіксування часу, що витрачається працівником упродовж робочого дня (зміни) на виконання операцій певного технологічного процесу та перерви у роботі. В залежності від об’єкту спостережень, фотографія робочого часу може бути індивідуальною чи груповою.

 

При індивідуальній фотографії робочого часу об’єктом спостережень є затрати часу одного робітника, що працює на одному робочому місці, та аналогічних, при наявності. При проведенні атестації робочих місць за умовами праці проводиться саме індивідуальна фотограція робочого часу для детального визначення всіх затрат часу на конкретному робочому місці на протязі зміни.

 

При груповій фотографії робочого часу спостерігач проводить одночасно заміри затрат часу групи робітників (до 10 осіб), що працюють на декількох робочих місцях. Така фотографія доцільна при визначанні процента завантаженості робітників і втрат не на одному робочому місці, а на певній ділянці цеху.

 

Проведення фотографії робочого дня організує атестаційна комісія, що створюється на підприємстві для проведення атестації робочих місць за умовами праці. Ця комісія складає повний перелік робочих місць, які підлягають атестації, і, залежно від характеристик технологічного процесу, складу обладнання, сировини матеріалів, вивчає і складає перелік небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища, показників важкості та напруженості трудового процесу, що підлягають оцінці на кожному робочому місці. Під час атестації комплексній оцінці підлягають усі шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища, присутні на конкретному робочому місці.

 

Складання фотографії здійснюється шляхом спостереження, вимірювання та послідовного запису витрат часу. Під час підготовки до спостереження вивчається технологічний процес, організація робочого місця та його обслуговування, технологічні характеристики, режими роботи і стан обладнання. Результатом проведення фотографії робочого часу є визначення середнього часу перебування працівника у різних пунктах робочої зони, пов’язаного з необхідністю виконання обов’язків, передбачених виробничою інструкцією. Визначається також і тривалість операцій, під час яких на працівника впливають шкідливі фактори виробничого середовища та трудового процесу.

 

За допомогою фотографії робочого дня визначається час виконання кожної операції і встановлюється фактори, що впливають на працівника при виконанні ним тієї чи іншої операції. Результати проведених спостережень оформлюють картою фотографії робочого часу. Нормативно-правовими актами такої форми не передбачено, тому підприємства розробляють її самостійно.

 

Фотографія робочого часу і хронометраж є найпоширенішими на підприємствах способами проведення вимірів часу. Фактичні витрати часу при цьому рекомендується вимірювати за допомогою секундомірів, хронометрів, годинників, хронографів. Фотографія робочого часу використовується для виявлення часу впливу на працівника шкідливих і небезпечних факторів, а також для виявлення втрат робочого часу і причин, які їх викликають, а також для встановлення співвідношення між окремими видами витрат часу.

 

Якісно і правильно проведені спостереження істотно впливають на підсумкову оцінку умов праці працівника, що, у свою чергу, відбивається на визначенні права відповідальних працівників на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги та компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, які передбачені законодавством.

Абсолютна нетерпимість до корупційних проявів – серед найвищих пріоритетів Управління

Останнім часом в Україні на всіх рівнях влади продовжують вживатися суттєві комплексні заходи щодо подолання не тільки окремих проявів корупції, а й докорінних змін у ситуації з цієї проблеми. Не є винятком і Управління Держпраці у Чернігівській області. Керівництвом Управління формуються етичні стандарти негативного відношення до будь-яких проявів корупції, подаючи приклад власною поведінкою та здійснюючи ознайомлення з антикорупційним законодавством всіх працівників. Останнім часом в Україні на всіх рівнях влади продовжують вживатися суттєві комплексні заходи щодо подолання не тільки окремих проявів корупції, а й докорінних змін у ситуації з цієї проблеми. Не є винятком і Управління Держпраці у Чернігівській області. Керівництвом Управління формуються етичні стандарти негативного відношення до будь-яких проявів корупції, подаючи приклад власною поведінкою та здійснюючи ознайомлення з антикорупційним законодавством всіх працівників.

У сфері антикорупційної політики Управління впроваджено низку нововведень у здійснення організаційної, методичної, та консультативно-роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, а також профілактики корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. За умов наявних масштабів розповсюдження корупції в суспільстві, керівництво Управління акцентує увагу не тільки на боротьбі з конкретними її проявами, а й на усуненні причин. Саме тому, досить велика увага приділена превентивним методам впливу.

 

З метою підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції було розроблено «План Управління Держпраці у Чернігівській області щодо запобігання та протидії корупції на 2017 рік».

 

На виконання вимог чинного законодавства до 1 квітня 2017 року проведено декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру державними службовцями. Всі посадові особи Управління у встановлені терміни були забезпечені електронними цифровими підписами та станом на 1 квітня 2017 року подано 77 декларацій до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Декларування працівниками Управління було завершено у визначені терміни.

 

На робочих нарадах Управління постійно опрацьовуються питання щодо чіткого дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні перевірок інспекторським складом Управління та посилення контролю за їх проведенням з боку керівництва.

 

За допомогою систематичних лекцій, тематичних бесід та розробки і розповсюдженню методичних матеріалів, працівники Управління ознайомлені з корупційними ризиками на державній службі, їх видами, етично-психологічними аспектами та соціально-правовими факторами. На прикладах умовних ситуацій аналізуються причини й шляхи запобігання корупційним ризикам під час виконання державними службовцями їх посадових обов’язків.

 

Під час проведення конкурсних відборів кандидатів на заміщення вакантних посад згідно з Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади» забезпечуються дотримання принципів відкритості та прозорості відбору. Відносно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, проводяться відповідні перевірки.

 

Серед посадових осіб Управління поширюються методичні матеріали за темами: «Дотримання обмежень державних службовців», «Кримінальна відповідальність за прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою», «Обмеження щодо одержання подарунків», «Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища», «Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування».

 

Крім того, для фахівців Управління проводяться регулярні тестування та анкетування щодо узагальнення працівниками знань Закону України «Про запобігання корупції» та Наказу Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».

 

Антикорупційна робота проводиться Управлінням у двосторонньому напрямку: постійно діють «Скринька довіри», «Електронна скринька довіри» та «Телефон довіри». Також на офіційному веб-сайті Управління проходить постійна актуалізація інформації та нормативної бази з питань запобігання корупції, в розділі «Питання, що часто задаються» висвітлюються проблемні ситуації та питання.

Головні вимоги, яких повинні дотримуватись роботодавці при вивільненні працівників

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу Законів про Працю України (КЗпП) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом в разі скорочення чисельності або штату працівників. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу Законів про Працю України (КЗпП) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом в разі скорочення чисельності або штату працівників.

У разі прийняття рішення роботодавцем щодо скорочення чисельності або штату працівників законодавством про працю України визначено певні процедурні зобов’язання, яких роботодавець повинен дотримуватися при звільненні працівників.

До уваги роботодавців!

Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295, запроваджено нові підходи у відносинах держави та бізнесу, згідно з якими головними пріоритетами інспекторів праці є профілактична робота та консультування роботодавців. Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295, запроваджено нові підходи у відносинах держави та бізнесу, згідно з якими головними пріоритетами інспекторів праці є профілактична робота та консультування роботодавців.

Запроваджується також можливість проведення, за бажанням роботодавця, аналізу стану  дотримання законодавства  про працю  та надання рекомендацій  щодо його застосування.

Відповідно до Порядку контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється інспекторами праці.

Інспектори праці мають контрольні повноваження, які підтверджуються службовим посвідченням встановленої форми, затвердженої наказом Мінсоцполітики  від 24.05.2017 № 866.

Інформацію щодо виданих посвідчень інспекторам праці можна перевірити на сайті Держпраці у розділі Здійснення державного контролю  за додержанням законодавства про працю – Інформація щодо виданих посвідчень інспекторам праці або за телефоном (044) 288-10-00.

Фахівці Управління взяли участь у бізнес-фестивалі «Разом до успіху»

Представники Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у бізнес-фестивалі «Разом до успіху», який проводився 2 вересня у місті Чернігові. Представники Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у бізнес-фестивалі «Разом до успіху», який проводився 2 вересня у місті Чернігові.

Основною метою цього масштабного заходу є популяризація підприємництва в області, сприяння економічному розвитку регіону, встановлення економічних зв’язків між підприємствами споживачами, можливість підприємців заявити про наявні товари та послуги.

За програмою фестивалю Центральний парк культури та відпочинку було поділено на локації за тематичними напрямками. На території однієї з таких локацій – «Вікно допомоги» – розташовувалися інформаційні намети органів державної виконавчої влади, в тому числі і Управління Держпраці у Чернігівській області.

Фахівці Управління надавали всім охочим консультації з питань законодавства про працю, доводили переваги офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, роз’яснювали негативні наслідки незадекларованої праці для найманих працівників і роботодавців. Розповідали гостям фестивалю і про визначену законодавством відповідальність роботодавців у разі виявлення не задекларованої праці, роз’яснювали новації у здійсненні інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання відповідно до нового Порядку державного контролю за дотриманням законодавства про працю, а у разі виникнення питань чи необхідності роз’яснень рекомендували звертатися до Управління Держпраці у Чернігівській області.

Кожен відвідувач консультативного намету Управління отримував інформаційні брошури: «Щодо застосування Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», «Щодо гарантій для працівників, призваних на військову службу», «Щодо правових наслідків нелегальної праці», інші інформаційні матеріали.

 

 

Фахівці Управління надали роз’яснення колективам підприємств Чернігівської області

Продовжується робота з надання консультативної допомоги колективам підприємств, установ і організацій Чернігівщини стосовно дотримання вимог діючого законодавства стосовно проведення атестації робочих місць за умовами праці, гігієни праці. Продовжується робота з надання консультативної допомоги колективам підприємств, установ і організацій Чернігівщини стосовно дотримання вимог діючого законодавства стосовно проведення атестації робочих місць за умовами праці, гігієни праці.

Упродовж серпня цього року представники Управління провели ряд семінарів-нарад для працівників ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК», КП «ЖЕК-13» Чернігівської міської ради, ПрАТ «Укроптбакалія», ПСП імені О.П.Довженка (смт Сосниця), ТДВ «Продовольча компанія «Ясен», районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс».

Під час зустрічей посадові особи Управління доводили останні зміни у діючому законодавстві, що стосуються проведення атестації робочих місць за умовами праці, надавали роз’яснення щодо порядку й термінів її проведення, повноважень атестаційної комісії та формування її складу. Проводили аналіз проблемних питань у призначенні працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, обговорювали питання реалізації права працівника на пільгову пенсію та порядок її призначення. Окремо порушували питання порядку отримання мінімальної заробітної плати.

У рамках семінарів-нарад фахівці Управління розглядали з колективами підприємств питання організації проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих у шкідливих та небезпечних умовах праці, оформлення відповідної документації, визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду, складання Акту визначення категорій працівників, які підлягають медичним оглядам.

Продовжується превентивна робота Управління у сфері безпечного користування газом в побуті

Питання безпеки користування газом в побуті залишається в особливому полі зору Управління Держпраці у Чернігівській області. Питання безпеки користування газом в побуті залишається в особливому полі зору Управління Держпраці у Чернігівській області.

З метою запобігання виникненню аварій і нещасних випадків під час використання газу фахівцями Управління систематично проводяться семінари-наради та інші заходи з посадовими особами спеціалізованих підприємств газового господарства та підприємствами, що виконують роботи з перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів.

 

У ході семінарів-нарад розглядаються проблемні питання, що виникають під час експлуатації димових та вентиляційних каналів, систем газопостачання житлових будинків. Особлива увага при цьому звертається на якість і своєчасність проведення перевірок димовентканалів, підтримання їх належного технічного стану.

 

Проводяться зустрічі з керівниками ОСББ та власникам багатоквартирних житлових будинків, під час яких обговорюються питання безпечної експлуатації внутрішньобудинкових систем газопостачання димових та вентиляційних каналів, на які необхідно звернути увагу, та ряд інших актуальних питань.

 

Управлінням введено в постійну практику порушувати питання щодо вимог державних будівельних норм стосовно облаштування димових та вентиляційних каналів при спорудженні багатоквартирних житлових будинків під час регулярних засідань громадської ради фахівців будівельної галузі Чернігівської області.

 

У засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Управління розміщено ряд статей відповідної тематики. У громадському транспорті розміщена соціальна реклама, в якій відображені вимоги щодо безпечної експлуатації побутових газових приладів, справного стану димових і вентиляційних каналів.

 

Одночасно під час проведення планових перевірок суб’єктів господарювання особлива увага зверталася на питання проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, облаштування димових і вентиляційних каналів у багатоквартирних житлових будинках та у приватному секторі.

Питання заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат залишається на контролі

У приміщенні Чернігівської обласної державної адміністрації 29 серпня 2017 року під головуванням заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації Наталії Романової відбулося засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. У приміщенні Чернігівської обласної державної адміністрації 29 серпня 2017 року під головуванням заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації Наталії Романової відбулося засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

У засіданні взяла участь заступник начальника Управління Держпраці у Чернігівській області Ірина Хоменко. На порядку денному йшлося ситуацію із погашення заборгованості із виплати заробітної плати суб’єктами господарювання області. Члени комісії заслухали звіти керівників підприємств-боржників – КП «Ріпкинська житлово-експлуатаційна дільниця», Ріпкинський КП «Водоканал», ПАТ «Ріпкинське АТП-17444».

 

Також учасники обговорили заходи стосовно недопущення виникнення зарплатних боргів працівникам бюджетної сфери.

Окремим питанням порядку денного члени комісії розглянули стан погашення боргів із виплати заробітної плати на підприємствах, стосовно яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

 

Також заслухали звіти запрошених на засідання арбітражних керуючих (керівників) щодо погашення боргів із заробітної плати на підприємствах ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник» і ТОВ «Ватес».

Чернігівщина відзначила День Незалежності України

Представники Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь в урочистих заходах, які проводилися у місті Чернігові з нагоди 26-ї річниці Дня Незалежності України біля пам’ятного знаку «Борцям за волю і незалежність України» навпроти Катерининської церкви. Представники Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь в урочистих заходах, які проводилися у місті Чернігові з нагоди 26-ї річниці Дня Незалежності України біля пам’ятного знаку «Борцям за волю і незалежність України» навпроти Катерининської церкви.

Після вітальних виступів та хвилини мовчання для учасників заходу – керівництва області й міста Чернігова, представників органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, духовенства, учасників АТО, членів родин загиблих героїв і героїв Небесної Сотні, представників громадськості – був проведений молебень за Україну.

У рамках урочистостей відбулась також церемонія вручення державних нагород видатним представникам Чернігівщини. По завершенні заходів учасники поклали квіти до пам’ятного знаку «Борцям за волю».

 

 

Шановні колеги!

Сердечно вітаю вас із найголовнішим національним святом, святом нашої державності – Днем незалежності України! Днем, який став результатом багатовікових прагнень українського народу мати свою державу. Сердечно вітаю вас із найголовнішим національним святом, святом нашої державності – Днем незалежності України! Днем, який став результатом багатовікових прагнень українського народу мати свою державу.

Сьогодні ми відзначаємо 26 річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків – бути господарями на своїй найбагатшій, прекрасній і чарівній українській землі. Цей знаменний день демократії й громадської злагоди нашого народу став поворотною віхою в історії розвитку України і могутнім стимулом для плідної, натхненної праці заради миру й добробуту в нашому спільному домі.

 

І нам судилося стати учасниками творення новітньої української держави, втілювати у реальність одвічну мрію нашого народу. Це велика честь і велика відповідальність перед власним сумлінням, родиною і прийдешніми поколіннями. Саме від кожного з нас залежить, якою бути нашій державі, як житимуть наші діти, онуки й правнуки.

 

У цей день я вітаю усіх вас, хто своїми діями докладається до нашої спільної справи – розбудови нової європейської країни. Сьогодні наше завдання, завдання усіх громадян – зробити все, аби наповнити незалежність України справжнім змістом, докласти максимум наших зусиль і снаги, аби наблизити пору її розквіту.

 

Від щирого серця бажаю вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

 

Зі святом Вас! З Днем Незалежності України!

 

Слава Україні!

 

Начальник

Управління Держпраці

у Чернігівській області                                                                             С.В. Дорошенко

Чернігівщина відзначає День Державного Прапора України

З метою виховання поваги громадян до державних символів України, вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки нашої країни щороку 23 серпня Україна відзначає День Державного Прапора.

Управління Держпраці у Чернігівській області, у свою чергу, також долучилося до відзначення цього свята. Кожне робоче місце, кожне приміщення Управління у цей день майоріли кольорами нашої державності – історичними символами споконвічного прагнення українського народу мати власну країну, мову, культуру. Символами багатовікової боротьби наших предків за самостійність і незалежність української землі.

 

 

 

 

Створена кольорами національного прапору відповідна святкова атмосфера та піднесений настрій відмічалася як працівниками, так і відвідувачами Управління.

Довідково:  26 років тому депутати Верховної Ради України першого скликання внесли синьо-жовтий стяг до стін Верховної Ради як символ незалежності держави. Однак, статус офіційного він набув пізніше, 18 вересня 1991 року, відповідним рішенням Президії Верховної Ради України.

Остаточно Державний Прапор України затверджено статтею 20 Конституції України.

Указом Президента України від 23.08.2004 № 987/2004 23 серпня визначено Днем Державного Прапора України.

 

Інтерв’ю Голови Держпраці Романа Чернеги в ефірі передачі «Перша реакція» каналу «Сівер-центр»

Під час робочої поїздки на Чернігівщину Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега узяв участь у телепередачі «Перша реакція» на обласному телеканалі «Сівер-центр». Під час робочої поїздки на Чернігівщину Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега узяв участь у телепередачі «Перша реакція» на обласному телеканалі «Сівер-центр».

Очільник Держпраці розповів про стратегічні завдання і пріоритети діяльності Держпраці у контексті реалізації рішень щодо сприяння виконавчим органам місцевих рад та об’єднаних територіальних громад у питаннях здійснення ними делегованих повноважень щодо державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

 

Також розмова йшла і про нагальні проблеми дотримання законодавства про працю: заборгованості по заробітній платі, недотриманні виплат мінімальної заробітної плати, легалізації трудових відносин тощо.

Ефір телепередачі "Перша реакція"

Відповідальне ставлення до зрідженого газу – запорука безпечного користування

Зріджені вуглеводневі гази в процесі їх виробництва, транспортування, зберігання і використання знаходяться в двофазному стані – в рідкому і пароподібному. У звичайних умовах зріджені гази перебувають у газоподібному (пароподібному) стані, а при невеликому підвищення тиску перетворюються в рідину і, навпаки, при зниженні тиску вони легко випаровуються. Зріджені вуглеводневі гази в процесі їх виробництва, транспортування, зберігання і використання знаходяться в двофазному стані – в рідкому і пароподібному. У звичайних умовах зріджені гази перебувають у газоподібному (пароподібному) стані, а при невеликому підвищення тиску перетворюються в рідину і, навпаки, при зниженні тиску вони легко випаровуються.

Фізичні властивості зрідженого газу (пропан, бутан) – безбарвний горючий газ без запаху (при використанні в побуті додають речовини з сильним запахом для швидкого виявлення витікання), важчий за повітря, при витіканні збирається в нижніх зонах приміщень, у підвалах, не розчиняється у воді, суміш із киснем є вибухонебезпечною.

 

Продукти повного згоряння обох газів – вуглекислий газ (СО2) і вода. За підвищеної концентрації в повітрі вуглекислого газу в людини з’являються симптоми отруєння: головний біль, млявість, загальна слабкість, за надмірної концентрації або тривалого впливу можлива непритомність і порушення дихальної функції.

 

Категорично забороняється користуватися несправним газовими приладами й газовим устаткуванням, а також виконувати роботи по самостійному приєднанню газових приладів і газового устаткування до газової мережі. Для встановлення газового устаткування або ремонту газового устаткування необхідно викликати фахівця газової служби.

 

Також категорично забороняється користування саморобними балонами для зберігання і транспортування зрідженого газу, а також для використання в побуті.

 

Під час експлуатації газового устаткування не дозволяється підігрівати балони зі зрідженим газом, установлювати їх поблизу опалювальних приладів, виявляти витікання газу за допомогою запаленого сірника чи свічки, використовувати їх не за призначенням, установлювати газові прилади, устаткування й балони зі зрідженим газом у приміщеннях, де розташовані підвали.

 

Під час роботи з балонами не дозволяється:

 

- перевищувати встановлені норми заповнення балонів;

- транспортувати й зберігати балони з газом без запобіжних ковпаків і нагвинчених на штуцери заглушок;

- зберігати балони з пошкодженими корпусами (вм’ятинами, тріщинами, корозією тощо);

- зберігати балони в приміщеннях, які не пристосовані для цього.

 

Способи виявлення витікання газу:

Візуально – обробити місце ймовірного витікання мильною піною.

На запах – характерний запах газу сильнішає поблизу місця витікання.

Ніколи не шукайте місце витікання газу за допомогою відкритого полум’я – це вибухонебезпечно.

 

У разі виявлення витікання газу:

- уникайте будь-яких дій, що можуть викликати іскру;

- закрийте крани газових приладів, вентиль на балоні, крани на плиті;

- відчиніть вікна і двері, утворивши протяг, і ретельно провітріть приміщення;

- забороняється вмикати електрику. Іскра, що може виникнути при увімкненні, здатна викликати вибух. Тому не можна користуватися вимикачем, електричним дзвінком, розетками;

- не користуйтеся для освітлення відкритим вогнем, це також може викликати вибух;

- не паліть. Вогонь сигарети може стати причиною вибуху;

- повідомте про витік газу аварійно-диспетчерську службу газового господарства за телефоном 104 і залиште приміщення.

У фокусі уваги – безпека атракціонів

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели інструкторсько-методичне заняття з інженерно-технічними працівниками та працівниками, які обслуговують атракціонну техніку Центрального парку культури та відпочинку. Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели інструкторсько-методичне заняття з інженерно-технічними працівниками та працівниками, які обслуговують атракціонну техніку Центрального парку культури та відпочинку.

У ході проведення заняття представники Управління перевірили наявність відповідних дозвільних та експлуатаційних документів на атракціонну техніку, а також виробничих інструкцій операторів атракціонів і ремонтного персоналу.

У практичній частині заняття учасники відпрацювали дії операторів атракціонів перед початком роботи, у ході експлуатації, і у випадках виникнення аварійних ситуацій.

 

Особливу увагу присутніх фахівці Управління звертали на проведення перевірки надійності запобіжних пристроїв, що унеможливлюють самовільне покидання або випадання людини під час роботи атракціону, на перевірку стану запобіжних та блокуючи приладів та пристроїв атракціонів.

Окрім того, державні інспектори надали учасникам заняття практичну допомогу у встановленні причин характерних поломок атракціонів. Оператори упродовж заняття мали змогу поставити інспекторам актуальні для себе питання і отримувати кваліфіковані роз’яснення і рекомендації.

Наприкінці зустрічі учасники вкотре наголосили на неухильному дотриманні вимог безпеки під час експлуатації та обслуговування атракціонної техніки, підкреслюючи підвищений рівень відповідальності операторів і ремонтного персоналу. Присутні подякували державним інспекторам і висловили побажання, щоб такі зустрічі проводилися якомога частіше. Фахівці Управління, у свою чергу, відмітили високий професійний рівень операторів під час виконання своїх обов’язків.

Управління Держпраці у Чернігівській області нагадує!

 

До атракціонів відносяться не тільки каруселі, колеса огляду, вежі, катальні гори, дороги, автодроми, водні гірки, спуски, а, зокрема, і гойдалки, качалки, гірки, катапульти, атракціони із стрибків з висоти на еластичному тросі, спортивні (у тому числі силові) тренажери, тири, батути та навіть обладнання дитячих ігрових майданчиків.

 

Вимоги безпеки до конструкції та експлуатації атракціонів містяться у Правилах будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки (НПАОП 92.7-1.01-06).

 

Атракціони,на які відвідувачі можуть залізати, мають установлюватися з урахуванням різику падіння з них. У тих випадках, коли падіння є частиною розваги, напрклад з манежів, сіток і конструкцій для лазіння, необхідно не тільки усунути травмонебезпечні частини конструкції, але й забезпечити ударопоглинаюче покриття відповідних ділянок. У тих випадках, коли падіння є частиною розваги, наприклад на похилих мотузкових сходах, особливо із шарнірними утримувальними пристроями, необхідно настелити покриття з високою здатністю амортизувати, наприклад повстіпоролонові, гумові або надувні мати.

 

На атракціонах, де відвідувачам потрібні певні фізичні дані, необхідно біля входу розміщувати добре помітні написи типу : "Цим отракціоном можуть користуватися тільки людив гарній формі, з відповідною спортивною підготовкою".

 

Окрему увагу слід приділити вимогам безпеки до таких найбільш розповсюджених атракціонів, яки дитячі ігрові майданички. Згідно НПАОП 92.7-1.01-06 обладнання ігрових майданичиків та його складові повинні:

 

- відповідати віковій групі дітей, для якої вони призначені;

- бути такими, щоб ризик, передбачуваний у грі, був явним для дитини і щоб дитина могла його передбачати;

- забезпечувати доступ дорослих для допомоги дітям усередині обладнання;

- не допускати скупчення води на поверхні та забезпечувати вільний стік і просихання.

 

Обладнання має унеможливлювати застявання тіла, частин тіла або одягу дитини.

Суб'єкти господарювання, які мають намір експлуатувати атракціони, віднесені до атракціонів підвищеної небезпеки, а також дитячі механізовані атракціониповинні отримати дозвіл територіального органу з нагляду за охороною праці.Виконання роботи за кількома професіями та надання додаткових відпусток за несприятливі умови праці

Відповідно до частини 2 статті 2 та статей 21 і 24 КЗпП право на працю реалізується укладенням трудового договору про роботу на підприємстві (в установі, організації), який оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця про прийняття на роботу згідно із заявою працівника. Відповідно до частини 2 статті 2 та статей 21 і 24 КЗпП право на працю реалізується укладенням трудового договору про роботу на підприємстві (в установі, організації), який оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця про прийняття на роботу згідно із заявою працівника.

У пункті 16 загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – Загальні положення), що містяться у випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» (розділ «Професії робітників»), затвердженому наказом Мінпраці України від 29.12.2004 р. № 336, передбачено, що в разі виконання робітником робіт, що належать до різних професій, трудовий договір укладається за згодою сторін з професії, яку визнано основною. Основною вважається професія з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими професіями.

 

Також загальними положеннями передбачено, що конкретний перелік робочих обов’язків визначається робочими інструкціями робітників, які розробляють і затверджують роботодавці на підставі типової кваліфікаційної характеристики, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність робітників та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

 

За потреби завдання та обов’язки, включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої професії, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов’язків окремих робітників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп професій, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої кваліфікації. До робочих інструкцій може бути внесено зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згоди робітника.

 

Отже, якщо під час укладання трудового договору роботодавець та робітник домовилися про те, що робітник згоден виконувати роботу за кількома професіями, та визначили основну професію, роботодавець оформлює наказ про прийняття на роботу згідно із заявою робітника.

 

Згідно з пунктом 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, записи про назву роботи, професії або посади виконують для робітників та службовців відповідно до назв професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій. При цьому слід зауважити: якщо робітник виконує роботи різних професій, до його трудової книжки вноситься професія, яку визнано основною.

 

Право працівників на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці визначається відповідно до Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на такі відпустки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290 (зі змінами).

 

Для працівників, не передбачених цими Списками, або для надання працівникам відпустки більшої тривалості, ніж передбачено Списками, може бути застосовано норму статті 7 Закону України «Про охорону праці», згідно з якою роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, у тому числі щорічні додаткові відпустки, не передбачені законодавством.

Із робочим візитом Чернігівську область відвідав Голова Держпраці Роман Чернега

Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега у рамках робочої поїздки на Чернігівщину узяв участь у нараді Управління Держпраці у Чернігівській області. Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега у рамках робочої поїздки на Чернігівщину узяв участь у нараді Управління Держпраці у Чернігівській області.

Під час заходу розглядалися підсумки роботи Управління за І півріччя 2017 року, керівники структурних підрозділів Управління доповіли про проведену роботу і досягнуті результати.

Зокрема, начальник Управління Сергій Дорошенко у своїй доповіді зазначив, що за 6 місяців поточного року державними інспекторами праці Управління проведено 401 перевірку 369 суб’єктів господарювання. На 18 економічно-активних підприємствах-боржниках області суму боргу, порівняно з 01.01.2017, скорочено на 0,2 млн грн, або на 2,9%, і на початок липня цього року її розмір становив 7,3 млн грн (9 місце у загальноукраїнському рейтингу). На виконання приписів державних інспекторів у Чернігівській області погашено 13,8 млн грн заборгованості із зарплати майже перед 3 тисячами найманих працівників.

 

Також він доповів, що фахівцями Управління у звітному періоді проведено 95 планових та 32 позапланових перевірок по питаннях легалізації заробітної плати, належного оформлення трудових відносин з яких 23 – за зверненнями громадян. За результатами проведених перевірок виявлено 5 роботодавців, які використовували найману працю 23 осіб з порушенням чинного трудового законодавства.

 

Сергій Дорошенко підкреслив, що загалом, на виконання вимог статті 265 Кодексу законів про працю з початку поточного року Управлінням розглянуто 197 справ та винесені рішення щодо накладення фінансових санкцій на загальну суму 2,8 млн грн.

Втім основним питанням наради стало обговорення стратегічних завдань і пріоритетів діяльності Держпраці у контексті реалізації рішень щодо сприяння виконавчим органам місцевих рад та об’єднаних територіальних громад у питаннях здійснення ними делегованих повноважень щодо державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

 

Голова Держпраці наголосив на необхідності зміцнювати і надалі діалог з підприємствами, установами та організаціями області, виробниками, представниками бізнесу – під час проведення робочих нарад, колегій запрошувати керівників до участі в них.

Увагу присутніх він акцентував на актуальних питаннях дотримання законодавства про працю: заборгованості по заробітній платі, недотриманні виплат мінімальної заробітної плати, легалізації трудових відносин. За твердженням Романа Чернеги, саме державні інспектори на місцях мають сприяти вирішенню цих питань. Він зауважив, що на сьогодні дійсно є брак фахівців у сфері праці. Тож Держпраці готова безоплатно навчати фахівців та консультувати їх.

 

Роман Чернега закликав державних інспекторів бути у своїй професійній сфері «кращими з кращих» задля того, щоб проблема виробничого травматизму поступово зводилася нанівець. «Орієнтиром нашої роботи має бути результат. А результат – це легально оформлені працівники, відсутність зарплат «у конвертах», збережене життя і здоров’я кожної працюючої людини» – підкреслив він.

До роботи Колегії долучився перший заступник голови Чернігівської ОДА Леонід Сахневич. Він зазначив, що служба Держпраці одна з перших почала реформуватися, і вже зараз є певні результати. «Держпраці взяли на себе дуже багато повноважень. І хоч рік тому було достатньо критики з мого боку, сьогодні вже є позитив і з питань легалізації праці в області, і виплаті мінімальної заробітної плати, і стосовно зменшення рівня заборгованості по зарплаті» – підкреслив він.

 

Крім того, у рамках робочої поїздки Роман Чернега провів зустріч із представниками об’єднаних територіальних громад Чернігівської області, під час якої учасники мали змогу поставити Голові Держпраці найактуальніші для себе питання стосовно делегованих повноважень щодо державного контролю за додержанням законодавства про працю й занятість населення і отримати від нього роз’яснення і рекомендації.

Розпочато інформаційну кампанію для робітників і роботодавців Чернігівщини

З метою привернення уваги суспільства до проблем неофіційного оформлення трудових відносин Управлінням Держпраці у Чернігівській області розпочато інформаційну кампанію серед суб’єктів господарювання, у рамках якої фахівці Управління провели зустрічі з працівниками торговельних модулів ТРЦ «Hollywood» і посадовими особами Громадського вікна Чернігівського обласного військового комісаріату. З метою привернення уваги суспільства до проблем неофіційного оформлення трудових відносин Управлінням Держпраці у Чернігівській області розпочато інформаційну кампанію серед суб’єктів господарювання, у рамках якої фахівці Управління провели зустрічі з працівниками торговельних модулів ТРЦ «Hollywood» і посадовими особами Громадського вікна Чернігівського обласного військового комісаріату.

Під час зустрічей доводилися переваги офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, роз’яснювалися негативні наслідки не задекларованої праці для найманих працівників і роботодавців. Представники Управління розповідали робітникам про визначену законодавством відповідальність роботодавців у разі виявлення не задекларованої праці, роз’яснювали новації у здійсненні інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання відповідно до нового Порядку державного контролю за дотриманням законодавства про працю, а у разі виникнення питань чи необхідності роз’яснень рекомендували звертатися до Управління Держпраці у Чернігівській області.

 

Окрім того, кожен зацікавлений отримував від фахівців Управління інформаційні брошури: «Щодо застосування Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», «Щодо гарантій для працівників, призваних на військову службу» і «Щодо правових наслідків нелегальної праці».

 

Такі акції для підприємств, установ і організацій Чернігівщини планується продовжувати і надалі. Зокрема, 2 вересня під час проведення у Чернігові бізнес-фестивалю «Разом до успіху» на території проведення фестивалю працюватиме консультативний пункт Управління Держпраці у Чернігівській області, розповсюджуватимуться відповідні інформаційні матеріали.

Суб’єкта господарювання притягнуто до фінансової відповідальності

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели позапланову перевірку з питання ненадання інформації до Державної служби зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників Роїщенського дошкільного навчального закладу «Левеня» Роїщинської сільської ради у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці. Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели позапланову перевірку з питання ненадання інформації до Державної служби зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників Роїщенського дошкільного навчального закладу «Левеня» Роїщинської сільської ради у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці.

При проведенні перевірки виявлено невиконання роботодавцем зобов’язання щодо своєчасного та в повному обсязі подання територіальному органу Державної служби зайнятості інформації про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання за два місяці до вивільнення, одночасно з попередженням працівників про можливе вивільнення за формою № 4-ПН «Звіт про заплановане вивільнення працівників».

 

Виявлені факти є порушенням частини 4 статті 50 Закону України «Про зайнятість населення», допущеним посадовими особами Роїщенської сільської ради.

 

За результатами перевірки керівництву Роїщенської сільської ради видано припис на усунення виявленого порушення. Крім того, відповідно до чинних нормативно-правових актів щодо накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення  Управлінням було прийнято на розгляд матеріали справи для застосування фінансової санкції та винесено постанову про накладення відносно роботодавця штрафу на загальну суму 12,8 тис. грн. Сплата штрафу у повному обсязі Роїщенською сільською радою проведена у добровільному порядку.

УВАГА! Туберкульоз!

Туберкульоз – хронічне інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерії туберкульозу (паличка Коха). На туберкульоз хворіють незалежно від статі, віку, національної приналежності чи соціального становища. Проте переважно на нього хворіють алкоголіки, наркомани, безпритульні або найбідніші люди. Туберкульоз вражає всі органи й системи людського організму, та найчастіше – легені. Туберкульоз – хронічне інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерії туберкульозу (паличка Коха). На туберкульоз хворіють незалежно від статі, віку, національної приналежності чи соціального становища. Проте переважно на нього хворіють алкоголіки, наркомани, безпритульні або найбідніші люди. Туберкульоз вражає всі органи й системи людського організму, та найчастіше – легені.

Зараження відбувається повітряно-пиловим, повітряно-крапельним шляхом, а також через їжу, посуд, побутові речі хворого. Можливі й інші шляхи зараження (статевий, контактний через пошкоджену шкіру чи слизові оболонки, переливання зараженої туберкульозом крові, внутрішньоутробний тощо). Однак, найчастіше туберкульозом заражаються від хворих.

 

Причинами розвитку захворювання на туберкульоз може послужити знижений імунітет, тривалий стрес, депресії, виразкова хвороба, цукровий діабет, алкоголізм, наркоманія, а також недостатнє харчування, виснажлива праця.

 

Найчастішими симптомами туберкульозу є стійкий кашель із виділенням мокротиння, тривале підвищення температури тіла, швидка втома, втрата апетиту та безпричинне схуднення, потовиділення, особливо вночі, задишка, кровохаркання. В деяких випадках, особливо на початку хвороби, туберкульоз може розвиватися безсимптомно або проявлятися лише один із симптомів.

 

Лікування хворого туберкульозом повинно бути раннім (лікування повинно розпочинатися відразу після виявлення захворювання), безупинним (лікування проводиться специфічними протитуберкульозними препаратами тривалістю від 6 до 12 місяців, а іноді до 2 років), етапним.

 

Перший етап (інтенсивна антибактеріальна терапія) – це інтенсивне лікування, яке проводиться з метою зменшення кількості мікобактерій туберкульозу та пригнічення їхнього розмноження. Тривалість цього етапу складає 2 – 4 місяці.

 

Другий етап (фаза стабілізації) – це закріплення досягнутих результатів. На цьому етапі впливають на мікобактерії туберкульозу, що збереглися, щоб попередити їхнє розмноження, досягають стійкого клінічного ефекту лікування. Лікування триває 4 – 8 місяців.

 

Лікування хворих повинно бути комбінованим та комплексним. При лікуванні обов’язково використовують комбінацію протитуберкульозних засобів. На першому етапі призначають одночасно 3 чи 4 протитуберкульозних препарати, а при розповсюджені процесу захворювання – 5. На другому етапі частіше застосовують комбінацію з двох протитуберкульозних препаратів. До антибактеріальної терапії приєднують лікарські засоби, що підвищують захисні сили організму і усувають побічні дії хіміопрепаратів (вітаміни, гормони та інші), а також різні фізіопроцедури. Хворий повинен вести здоровий спосіб життя, не порушувати лікувальний режим і повноцінно харчуватися. Якщо хвороба набуває хронічного перебігу, то хворого потрібно лікувати роками, або, навіть, усе життя.

 

Після виявлення хворого на туберкульоз усі члени його родини повинні негайно пройти флюорографічне обстеження. У разі виявлення відкритої форми туберкульозу на період бактеріовиділення хворий має бути ізольований у стаціонар. У помешканні хворого з бактеріовиділенням проводиться дезобробка з використанням дезінфікуючих засобів, посуд, постільні речі та засоби особистої гігієни підлягають знезараженню.

 

Для специфічної профілактики туберкульозу використовується вакцина БЦЖ. Первинна вакцинація проводиться доношеним новонародженим дітям у пологовому будинку на 3 – 5 день життя дитини. Ревакцинація проводиться здоровим дітям, які мають негативну реакцію Манту в семирічному віці.

Триває превентивна робота на підприємствах Чернігівщини

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують роботу з надання консультативної допомоги колективам підприємств, установ і організацій Чернігівщини стосовно дотримання вимог діючого законодавства про охорону праці і промислову безпеку, законодавства про працю, організації роботи служб охорони праці тощо. Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують роботу з надання консультативної допомоги колективам підприємств, установ і організацій Чернігівщини стосовно дотримання вимог діючого законодавства про охорону праці і промислову безпеку, законодавства про працю, організації роботи служб охорони праці тощо.

Так, з початку червня поточного року проведені семінари-наради з колективами більше ніж двадцяти суб’єктів господарювання, зокрема: КЗ «Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом», ТОВ «Фірма Інеск», СТОВ «Сновське», КП «Талалаївське виробниче управління житлово-комунального господарства», КЗ «Березнянський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради, ДПТНЗ «Куликівський професійний аграрний ліцей», КП «Новозаводське» Чернігівської міської ради, ДП «Сосницярайагролісгосп», Сосницької дільниці ПАТ «Чернігівгаз», ПРАТ «Чернігівська макаронна фабрика» та інших.

Під час зустрічей посадові особи Управління інформували присутніх про стан виробничого травматизму на підприємствах Чернігівської області у 2017 році, розглядали з працівниками підприємств питання організації проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих у шкідливих та небезпечних умовах праці, оформлення відповідної документації, визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду, складання Акту визначення категорій працівників, які підлягають медичним оглядам.

Фахівці Управління надавали роз’яснення стосовно останніх змін у діючому законодавстві, що стосуються проведення атестації робочих місць за умовами праці, обговорювали питання повноважень атестаційної комісії та формування її складу, проводили аналіз проблемних аспектів при призначенні працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці.

Одночасно, у рамках семінарів-нарад фахівці присутнім доводилися основні вимоги чинних нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, зокрема, Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, Правил безпеки систем газопостачання, Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального господарства тощо.

Наприкінці кожної зустрічі учасники наголошували на необхідності посилення контролю за додержанням законодавства про працю, актуалізації роботи за напрямками, розглянутими під час семінарів-нарад, дякували представникам Управління за надану кваліфіковану допомогу.

Рекомендації стосовно організації виробничого процесу в умовах літньої спеки

У найближчі десять днів на всій території Україні прогнозується суха, сонячна, спекотна погода. Робота в умовах перевищення температурного режиму негативно впливає на працездатність та здоров’я людини. Тому вкрай важливо у цей період вжити відповідні заходи щодо створення комфортних мікрокліматичних умов на робочому місці. У найближчі десять днів на всій території Україні прогнозується суха, сонячна, спекотна погода. Робота в умовах перевищення температурного режиму негативно впливає на працездатність та здоров’я людини. Тому вкрай важливо у цей період вжити відповідні заходи щодо створення комфортних мікрокліматичних умов на робочому місці.

До параметрів мікроклімату, які впливають на стан здоров’я працюючих, відноситься температура повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря та теплове (інфрачервоне) випромінювання.

 

Робота в умовах підвищеної температури негативно впливає на організм людини і може викликати погіршення самопочуття, зниження працездатності та загострення хронічних хвороб. При тривалій роботі, в умовах підвищеної температури, в організмі працюючих порушуються процеси терморегуляції.

 

Особливо це стосується тих, хто працює на відкритих місцевостях, у виробничих і громадських приміщеннях без кондиціонування. Робочий процес, за таких умов, необхідно організовувати, з урахуванням заходів профілактики перегрівання організму працюючих.

 

Відповідно до Державних санітарних норм і правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», залежно від категорії робіт, оптимальні показники температури, для виробничих приміщень повинні бути від +180С до +240С.

 

За високої температури не рекомендується проведення робіт на відкритому повітрі. У такому випадку слід змінити порядок робочого дня і перенести години роботи на ранковий або вечірній час. Коригування робочого часу в таких умовах прописується в колективному договорі.

 

Для профілактики зневоднення організму необхідно правильно дотримуватися питного режиму. З метою забезпечення оптимального водного балансу рекомендується також відшкодовувати втрату солей, що виділяються з організму з потом за рахунок вживання підсоленої води, мінеральної лужної води, молочнокислих напоїв, соків, вітамінізованих напоїв. Пити воду слід часто, дрібними порціями щоб підтримувати нормальну гідратацію організму (оптимальний вміст води в організмі, який забезпечує його життєдіяльність, обмін речовин). Також рекомендовано обтиратися мокрими серветками (рушником). Виходячи на вулицю в спекотний день, віддайте перевагу одягу з легких, бажано натуральних, матеріалів світлих тонів, а також пам’ятаєте про головний убір. Синтетика підсилює перегрівання організму та перешкоджає випаровуванню зі шкіри вологи, підсилює виділення поту і навіть може стати причиною теплового удару. Для захисту від надмірного теплового випромінювання, необхідно використовувати одяг з натуральних тканин або спеціальний одяг.

 

Вжиття цих та інших заходів під час роботи в умовах підвищеної температури атмосферного повітря, забезпечення комфортних температурних умов на робочому місці влітку забезпечить нормальне самопочуття працівників, стан їхнього здоров’я і, як результат, високий рівень працездатності та зменшення ризиків виробничого травматизму.

Дотримання права працівника на належні умови праці – серед пріоритетів Управління

Упродовж І півріччя 2017 року посадовими особами Управління Держпраці у Чернігівській області перевірено 157 суб’єктів господарювання з питань якості проведення атестації робочих місць за умовами праці Упродовж І півріччя 2017 року посадовими особами Управління Держпраці у Чернігівській області перевірено 157 суб’єктів господарювання з питань якості проведення атестації робочих місць за умовами праці

В процесі перевірок виявлено 80 порушень пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442:

- не проведення атестації робочих місць за умовами праці – 75 порушень;

- порушення періодичності проведення атестації робочих місць – 5 порушень.

 

Крім того, виявлено 42 порушення законодавства про працю в частині надання пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці, а саме:

- статті 76 КЗпП щодо надання додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці – 18 порушень;

- статті 100 КЗпП щодо встановлення підвищеної оплати праці на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці – 11 порушень;

- статті 166 КЗпП щодо видачі молока і лікувально-профілактичного харчування на роботах із шкідливими і особливо шкідливими умовами праці – 13 порушень.

 

За результатами проведених перевірок надано 116 приписів для усунення виявлених порушень, внесено 22 подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб суб’єктів господарювання. До суду направлено 83 протоколи про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 41 КУпАП, за рішеннями яких накладено штрафних санкцій на суму 22440 гривень.

 

Одночасно фахівці експертизи умов праці взяли участь у 107 превентивних заходах, під час яких учасникам доводилися питання експертизи умов праці, контролю за якістю проведення атестації робочих місць та недопущення порушень діючого законодавства у цій сфері на підприємствах, установах та організаціях області, зокрема:

- засіданнях Громадських рад фахівців служб охорони праці підприємств будівельної та машинобудівної і металургійної галузей Чернігівської області;

- семінарах-нарадах для медичних працівників пологового будинку Чернігівської міської ради, Прилуцької міської дитячої лікарні, Бахмацької міжрайонної протитуберкульозної лікарні, Сосницької районної державної лікарні ветеринарної медицини, Бобровицької центральної районної лікарні, Ніжинського протитуберкульозного та шкірно-венерологічного диспансерів;

- засіданні «круглого столу» на базі Управління освіти Чернігівської міської ради з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці для керівників та педагогічних колективів середніх загальноосвітніх шкіл та дитячих навчальних закладів;

- семінарах-нарадах для працівників ПАТ «Блок Агросвіт», ПАТ «Чернігівський інструментальний завод», ПАТ «Чернігів Вторчормет», ПП «СТВ-Сервіс», ТОВ «Чернігів-Вторкольормет», ТОВ «Стілкрос», ПП «СТВ-СЕРВІС», Чернігівської філії ПАТ «Укртелеком», ТОВ «НовоФіл»;

- засіданні «круглого столу» з керівництвом, членами атестаційної комісій та працівниками підприємств лісового господарства на базі Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

 

Проведені заходи висвітлювалися на веб-сайтах Управління Держпраці у Чернігівській області та Чернігівської обласної державної адміністрації. Зокрема на офіційному сайті Управління опубліковано 29 матеріалів, що стосуються роботи відділу з питань експертизи умов праці.

 

В обласних і місцевих друкованих засобах масової інформації опубліковано 5 матеріалів, які містили роз’яснення стосовно особливостей проведення атестації робочого місця кухаря, який працює біля плити та щодо відповідальності керівників за не проведення атестації робочих місць (Новгород-Сіверська районна газета «Сіверський край»), стосовно особливостей проведення атестації робочого місця тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва та щодо аналізу стану умов праці на підприємствах Чернігівської області (Сосницька районна газета «Час»), роз’яснення порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (Ніжинська міська газета «Ніжинський вісник») тощо.

 

Крім того, працівниками відділу з питань експертизи умов праці Управління надано на особистому прийомі 152 консультації та роз’яснення посадовим особам та найманим працівникам суб’єктів господарювання області щодо додержання законодавства з проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам пільг і компенсацій за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.

 

Питання щодо надання пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці та якості проведення атестацій робочих місць знаходиться на постійному контролі Управління.

Проведено чергове засідання колегії Управління Держпраці у Чернігівській області

Управлінням Держпраці у Чернігівській області 28 липня 2017 року проведено засідання колегії, під час якого були розглянуті питання стану промислової безпеки та охорони праці в ДП «Ніжинський КХП» за результатами планової перевірки, яка проводилась у період з 18 по 25 травня 2017 року, стану виконання заходів щодо усунення причин настання нещасного випадку, що спричинив тяжкі наслідки, який стався 06 квітня 2017 року на території ТОВ «ПК Техресурс», а також дотримання дозвільних умов ФОП Іващенко Лариса Іванівна.

Заслухавши і обговоривши доповіді та звіти, члени колегії ухвалили відповідні рішення по кожному питанню, поклавши на керівників підприємств зобов’язання забезпечити належне функціонування систем управління охороною праці у відповідності до вимог нормативно-правових актів з охорони праці; розробити та затвердити заходи по приведенню умов праці у відповідність з діючими нормативними актами з охорони праці та промислової безпеки, вжити заходів щодо усунення виявлених порушень тощо.

Про виконання у повному обсязі рішень колегії керівники підприємств мають проінформувати Управління Держпраці у Чернігівській області у визначені терміни.

Увага! Основні терміни та визначення, що стосуються умов праці

Під час проведення перевірок, семінарів-нарад, інших інформаційно-роз’яснювальних заходів з працівниками підприємств, установ і організацій, фахівцям Управління Держпраці у Чернігівській області нерідко ставляться уточнюючі запитання стосовно тих чи інших термінів та визначень у сфері атестації робочих місць за умовами праці. Також часто зустрічаються випадки їхнього неточного розуміння й трактування.

 

З огляду на це, державні інспектори Управління, опрацювавши відповідні законодавчі та нормативно-правові акти, створили перелік основних термінів і визначень, що використовуються у цій галузі.

 

Цей перелік орієнтований на суб’єктів господарювання, де наявні робочі місця з важкими та шкідливими умовами праці.

Впровадження вимог Постанови Кабміну від 26.04.2017 № 295 можливе лише спільними зусиллями

На виконання абзацу 1 пункту 5 розділу І протокольного рішення селекторної наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка «Про забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати до 3200 гривень», що відбулася 15 червня 2017 року, Чернігівською обласною державною адміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування, яким делеговано повноваження щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, проводиться активна робота щодо прийняття всіх необхідних організаційних, юридичних, кадрових рішень з метою впровадження нової системи контролю за додержанням законодавства про працю.

 

З цією метою на засіданні колегії обласної державної адміністрації 22 червня 2017 року було розглянуто питання щодо запровадження Порядків здійснення державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу Законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за результатами якої видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.06.2017 № 287 «Про реалізацію в області постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу Законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Цим розпорядженням визначено завдання Управлінню Дежпраці у Чернігівській області (далі – Управління Держпраці), головам районних державних адміністрацій, міським головам щодо забезпечення організаційно-координаційної роботи по сприянню виконавчим органам міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (далі – виконавчі органи рад) у питаннях здійснення ними повноважень щодо державного контролю за додержанням законодавства про працю, з напрямів своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, належного оформлення трудових відносин.

 

Також рекомендовано міським радам міст обласного значення та сільським, селищним, міським радам об’єднаних територіальних громад визначити чисельність інспекторів праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та внести відповідні зміни до штатних розписів.

 

Станом на 25 липня 2017 року в області налічується 4 міські ради міст обласного значення та 19 сільських, селищних об’єднаних територіальних громад.

 

Одночасно обласною державною адміністрацією та Управлінням Держпраці 30 травня та 30 червня 2017 року проведено організаційно-координаційні наради-презентації за участю голів та уповноважених представників міських рад та об’єднаних територіальних громад області щодо застосування Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу Законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», під час яких було обговорено ряд питань щодо здійснення державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю та доведено основну нормативно-правову базу для здійснення перевірок субʼєктів господарювання області.

 

До виконавчих органів рад направлено ряд листів-роз’яснень та методичні рекомендації Державної служби України з питань праці щодо забезпечення створення нового або покладення контрольних повноважень на діючий виконавчий орган та іншу нормативно-правову інформацію відповідної тематики.

 

Загалом за період травень – липень 2017 року з представниками місцевого самоврядування в області проведено 22 семінари-наради з питань децентралізації повноважень, нагляду та контролю за додержанням законодаства про працю, висвітлено 9 матеріалів у засобах масової інформації та офіційному веб-сайті Управління Держпраці, проведено 7 виступів на радіо та телебачені області.

 

На даний час рішеннями сесій Вертіївської, Іванівської, Носівської та Остерської територіальних громад введено посади інспекторів праці з чисельністю по одній штатній одиниці відповідно. У Михайло-Коцюбинській територіальній громаді розпорядженням голови у виконавчому комітеті покладено обов’язки інспектора праці на посадову особу – юрисконсульта.

 

На розгляд сесій міських рад та об’єднаних територіальних громад, що відбудуться у серпні 2017 року, винесено ряд питань щодо створення окремих структурних підрозділів та введення відповідних посад інспекторів праці (Чернігівська міська рада – 15 одиниць, Прилуцька міська рада – 1 одиниця, Ніжинська міська рада – 2 одиниці, Батуринська територіальна громада – 1 одиниця, Козелецька територіальна громада – 1 одиниця, Лосинівська територіальна громада – 1 одиниця, Менська територіальна громада – 1 одиниця, Мринська територіальна громада – 1 одиниця).

 

Рештою територіальних громад наразі вирішуються питання щодо визначення чисельності інспекторів праці виконавчих органів рад та винесення цих питань з затвердженням на відповідних сесіях. Робота у цьому напрямку триває.

Питання заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат залишається на контролі

У Чернігівській обласній державній адміністрації 27 липня 2017 року під головуванням заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації Наталії Романової відбулося засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. У Чернігівській обласній державній адміністрації 27 липня 2017 року під головуванням заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації Наталії Романової відбулося засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

До участі у заході були запрошені представники низки структурних підрозділів Чернігівської обласної державної адміністрації і територіальних представництв центральних органів державної виконавчої влади, керівники підприємств, установ і організацій Чернігівщини.

У засіданні взяла участь заступник начальника Управління Держпраці у Чернігівській області Ірина Хоменко. У рамках порядку денного присутні розглянули стан погашення заборгованості із заробітної плати суб’єктами господарювання, що здійснюють виробничу діяльність на території області.

 

Також члени тимчасової комісії обговорили ситуацію та шляхи вирішення питання щодо забезпечення найскорішої ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати працівникам Остерської міської лікарні і ПАТ «Хімтекстильмаш».

За результатами засідання були прийняті відповідні рішення про заходи, яких необхідно вжити, аби працівники підприємств області отримали зароблені кошти та розробити реальні графіки погашення заборгованості із виплати заробітної плати по зазначеним підприємствам.

Проведено розслідування причин випадків професійних захворювань

Упродовж липня 2017 року до Управління Держпраці у Чернігівській області надійшло повідомлення щодо професійного захворювання (отруєння) молодшої медичної сестри по догляду за хворими четвертого терапевтичного відділення КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер». Упродовж липня 2017 року до Управління Держпраці у Чернігівській області надійшло повідомлення щодо професійного захворювання (отруєння) молодшої медичної сестри по догляду за хворими четвертого терапевтичного відділення КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер».

Відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві фахівцями відділу з питань гігієни праці Управління проведено розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання інфекційної етіології та складено відповідний акт розслідування за формою П-4.

 

Адміністрації Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру надані відповідні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

Продовжується інформаційно-роз’яснювальна робота на сільгосппідприємствах області

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують роботу з надання консультативної допомоги колективам підприємств агропромислової галузі Чернігівщини стосовно дотримання вимог діючого законодавства про охорону праці під час проведення зернозбиральних робіт. Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують роботу з надання консультативної допомоги колективам підприємств агропромислової галузі Чернігівщини стосовно дотримання вимог діючого законодавства про охорону праці під час проведення зернозбиральних робіт.

Так, упродовж червня-липня 2017 року були проведені семінари-наради для керівників і працівників сільгосппідприємств Куликівського, Борзнянського, Талалаївського, Менського, Козелецького, Семенівського і Бобровицького районів, а також ТОВ «Ресурс Агро» (с. Малківка Прилуцького району) із залученням до участі керівників галузевих структурних підрозділів районних державних адміністрацій.

 

Під час зустрічей посадові особи Управління доводили учасникам інформацію про стан виробничого травматизму на підприємствах Чернігівської області з початку 2017 року. На реальних прикладах проводили аналіз причин та наслідків нещасних випадків у сільськогосподарській галузі, підкреслюючи, що, за статистикою, основними причинами нещасних випадків при проведенні зернозбиральних робіт є технічна несправність техніки, порушення технологічного процесу і виробничої дисципліни, не проведення навчання та перевірки знань з охорони праці тощо.

 

Одночасно розглядалися питання організації системи управління охороною праці на підприємствах, профілактики виробничого травматизму під час підготовки та проведення зернозбиральних робіт. Опрацьовувалися основні вимоги нормативно-правових актів з охорони праці при збиранні, зберіганні та первинній переробці зерна, під час силосування кормів, вимоги до проведення навчання та перевірки знань, особливо працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

 

У підсумку кожної зустрічі державні інспектори Управління підкреслювали, що проведення зернозбиральної робіт є складним періодом річного циклу сільськогосподарського виробництва, коли об’єктивно збільшуються ризики виробничого травматизму. Тож неухильне дотримання вимог безпеки, створення безпечних умов праці, забезпечення належного контролю є головною умовою запобігання виробничого травматизму та успішного проведення зернозбиральної кампанії.

Літня спека – період підвищеної уваги при виконанні газонебезпечних робіт

У літній період підвищення температури атмосферного повітря є фактором, що сприяє більш інтенсивному виділенню клоачних газів на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства. Це, у свою чергу, збільшує ризик отруєння ними працівників під час проведення газонебезпечних робіт, пов’язаних з оглядом, чищенням, ремонтом, розгерметизацією технологічного устаткування, комунікацій, у тому числі роботи всередині ємностей (колекторів, тунелів, колодязів, приямків), тощо. У літній період підвищення температури атмосферного повітря є фактором, що сприяє більш інтенсивному виділенню клоачних газів на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства. Це, у свою чергу, збільшує ризик отруєння ними працівників під час проведення газонебезпечних робіт, пов’язаних з оглядом, чищенням, ремонтом, розгерметизацією технологічного устаткування, комунікацій, у тому числі роботи всередині ємностей (колекторів, тунелів, колодязів, приямків), тощо.

 

 

З метою запобігання виникненню аварійних ситуацій під час експлуатації водопровідно-каналізаційного господарства, Управління Держпраці у Чернігівській області нагадує про основні вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних робіт, а саме:

 

- до роботи в колодязях систем водопостачання і водовідведення допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання й перевірку знань. Також має бути призначена відповідальна особа за підготовку об’єкта до проведення газонебезпечних робіт і відповідальна за безпосереднє проведення робіт;

 

- при направленні робітників на виконання робіт в колодязях, підземних комунікаціях відповідальні за проведення робіт керівники зобов’язані виписувати наряд-допуск із зазначенням небезпек і заходів захисту;

 

- при роботі в колодязях бригада повинна складатися не менше ніж з трьох осіб: один працює в колодязі, другий – на поверхні, третій спеціально спостерігає за роботою в колодязі і у разі потреби надає допомогу працюючому;

 

- перед спуском у колодязь необхідно переконатися у відсутності його загазованості, для чого використовують газоаналізатори (індикатори газу) або лампу ЛБВК відповідно до інструкцій заводу-виробника, а також у міцності скоб або сходів за допомогою жердини;

 

- лампу ЛБВК запалюють на поверхні, вдалині від відкритого колодязя. Забороняється запалювати лампу в колодязях. Незалежно від результатів перевірки робітнику забороняється спускатися в колодязь і працювати в ньому без запобіжного пояса і палаючої лампи ЛБВК;

 

- при роботах в колодязях та інших підземних комунікаціях, де можуть скупчуватися вибухонебезпечні гази, дозволяється користуватися для освітлення акумуляторними ліхтарями напругою не вище 12 В. Палити і користуватися відкритим вогнем в цих місцях забороняється.

 

Бригада, що виконує роботи в колодязях, повинна мати наступні запобіжні та захисні пристосування: індивідуальні запобіжні пояси на кожного члена бригади з лямками і мотузками, які пройшли попередні випробування (довжина мотузки повинна бути не менше ніж на 2 м більше глибини колодязя); мотузку з карабіном; сигнальний жилет, захисну каску; шланговий протигаз зі шлангом довжиною на 2 м більше глибини колодязя, але загальною довжиною не більше 12 м (категорично забороняється замінювати ізолюючий протигаз фільтруючим); дві лампи ЛБВК; акумуляторний ліхтар напругою не вище 12 В (категорично забороняється замінювати акумуляторний ліхтар джерелом світла з відкритим вогнем); ручний або механічний вентилятор; огороджувальні переносні знаки встановленого зразку; гаки та ломи для відкривання кришок колодязів; жердина або складна лінійка для перевірки міцності скоб.

 

Крім того, на підприємстві має бути розроблена Інструкція з охорони праці щодо організації та безпечного проведення газонебезпечних робіт. Вимоги безпеки повинні бути не нижчі від вимог, викладених у Типовій інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт і Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць. В інструкції необхідно визначити систему контролю під час проведення газонебезпечних робіт та форму участі в них служби охорони праці.

 

Недотримання вимог основних нормативних документів, що регулюють питання проведення газонебезпечних робіт (НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць» і НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»), призводить до виникнення аварійних ситуацій, втраті людського здоров’я та життя.

Управління звертає увагу на дотримання вимог безпеки під час збирання і заготівлі силосу

У період проведення літніх сільськогосподарських робіт, зокрема, збирання і заготівлі силосу, Управління Держпраці у Чернігівській області нагадує, що трамбування силосної маси має виконуватися виключно гусеничними тракторами загального призначення. У період проведення літніх сільськогосподарських робіт, зокрема, збирання і заготівлі силосу, Управління Держпраці у Чернігівській області нагадує, що трамбування силосної маси має виконуватися виключно гусеничними тракторами загального призначення.

Аналіз виробничого травматизму свідчить, що основними професійними ризиками під час силосування кормів є: перевертання трамбувального трактора; наїзд на працівника трамбувальним трактором у траншеї; наїзд на працівника транспортним засобом під час стягування зеленої маси; раптове обривання тросових пристроїв.

 

Так, 29.06.2017 в СК «Куковицький» Менського району при трамбуванні силосної маси колісним трактором Т-150 К тракторист-машиніст, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з’їхав за край траншеї та перевернувся, внаслідок чого отримав тяжкі травми правої верхньої кінцівки, грудної клітини та забійну рану голови.

 

Подібний випадок стався 25.08.2015 у ПрАТ «Нива-плюс» Ічнянського району. При трамбуванні силосної маси в траншеї сталося перевертання колісного трактору К-700А, внаслідок чого тракторист-машиніст підприємства випав з кабіни, потрапив під трактор і загинув на місці пригоди.

 

Тож з метою запобігання нещасних випадків Управління Держпраці у Чернігівській області нагадує про неухильне дотримання працівниками сільгосппідприємств вимог безпеки під час заготівлі силосу. Зокрема, відповідно до Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві (НПАОП 01.0-1.01-12), затверджених наказом МНС України 26.11.2012 № 1353:

- роботи, пов’язані зі закладанням силосу, дозволяється проводити тільки у світлий час доби;

- у траншеях заглибленого типу дозволено трамбувати силосну (сінажну) масу в темний час доби одним трактором у разі відсутності у траншеї допоміжних працівників та наявності стаціонарного освітлення всієї поверхні робочої зони;

- для трамбування маси необхідно застосовувати тільки гусеничні трактори загального призначення. Під час трамбування двері кабіни необхідно закріпити у відкритому положенні;

- дозволяється використовувати трактори тільки з передньонавішеним розрівнювальним пристроєм;

- на кургані, бурті або у траншеї дозволено виконувати роботи тільки одним трактором. У траншейних сховищах шириною 12 м і більше допускається одночасна робота не більше двох гусеничних тракторів загального призначення;

- роботи із внесення хімічних консервантів повинні проводити не менше двох працівників;

- під час закладання у башту силосу або сінажу заборонено перебування працівників у баштах під час перерв у подаванні маси більше ніж на 2 години;

- поновлення робіт після перерв дозволяється тільки після провітрювання башти протягом 2 годин.

 

Окрім того, на відстані 1 м від краю траншеї з боку місця розвантаження транспортних засобів має бути встановлений запобіжний брус. З боку в’їзду та виїзду з траншеї та буртів, а також вздовж периметра насипу потрібно підготувати під’їзні шляхи і рівні майданчики, достатні для маневрування транспортних засобів.

Норми з видачі молока працівникам за роботу у шкідливих умовах праці

Відповідно до статті 166 КЗпП України та статті 7 Закону України «Про охорону праці» молоко або інші рівноцінні харчові продукти у порядку, визначеному законодавством, видаються безоплатно за встановленими нормами працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці. Віднесення робіт до категорії зі шкідливими умовами праці можливе тільки на підставі результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці у порядку, затвердженому постановою Кабінетом Міністрів України від 01.08.1992 № 442.

 

Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, яка застосовується під час проведення атестації робочих місць за умовами праці, визначено, що шкідливі умови праці характеризуються наявністю таких виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого, а також його нащадків як тепер, так і в майбутньому.

 

На підставі атестації, атестаційною комісією підприємства за погодженням із профспілковим комітетом складається Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яким підтверджено право на пільги та компенсації.

 

Молоко видають по 0,5 л за зміну незалежно від її тривалості, а також часу роботи з хімічними речовинами, передбаченими Переліком, і в дні фактичної зайнятості працівника на роботах, пов’язаних з виробництвом або застосуванням цих речовин.

 

Законодавством забороняється:

- виплачувати гроші замість видачі молока, замінювати його іншими продуктами (крім рівноцінних – кефір, ряжанка, сир тощо);

- видавати молоко за одну чи кілька змін наперед, так само як і за минулі зміни, а також видавати його додому.

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про охорону праці» дозволяється виплачувати грошову компенсацію працівнику на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або інших рівноцінних продуктів лише за умови роз’їзного характеру роботи на умовах, передбачених колективним договором.

 

Умови і характер праці, при яких рівень шкідливих виробничих факторів не перевищує гігієнічних нормативів, вважаються допустимими. Пільги і компенсації, передбачені за роботу з шкідливими умовами праці, за роботу з допустимими умовами праці не надаються. В такому випадку безплатна видача молока або інших рівноцінних харчових продуктів можлива в порядку, встановленому колективним договором, і лише з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету (стаття 7 Закону України «Про охорону праці»).

Продовжується роз’яснювальна робота стосовно впровадження вимог Постанови КМУ від 26.04.2017 № 295

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області 18 липня поточного року взяли участь в авторському семінарі-практикумі за темою: «Нові підходи у відносинах держави та бізнесу у зв’язку з введенням в дію Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 КЗпП України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування», який проводився у приміщенні Навчально-методичного центру Федерації профспілкових організацій Чернігівської області для бухгалтерів суб’єктів господарювання.

 

Представники Управління надали учасникам роз’яснення стосовно нових підходів у відносинах держави та бізнесу, згідно з якими головними пріоритетами інспекторів праці визначені профілактична робота та консультування роботодавців. Було акцентовано на тому, що тепер роботодавці можуть ініціювати проведення державними інспекторами регулярних інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників. Разом з тим, порядок визначає ефективний механізм виявлення неоформлених працівників.

 

Начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління зазначила, що з 01.01.2017 право проводити перевірки у сфері праці та зайнятості, накладати штрафи за порушення, складати протоколи про адміністративні правопорушення делеговано й органам місцевого самоврядування.

 

Органи місцевого самоврядування можуть перевіряти всіх роботодавців – як юридичних осіб усіх форм власності, так і фізичних осіб-підприємців у чітко визначених напрямках: в частині своєчасної та повної оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.

 

Втім, було підкреслено, що перевірки Управління Держпраці в області не відміняються, вони будуть проводитися паралельно. Крім того, на Держпраці покладено здійснення нагляду за тим, як органи місцевого самоврядування виконуватимуть делеговані повноваження. Перевірятимуться і самі виконавчі органи рад щодо проведення ними інспекційної діяльності по додержанню законодавства про працю.

Увага – жнива!

У зв’язку з початком збирання ранніх зернових Управління Держпраці у Чернігівській області нагадує керівникам господарств та фермерам про необхідність посилення уваги за дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці та проведення профілактичних заходів. У зв’язку з початком збирання ранніх зернових Управління Держпраці у Чернігівській області нагадує керівникам господарств та фермерам про необхідність посилення уваги за дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці та проведення профілактичних заходів.

Аналіз виробничого травматизму на підприємствах агропромислового комплексу свідчить, що через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів та порушення Правил дорожнього руху найчастіше травмуються водії, підсобні робітники та механізатори.

 

Для попередження травмування працівників під час зернозбиральних робіт не допускається експлуатація несправної техніки, агрегатів з відкритими ланцюговими, пасовими, карданними передачами. Необхідно також пам’ятати, що всі види регулювальних, ремонтних, налагоджувальних робіт та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки проводять тільки після повної зупинки всіх агрегатів.

 

Важливим є дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленого на підприємстві, та організація контролю за їх дотриманням з боку адміністрації. Забороняється допускати до роботи працівників в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, хворих, а також тих, що не відпочили протягом встановленого законодавством часу.

 

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки та потребують професійного добору (механізатори, водії, працівники зернотоків), повинні пройти спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 

З метою забезпечення належного стану охорони праці, запобігання нещасним випадкам, пожежам та аваріям під час зернозбиральних робіт, на підприємствах агропромислового комплексу мають бути впроваджені такі заходи:

- проведення інструктажів з охорони праці на робочих місцях з усіма працівниками, перевірка знань працівників (механізаторів) щодо дотримання правил безпечного виконання робіт;

- посилення контролю за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виробничої дисципліни, вимог інструкцій з охорони праці;

- заборона залучення підлітків до робіт з підвищеною небезпекою;

- проведення перевірок відповідності машин та обладнання вимогам правил з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та електробезпеки;

- забезпечення контролю за проведенням ремонту електрообладнання та відповідних електровимірювань електроустановок зерноприймальних токів, зерноочищальних машин та зернонавантажувачів;

- проведення перевірок стану зерноочищальних комплексів, наявності на завальних ямах, бункерах захисних решіток, захисних огорож та кожухів на всіх приводах (рухомих і обертових) машин;

- допуск до роботи на сільськогосподарських агрегатах осіб, не молодших 18 років, що пройшли спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, отримали допуск до цих робіт, пройшли відповідні інструктажі з питань охорони праці на робочому місці, попередній (періодичний) медичний огляд і не мають медичних протипоказань;

- забезпечення належної діяльності служби охорони праці на сільськогосподарських підприємствах;

- контроль упродовж робочої зміни дотримання працівниками вимог охорони праці та трудової дисципліни, відсторонення від виконання робіт (не допуск до роботи) осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, а також не пройшли навчання з питань охорони праці та порушують вимоги безпеки і гігієни праці;

- встановлення раціонального чергування періодів праці та відпочинку упродовж робочої зміни, що визначається виробничими умовами і характером виконуваної роботи, її важкістю та напруженістю;

- забезпечення проходження періодичного технічного огляду сільськогосподарської техніки в установлені терміни, які зазначено в інструкціях з експлуатації;

- забезпечення виконання ремонту і технічного обслуговування у спеціально призначених для цього місцях із застосуванням знарядь, пристроїв та інструментів, передбачених технологіями ремонтних робіт і технічного обслуговування;

- встановлення захисних кожухів на рухомі, обертові частини машин (карданні, ланцюгові, пасові, зубчасті та інші передачі), які забезпечують безпеку працівників.

 

Безпека праці має стати основним обов’язком для кожного керівника сільськогосподарського підприємства, який несе відповідальність перед своїми працівниками. Лише відповідальне ставлення як керівного складу, так кожного працівника, неухильне виконання вимог охорони праці та належна організація робіт дадуть змогу провести збирання зернових без травм та аварій.

Визначення права на відпустку за роботу з комп’ютером

У термінології трудового права відпустка за роботу з комп’ютером – це різновид щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці. Згідно з пунктом 1 частини першої статті 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі – Закон про відпустки) окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, надаються щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290 (додаток 2 до постанови; далі – Список № 1290-2). Позицією 58 підрозділу «Інші види виробництв» розділу ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку № 1290-2 установлено право працівників, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, зокрема, відпустку за роботу за комп’ютером тривалістю до чотирьох календарних днів.

 

Робота працівників, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, пов’язана з підвищеним зоровим і нервово-емоційним напруженням, тому таку роботу віднесено до роботи з особливим характером праці. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (відповідно до частини 2 статті 8 Закону України «Про відпустки»).

 

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327, містить такі професійні назви як інженер з комп’ютерних систем, адміністратор системи, аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення, оператор комп’ютерного набору, з назв яких очевидно, що працівник майже увесь робочий час проводить за персональним комп’ютером. Таким працівникам може бути встановлено максимальну тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером (особливий характер праці) – чотири календарних дні. Офісні працівники (секретарі, бухгалтери, працівники кадрової служби), зазвичай, виконують роботу за персональним комп’ютером не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для посади, тому тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу за комп’ютером праці може бути встановлено, приміром два або три дні залежно від часу фактичної зайнятості роботою на комп’ютері. Для розрахунку тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером роботодавець має вести облік робочого часу, відпрацьованого в умовах з особливим характером праці. Увага: законодавством не визначено, як роботодавець має вести облік робочого часу, відпрацьованого в умовах з особливим характером праці, тому на кожному підприємстві, в установі, організації це питання вирішують самостійно. Найсучаснішим способом обліку часу зайнятості роботою за персональним комп’ютером є спеціальні комп’ютерні програми. Найпоширенішими способами проведення вимірів часу зайнятості є фотографія робочого часу і хронометраж.

 

Для надання щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером законодавством не встановлено вимоги щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Сумлінне ставлення до своїх обов’язків – запорука безпечного ліфту

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели інструкторсько-методичне заняття з посадовими особами КП «Деснянське», яке експлуатує ліфти, і працівниками ліфтової обслуговуючої організації ТОВ «Центрліфт». Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели інструкторсько-методичне заняття з посадовими особами КП «Деснянське», яке експлуатує ліфти, і працівниками ліфтової обслуговуючої організації ТОВ «Центрліфт».

У рамках плану заняття учасники проаналізували порядок дій електромеханіків з ліфтів під час проведення місячних ремонтів і регламентних обслуговувань ліфтів, акцентуючи увагу на дотриманні вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Представники Управління надали роз’яснення стосовно здійснення перевірки спрацьовування пристроїв безпеки ліфта у приямку, точності автоматичної зупинки кабіни ліфта, порядку перевірки рівня мастила в редукторі, перевірки підключення електрообладнання ліфта у низьковольтному комплектному пристрої (станції управління) тощо.

Окрім того, учасникам заняття була надана практична допомога у встановленні причин характерних поломок ліфтів, що можуть привести до їх зупинення, розглянуті і відпрацьовані вимоги охорони праці під час експлуатації ліфтів експлуатуючою організацією.

У підсумку працівники Управління вкотре наголосили на необхідності неухильного дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації та обслуговування ліфтів, підкреслюючи підвищений рівень відповідальності працівників при виконанні зазначених робіт.

Продовжуються перевірки підприємств, які здійснюють діяльність із зберігання та переробки зерна

Упродовж травня-червня поточного року фахівцями Управління Держпраці у Чернігівській області проведені 4 планові перевірки суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність із зберігання та переробки зерна. Упродовж травня-червня поточного року фахівцями Управління Держпраці у Чернігівській області проведені 4 планові перевірки суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність із зберігання та переробки зерна.

Під час перевірок особлива увага зверталася на дотримання працюючими вимог нормативних актів з охорони праці під час виконання технологічних процесів та експлуатації виробничого обладнання.

 

Встановлено, що на перевірених підприємствах створені служби охорони праці. Керівники підприємств, інженери з охорони праці, головні спеціалісти та працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Призначені посадові особи, які вирішують конкретні питання з охорони праці, відповідальні за технічний стан машин, механізмів, устаткування та безпечну організацію робіт. Розроблені інструкції та інші нормативні акти підприємства з охорони праці. На підприємствах налагоджено проведення інструктажів з питань охорони праці на робочому місці та проведення медичних оглядів працівників. Території підприємств знаходяться у задовільному стані.

 

Разом з тим, було виявлено і ряд порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Так, в ДП «Ніжинський КХП» встановлена відсутність дозволів Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. В ПрАТ «Семенівське ХПП» відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на виконання робіт підвищеної небезпеки на висоті.

 

У ДП «Ніжинський КХП» не велися журнали перевірки технічного стану транспортних засобів, не проводилися передрейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів. Не пред’явлено акти щодо проведення періодичних перевірок і прочищення димових і вентиляційних каналів житлових багатоквартирних будинків, що знаходяться на балансі підприємства.

 

У ТОВ «Земля і Воля» і ДП «Ніжинський КХП» порушуються вимоги щодо організації та безпечного проведення газонебезпечних робіт: не призначені відповідальні особи, не розроблені переліки газонебезпечних робіт, при проведенні робіт не оформлюються наряди-допуски, працівники не забезпечені засобами індивідуального захисту для виконання газонебезпечних робіт.

 

В ДП «Ніжинський КХП» не розроблено Положення про енергетичну службу з визначеною достатньою кількістю електротехнічних та електротехнологічних працівників. Не проводиться технічний огляд електроустановок понад 1000 В. Не забезпечено проведення протиаварійних і профілактичних вимірювань та випробувань електроустановок. Працівники та самі електроустановки до та вище 1000 В не забезпечені електрозахисними засобами захисту згідно з нормами комплектування. Не проведено спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці електротехнічним працівникам та працівникам, які виконують газонебезпечні роботи.

 

За результатами проведених перевірок керівникам підприємств видані відповідні розпорядчі документи щодо необхідності усунення виявлених порушень. За допущені порушення притягнуто до адміністративної відповідальності 19 осіб. До суду направлені матеріали щодо заборони експлуатації устаткування та видів робіт підвищеної небезпеки. Так, зокрема заборонено експлуатацію електроустановок ТП-232, РП-10 кВ ДП «Ніжинський КХП».

 

Одночасно, з метою посилення роботи щодо запобігання виникнення нещасних випадків і аварій на виробництві Управлінням здійснюється систематична превентивна, консультативно-роз’яснювальна робота. Проводяться наради, семінари, надаються рекомендації для забезпечення належного рівня промислової безпеки та недопущення нещасних випадків і аварій на виробництві в період підготовки матеріально-технічної бази до проведення робіт по заготівлі зерна нового врожаю.

Роз’яснення стосовно реалізації положень Постанови КМУ від 26.04.2016 № 295

Головними державними інспекторами Управління Держпраці у Чернігівській області в ефірі програми «41 news» телекомпанії «Прилуки» надані роз’яснення щодо нового порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, функцій уповноважених осіб Держпраці та органів місцевого самоврядування при виконанні заходів з контролю та нагляду за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2016 року № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Відеозапис програми можна подивитися за посиланням

 

Проведено семінар-нараду для працівників Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні

Управлінням Держпраці у Чернігівській області проведено семінар-нараду для керівників і медичного персоналу відділень №№ 8 і 11 та диспансеру КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня». Управлінням Держпраці у Чернігівській області проведено семінар-нараду для керівників і медичного персоналу відділень №№ 8 і 11 та диспансеру КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня».

Представники Управління довели присутнім вимоги щодо організації та проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року. Надали роз’яснення стосовно порядку визначення категорій працівників, які підлягають періодичному медичному огляду, складання Акту визначення категорій працівників та поіменних списків.

 

Учасники обговорили порядок оформлення Заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників закладу, а також надання оперативної інформації за результатами проведення періодичних медичних оглядів.

Окремим питанням розглянули шляхи профілактики професійних захворювань, у тому числі туберкульозу.

 

У підсумку зустрічі присутні підкреслили важливість посилення роботи щодо контролю за якістю й своєчасністю періодичних медичних оглядів працівників, а також щодо впровадження сучасних провідних методик зменшення впливу на працівника шкідливих факторів у процесі його професійної діяльності. У режимі дискусії проаналізували приклади конкретних проблемних ситуацій, що виникають при визначенні категорій працівників, які підлягають медичним оглядам.

 

Як неодноразово зазначалося учасниками, такі зустрічі мають велике значення, бо кожен присутній може поставити безпосередньо державним інспекторам актуальні питання і отримати кваліфіковану консультативну допомогу.

Колективний трудовий спір зрушено з «мертвої» точки

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області 07 липня поточного року взяли участь у засіданні Трудового арбітражу по врегулюванню колективного трудового спору у державному підприємстві «Чернігівторф», яке відбулося у приміщенні ради Федерацій профспілкових організацій Чернігівської області. Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області 07 липня поточного року взяли участь у засіданні Трудового арбітражу по врегулюванню колективного трудового спору у державному підприємстві «Чернігівторф», яке відбулося у приміщенні ради Федерацій профспілкових організацій Чернігівської області.

Начальник відділу з питань експертизи умов праці Управління надав присутнім роз’яснення стосовно методики проведення атестації робочих місць на підприємствах, в установах і організаціях, оформлення відповідних документів, порядку надання працівникам пільг та компенсацій у вигляді додаткової відпустки за роботу в несприятливих умовах праці і доплати за важкі та шкідливі умови праці, повноважень атестаційної комісії та вимог до формування її складу. Також він навів перелік лабораторій, які акредитовані на проведення атестації.

 

Окрім того, учасникам були доведені вимоги щодо складання карти умов праці на кожне робоче місце, зведення фотографії робочого дня працівника, визначення відсотку часу зайнятості у шкідливих та небезпечних умовах праці.

 

За результатами засідання Трудового арбітражу керівництво підприємства зобов’язалося до 15 жовтня поточного року завершити проведення атестації визначеного переліку робочих місць, забезпечити працівникам надання відповідних пільг та компенсацій і розробити заходи організаційно-технічного рівня для поліпшення умов праці робочих місць, що будуть атестуватися.

Будівельний майданчик – територія підвищеної відповідальності

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели інструкторсько-методичне заняття для посадових осіб та працівників найбільших будівельних підприємств Чернігівщини, у тому числі, ПрАТ «АТП 2550» і ТОВ «Основа-Буд 7». Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели інструкторсько-методичне заняття для посадових осіб та працівників найбільших будівельних підприємств Чернігівщини, у тому числі, ПрАТ «АТП 2550» і ТОВ «Основа-Буд 7».

Учасникам був доведений порядок проведення машиністами вантажопідіймальних кранів КБ-405 і РДК-250 огляду і перевірки механізмів, металоконструкцій, приладів і пристроїв безпеки, а також порядок проведення стропальниками огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари перед початком роботи.

Безпосередньо на прикладі вантажопідіймального крану РДК-250 присутні опрацювали основні вимоги правил охорони праці під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт і порядок дій працівника, відповідального за проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами на будівельному майданчику, проаналізували порушення вимог безпеки, що найчастіше виявляються під час проведення перевірок.

Наприкінці заняття головний державний інспектор Управління вкотре наголосив на необхідності неухильного дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт з метою запобігання виробничого травматизму на будівельному майданчику і збереження здоров’я й життя працівників.

Управлінням підведено підсумки роботи з розгляду звернень громадян у І півріччі 2017 року

За І півріччя 2017 року до Управління Держпраці у Чернігівській області надійшло 539 звернень громадян, що на 231 звернення (або в 1,8 рази) більше у порівнянні з відповідним періодом 2016 року, у тому числі: від заявників 63 звернення надійшли поштою, 59 – на особистому прийомі, 265 звернень через Державну установу «Урядовий контактний центр», 152 – через органи влади. За І півріччя 2017 року до Управління Держпраці у Чернігівській області надійшло 539 звернень громадян, що на 231 звернення (або в 1,8 рази) більше у порівнянні з відповідним періодом 2016 року, у тому числі: від заявників 63 звернення надійшли поштою, 59 – на особистому прийомі, 265 звернень через Державну установу «Урядовий контактний центр», 152 – через органи влади.

Вирішено по суті 348 звернень громадян, у тому числі надано 124 роз’яснення.

 

Відповідно до статей 5, 8 Закону України «Про звернення громадян» відмовлено у задоволенні 149 заявникам (27,6 % від загальної кількості звернень), 20 звернень (4%) направлено за належністю.

 

Пріоритетними продовжують залишатися питання:

- 331 звернення (62 % загальної кількості) стосуються питань охорони праці та промислової безпеки, оплати праці (невиплати заробітної плати, невиплати розрахункових коштів при звільненні, індексації заробітної плати та інші), у тому числі 24 – з питань виплати мінімальної заробітної плати нижче мінімальної (при розгляді 23 звернень факт виплати заробітної плати нижче мінімальної не підтвердився, 1 звернення знаходиться на розгляді);

- 171 звернення (32 %) – з питань трудових відносин (неоформлення трудових відносин, правомірність звільнення тощо).

 

У звітному періоді до Управління надійшло 8 запитів на публічну інформацію.

 

Враховуючи те, що рівень роботи із зверненнями громадян є важливим чинником довіри громадян до органів виконавчої влади, мешканцям області надаються необхідні консультації при оформленні заяв, проводиться роз’яснювальна робота.

 

Приділяється значна увага вдосконаленню організації роботи з розгляду звернень громадян та вжиттю заходів щодо позитивного та якісного вирішення проблемних питань. Зокрема, керівництво Управління проводило (згідно з графіком) особистий прийом громадян, на якому прийнято понад 200 осіб.

Новини
Трагiчнi випадки
Загинув машиніст крану. Загинув машиніст крану. Детальніше...
17 червня працівники ТОВ 17 червня працівники ТОВ "НОСІВКА АГРО" отримали вогнепальні поранення внаслідок протиправних дій невстановленої особи Детальніше...
Нещасний випадок стався в слюсарному цеху групи комплексного приладового обслуговування Ніжинської дільниці Служби контролю за виробництвом ПАТ Нещасний випадок стався в слюсарному цеху групи комплексного приладового обслуговування Ніжинської дільниці Служби контролю за виробництвом ПАТ "Чернігівгаз" Детальніше...
Працівник знайдений без ознак життя в приміщенні адміністративної будівлі свино-товарної ферми СТОВ Працівник знайдений без ознак життя в приміщенні адміністративної будівлі свино-товарної ферми СТОВ "Україна" Детальніше...

Всi випадки...


  • ©
  • Розроблено ACT+