UA
Управління Держпраці у Чернігівській області
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

новости

На Чернігівщині введено в експлуатацію мобільну бурову установку

Відповідно до Правил безпеки в нафтогазовидобувній промисловості України (НПАОП 11.1-1.01-08) фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у засіданні комісії по введенню в експлуатацію мобільної бурової установки Cooper LTO 550 вантажопідйомністю 120 тон на свердловини № 361 Савинківського газоконденсатного родовища, що знаходиться поблизу с. Поділ Срібнянського району. Відповідно до Правил безпеки в нафтогазовидобувній промисловості України (НПАОП 11.1-1.01-08) фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у засіданні комісії по введенню в експлуатацію мобільної бурової установки Cooper LTO 550 вантажопідйомністю 120 тон на свердловини № 361 Савинківського газоконденсатного родовища, що знаходиться поблизу с. Поділ Срібнянського району.

Введення змонтованого підйомника в роботу відбувалась після повної готовності підйомника до початку виконання робіт та за наявності укомплектованої бригади з капітального ремонту свердловини, який проводитиметься працівниками ТОВ «БК»Регіон».

За результатами роботи комісії було встановлено, що зазначена бурова установка відповідає вимогам чинного законодавства України з охорони праці та промислової безпеки і підписано відповідний акт про введення установки в експлуатацію.

Фахівці Управління взяли участь в оперативному контролі стану безпеки праці на будмайданчику

Посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь в оперативному контролі стану дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці на будівельному майданчику ТОВ «Основа-буд-7» (м. Чернігів), де зводиться багатоквартирний житловий будинок. Посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь в оперативному контролі стану дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці на будівельному майданчику ТОВ «Основа-буд-7» (м. Чернігів), де зводиться багатоквартирний житловий будинок.

Під час бесіди з будівельниками та при обході робочих місць представниками Управління разом з інженерно-технічними працівниками ТОВ «Основа-буд-7» перевірили якість ознайомлення працівників з технологічною послідовністю робіт, проектом виконання робіт, технологічними картами, проектною і робочою документацією. При цьому привернуто увагу до обов’язку кожного неухильно дотримуватись вимог безпеки, зокрема, у питаннях застосування засобів індивідуального і колективного захисту (касок, запобіжних поясів, козирків та ін.) згідно з вимогами ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12).

Учасники обговорили особливості будівельних процесів, які пов’язані із веденням робіт в умовах ущільненої забудови, зокрема, вимоги ДБН В.1.2-12-2008, опрацювали необхідні процедури та заходи, спрямовані на забезпечення безпечного виконання робіт на висоті та при здійсненні експлуатації і обслуговування обладнання, машин і механізмів. Так, з урахуванням сезонних особливостей погодних умов працівникам підприємства нагадали, що згідно з Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) не дозволяється виконувати роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 10 м/с і більше, грозі або тумані, який затрудняє видимість в межах фронту робіт, а також у нічний час при недостатній освітленості та якщо температура повітря вище плюс 35º С (у тому числі, при зведенні та облицюванні зовнішніх стін багатоповерхових будинків).

Підвищену увагу фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області приділили умовам безпечного виконання земляних робіт, робіт у котлованах, траншеях та ведення вогневих робіт згідно вимог Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) та Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах (НПАОП 0.00-5.12-01), наголошуючи на необхідності постійного контролю газоповітряного середовища, провітрювання та використання засобів захисту органів дихання під час проведення газонебезпечних робіт.

 

Обговорили також технологічні процеси з арматурних, опалубних, бетонних робіт, порядок подачі бетонної суміші у переносних бункерах та монтажі конструкцій вантажопідіймальним краном.

 

Наприкінці заходу посадові особи Управління відповіли на запитання присутніх, надали роз’яснення і практичні рекомендації з питань безпечного ведення робіт фахівцям підприємства.

 

За результатами обговорення були запропоновані відповідні рішення, спрямовані на безумовне впровадження обговорених вимог чинного законодавства на відповідних підприємствах та на підвищення рівня безпеки умов праці працюючих на оглянутому будівельному майданчику.

Використання безпечної техніки – обов’язкова вимога сучасності!

Згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, зокрема: впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом.

 

Як свідчить аналіз виробничого травматизму, упродовж останніх років близько 10 % всіх нещасних випадків стаються внаслідок технічних причин.

 

Враховуючи вищевикладене, та з метою підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці, Управління Держпраці у Чернігівській області звертає увагу на забезпечення своєчасного проведення технічного переоснащення, модернізацію виробництва та капітальні ремонти виробничого обладнання. Адже технічне переоснащення та модернізація виробництва є найбільш ефективний спосіб запобігання виробничому травматизму!

Фахівці Управління обговорили з працівниками ТОВ «ЕМК «Сівер» питання електробезпеки

З метою профілактики виробничого травматизму під час експлуатації електроустановок на підприємствах посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області провели на базі ТОВ «ЕМК «Сівер» практичне заняття для працівників, що залучаються до виконання робіт в електроустановках. З метою профілактики виробничого травматизму під час експлуатації електроустановок на підприємствах посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області провели на базі ТОВ «ЕМК «Сівер» практичне заняття для працівників, що залучаються до виконання робіт в електроустановках.

У рамках програми заходу учасники відпрацьовували теоретичні знання й практичні навички дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, вимог виробничої дисципліни під час експлуатації електроустановок.

 

Під час теоретичної частини заняття присутнім були доведені основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), опрацьовані вимоги до електрозахисних засобів, відповідальність працівників за організацію користування та утримання засобів захисту відповідно до вимог Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01). Обговорені організаційні і технічні заходи, що убезпечують працівників під час роботи та створюють безпечні умови виконання робіт.

Крім того, фахівці Управління поінформували учасників про стан виробничого травматизму за 6 місяців 2019 року на підприємствах енергетичної галузі Чернігівської області, приділивши окрему увагу нещасному випадку, який стався 08.07.2019 року з електрослюсарем з ремонту устаткування розподільчих пристроїв ВП Корюківський РЕМ АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» під час виконання ремонтних робіт на ПЛ-0,4 кВ, та який був смертельно травмований електричним струмом внаслідок не виконання технічних заходів з убезпечення проведення робіт на робочому місці.

У практичній частині безпосередньо на прикладі діючої електроустановки учасники заняття відпрацювали порядок допуску оперативних працівників до виконання робіт, підготовку робочого місця, здійснення нагляду під час виконання робіт за нарядом, перевірили теоретичні знання й практичні навички дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, вимог виробничої дисципліни.

 

Наприкінці представники Управління поставили працівникам ТОВ «ЕМК «Сівер» ряд контрольних запитань, провели аналіз помилок, допущених під час виконання практичного заняття.

Працівників підприємств консультують з питань атестації робочих місць за умовами праці

Регулювання відносин між роботодавцем і працівниками у реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах є основною метою атестації робочих місць за умовами праці. Відповідно, системна інформаційно-роз’яснювальна робота у цьому напрямку становить одну з невід’ємних складових діяльності Управління Держпраці у Чернігівській області. Регулювання відносин між роботодавцем і працівниками у реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах є основною метою атестації робочих місць за умовами праці. Відповідно, системна інформаційно-роз’яснювальна робота у цьому напрямку становить одну з невід’ємних складових діяльності Управління Держпраці у Чернігівській області.

Так, у липні поточного року фахівці відділу з питань експертизи умов праці Управління провели низку семінарів-нарад та зустрічей з колективами суб’єктів господарювання, зокрема, Сосницького професійно-аграрного ліцею, Сосницького хлібокомбінату райспоживспілки, працівниками ряду пунктів громадського харчування міста Чернігова.

Під час заходів посадовці доводили працівникам вимоги чинного законодавства стосовно проведення атестації робочих місць за умовами праці, надавали роз’яснення щодо порядку й термінів її проведення, повноважень атестаційної комісії та формування її складу. Роз’яснювався порядок надання працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, обговорювалися питання реалізації права працівника на пільгову пенсію та порядок її призначення.

Увагу громадян посадовці звертали на якість проведення атестації робочих місць за умовами праці, правильність застосування Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, Переліків робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці.

Також громадяни отримували відповідні методичні матеріали, що містять основну інформацію із зазначених питань, контактну інформацію Управління Держпраці у Чернігівській області.

 

Фахівці Управління неодноразово наголошували на актуальності атестації, на наслідках, які можуть виникнути у зв’язку з її не проведенням, наголошували на тому, що результати атестації є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій, а також є необхідним для розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів (включаючи і колективний договір) щодо покращання умов трудової діяльності.

На Чернігівщині відпрацьовані умовні аварійні ситуації витоку газу

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у проведенні тренувального навчання для бригади аварійно-диспетчерської служби АТ «Чернігівгаз». Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у проведенні тренувального навчання для бригади аварійно-диспетчерської служби АТ «Чернігівгаз».

У рамках навчання відпрацьовувалися дві теми: «Запах газу на газорозподільному пункті» та «Запах газу в будинку».

Перед початком робіт майстром бригади був проведений інструктаж з техніки безпеки і розподіл обов’язків, після чого бригада приступала до обстеження об’єкту, моніторингу території на загазованість та виконання відповідних робіт.

 

У ході навчання відпрацьовувалися різні можливі сценарії аварійних ситуацій в системах газопостачання і їх ліквідація.

Представники Управління у рамках проведення заходу ставили працівникам аварійно-диспетчерської служби контрольні запитання щодо правильності та своєчасності аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах системи газопостачання, а також перевірили комплектацію спеціалізованого автомобіля служби згідно з переліком оснащення аварійних автомобілів, які затверджуються газорозподільним підприємством.

 

За результатами контрольних опитувань фахівцями Управління Держпраці у Чернігівській області було відзначено належний рівень професійної підготовки, злагодженості дій бригади аварійно-диспетчерської служби АТ «Чернігівгаз», оперативність ліквідації умовних аварійних ситуацій.

Працівникам ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» нагадали про переваги офіційного працевлаштування

Під час проведення позапланової перевірки дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області надали працівникам підприємства роз’яснення вимог трудового законодавства. Під час проведення позапланової перевірки дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області надали працівникам підприємства роз’яснення вимог трудового законодавства.

Безпосередньо на об’єкті проведення робіт з реконструкції водопроводу працівникам були доведені переваги офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, роз’яснені негативні наслідки незадекларованої праці як для працівників, так і для роботодавців. Посадовці розповіли про відповідні соціальні гарантії належно оформленого працівника, про визначену законодавством відповідальність роботодавців, а також про розміри штрафних санкцій за використання незадекларованої праці, роз’яснили новації у здійсненні інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання.

Окремо інспектори праці розглянули з працівниками підприємства питання дотримання вимог трудового законодавства стосовно праці неповнолітніх, особливостей їхнього працевлаштування та припинення трудових відносин, прав і обмежень, вимог до тривалості робочого часу і часу відпочинку тощо.

Наприкінці зустрічі всі присутні отримали відповідні інформаційні пам’ятки, розроблені інспекторами Управління.

Роз’яснення вимог трудового законодавства – один із пріоритетів роботи Управління

Посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують надавати консультативно-методичну допомогу підприємствам, установам і організаціям з питань охорони праці і промислової безпеки, трудового законодавства, гігієни та умов праці. Посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують надавати консультативно-методичну допомогу підприємствам, установам і організаціям з питань охорони праці і промислової безпеки, трудового законодавства, гігієни та умов праці.

Зокрема, з початку липня було проведено низку превентивних заходів із зазначених питань для працівників краєзнавчого музею Ічнянської міської ради, Городнянського центру зайнятості, ТОВ «Сосницький сирзавод», для фізичних осіб-підприємців ринку «Привокзальний» (м. Чернігів), «Коржівського базару» (м. Сновськ), Центрального ринку міста Прилуки та інших.

 

Учасникам заходів доводили переваги офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, роз’яснювали негативні наслідки незадекларованої праці як для працівників, так і для роботодавців, розповідали громадянам про відповідні соціальні гарантії належно оформленого працівника. Нагадували про визначену законодавством відповідальність роботодавців, про розміри штрафних санкцій за використання незадекларованої праці тощо.

 

Для колективів Ніжинської центральної районної лікарні, КТВП «Школяр» і ТЦ «Гермес» міста Ніжин були проведені роз’яснювальні заходи за темою «Жінки за легалізацію заробітної плати. Захистимо майбутнє наших дітей, їх право на соціальний захист».

    

Працівникам та військовослужбовцям Ічнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Чернігівського військового госпіталю фахівці Управління довели вимоги законодавства про працю в частині захисту трудових прав і соціальних гарантій військовослужбовців, зокрема, стосовно збереження робочих місць та заробітних плат тих, хто був прийнятий на військову службу під час мобілізації.

 

На всі запитання працівників підприємств надавалися кваліфіковані роз’яснення і практичні поради, вручалися інформаційно-методичні матеріали – брошури, буклети й пам’ятки, розроблені інспекторами Управління.

 

 

Підсумки роботи у І півріччі 2019 року розглянули на нараді Управління

У приміщенні Навчально-методичного центру Федерації профспілкових організацій Чернігівської області 12 липня відбулася нарада Управління Держпраці у Чернігівській області з питань здійснення державного нагляду за станом охорони праці, додержання законодавства про працю, а також проведено навчання для посадових осіб і інспекторського складу Управління. У приміщенні Навчально-методичного центру Федерації профспілкових організацій Чернігівської області 12 липня відбулася нарада Управління Держпраці у Чернігівській області з питань здійснення державного нагляду за станом охорони праці, додержання законодавства про працю, а також проведено навчання для посадових осіб і інспекторського складу Управління.

Під час наради учасникам була доведена інформація про роботу Управління за І півріччя 2019 року та стан виробничого травматизму на підприємствах, установах і організаціях Чернігівської області. Висвітлено діяльність Управління стосовно нагляду за додержанням законодавства про працю у частині легалізації трудових відносин, заборгованості по виплаті заробітної плати тощо. Розглянуті показники наглядової діяльності Управління за звітний період, окреслені цілі й завдання подальшого удосконалення роботи.

Керівники структурних підрозділів Управління відзвітували про проведену роботу, акцентуючи увагу присутніх на основних проблемах та недоліках інспекторів праці під час здійснення контрольних заходів.

Частину робочого часу наради приділили проблемним питанням дотримання вимог антикорупційного законодавства. Головний спеціаліст Управління з питань протидії корупції нагадав посадовцям про відповідальність за вчинення корупційного правопорушення та надав роз’яснення поняття «політична нейтральність» у контексті вимог Закону України «Про запобігання корупції».

У ході другої частини наради було проведено навчання для інспекторського складу і спеціалістів Управління за темами: «Щодо здійснення контрольних заходів з питань додержання законодавства про працю», «Основні вимоги Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337», «Порядок складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці та вимоги до них» та «Основні вимоги ДБН В. 2.5-20:2018 «Газопостачання», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.11.2018 № 305».

Наприкінці учасники мали змогу поспілкуватися з керівництвом Управління, обговорити нагальні проблеми у сфері охорони праці, промислової безпеки, законодавства про працю, обмінятися практичним досвідом із колегами.

Управлінням підведено підсумки роботи з розгляду звернень громадян у І півріччі 2019 року

За І півріччя 2019 року до Управління Держпраці у Чернігівській області надійшло 315 звернень громадян, у тому числі від заявників 104 звернення надійшли поштою, 42 – на особистому прийомі, 94 звернення через Державну установу «Урядовий контактний центр», 75 – через органи влади. За І півріччя 2019 року до Управління Держпраці у Чернігівській області надійшло 315 звернень громадян, у тому числі від заявників 104 звернення надійшли поштою, 42 – на особистому прийомі, 94 звернення через Державну установу «Урядовий контактний центр», 75 – через органи влади.

Вирішено по суті 272 звернення громадян, у тому числі надано 24 роз’яснення. Відповідно до статей 5, 8 Закону України «Про звернення громадян» відмовлено у задоволенні 27 заявникам (8,5 % від загальної кількості звернень).

 

Пріоритетними залишаються питання:

- невиплати заробітної плати, невиплати розрахункових коштів при звільненні, індексації заробітної плати, охорони праці та промислової безпеки та інші – 196 звернень (57 % від загальної кількості), у тому числі 3 (1 анонімне) – з питань виплати заробітної плати нижче мінімальної, один факт виплати заробітної плати нижче мінімальної підтвердився;

- трудових відносин (неоформлення трудових відносин, правомірність звільнення тощо) – 91 звернень (27 % від загальної кількості).

 

Також у звітному періоді  до Управління надійшло 34 запити на публічну інформацію.

 

Враховуючи те, що рівень роботи із зверненнями громадян є важливим чинником довіри громадян до органів виконавчої влади, мешканцям області надаються необхідні консультації при оформленні заяв, проводиться роз’яснювальна робота.

 

Управління приділяє значну увагу вдосконаленню організації роботи з розгляду звернень громадян та вжиттю заходів щодо позитивного та якісного вирішення проблемних питань. Зокрема, керівництвом Управління проводився особистий прийом громадян згідно з графіком, на якому прийнято понад 150 осіб.

Діти обласного санаторію «Зелений гай» досліджували вимоги до працевлаштування неповнолітніх

У рамках інформаційно-роз’яснювальної кампанії у дитячих оздоровчих закладах щодо запобігання використання праці неповнолітніх під час шкільних канікул та з метою роз’яснення школярам законодавства про працю фахівці Управління відвідали Чернігівський обласний дитячий санаторій «Зелений гай». У рамках інформаційно-роз’яснювальної кампанії у дитячих оздоровчих закладах щодо запобігання використання праці неповнолітніх під час шкільних канікул та з метою роз’яснення школярам законодавства про працю фахівці Управління відвідали Чернігівський обласний дитячий санаторій «Зелений гай».

Під час спілкування з дітьми інспектори праці розповіли про вимоги трудового законодавства України стосовно праці неповнолітніх, роз’яснили їхні права, гарантії та обмеження.

 

Юним мешканцям санаторію було доведено, що одним із основних принципів трудового законодавства є рівність трудових прав усіх громадян. Відповідно до статті 187 Кодексу законів про працю України неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

 

За загальним правилом, що міститься у частині 1 статті 188 КЗпП України, допускається прийняття на роботу лише тих неповнолітніх осіб, які досягли шістнадцяти років. Втім, як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматися на роботу й особи, які досягли п’ятнадцяти років. Також згідно з частиною 3 статті 188 КЗпП України допускається прийняття на роботу осіб, яким виповнилося чотирнадцять років при дотриманні низки певних умов.

 

Окрему увагу учнів інспектори праці звертали на те, що при укладенні трудового договору з неповнолітнім додержання письмової форми договору є обов’язковою умовою для роботодавця. Усі неповнолітні особи приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення двадцяти одного року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.

 

Наприкінці зустрічі посадовці відповіли на всі запитання, що ставили їм діти, і закликали у разі потреби тих чи інших роз’яснень або консультацій звертатися до фахівців Управління Держпраці у Чернігівській області.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-vUosWAlWfU&feature=youtu.be

Зернозбиральні роботи – період підвищеної уваги до питань охорони праці

На Чернігівщині триває превентивна робота на підприємствах сільськогосподарської галузі стосовно організації роботи з охорони та умов праці, дотримання вимог безпеки під час підготовки та проведення зернозбиральних робіт. На Чернігівщині триває превентивна робота на підприємствах сільськогосподарської галузі стосовно організації роботи з охорони та умов праці, дотримання вимог безпеки під час підготовки та проведення зернозбиральних робіт.

Цього разу посадовці Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінари-наради з працівниками Приватно-орендного підприємства імені Герасименка (с. Анисів), фермерського господарства «Напорівське» (с. Лукашівка) Чернігівського району та інших.

 

У заходах брали участь керівники підприємств, інженери з охорони праці, трактористи і комбайнери, робітники та водії.

Під час заходів посадові особи Управління доводили учасникам інформацію про стан виробничого травматизму на сільгосппідприємствах Чернігівської області з початку 2019 року, проводили аналіз причин та наслідків нещасних випадків у сільськогосподарській галузі. Обговорювалися шляхи організації профілактики й недопущення виробничого травматизму, мінімізації ризиків виникнення нещасних випадків.

 

Фахівці Управління звернули увагу керівників підприємств на необхідність організації дієвого контролю з боку посадових осіб господарств у частині дотримання працівниками вимог безпеки, а також закликали напередодні та під час проведення зернозбиральних робіт посилити профілактичну роботу по запобіганню виробничого травматизму, організувати роботу відповідно до Правил з охорони праці у сільськогосподарському виробництві.

Окремо опрацьовувалися питання легалізації заробітної плати і трудових відносин. Посадовці знайомили працівників і керівників підприємств з новаціями у здійсненні інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання, розповідали про соціальні гарантії легального працевлаштування, про визначену законодавством відповідальність роботодавців та розміри штрафних санкцій у разі виявлення незадекларованої праці. При цьому наголошувалося на неприпустимості застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, залучення неповнолітніх до нічних надурочних робіт і робіт у вихідні дні та до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

 

У підсумку кожної зустрічі фахівці Управління підкреслювали, що проведення зернозбиральної робіт є складним періодом річного циклу сільськогосподарського виробництва, коли об’єктивно збільшуються ризики виробничого травматизму. Тож неухильне дотримання вимог безпеки, створення безпечних умов праці, забезпечення належного контролю є головною умовою запобігання виробничого травматизму та успішного проведення зернозбиральної кампанії.

На Чернігівщині триває інформаційна кампанія у дитячих оздоровчих закладах

У липні поточного року посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують проведення циклу інформаційно-роз’яснювальних заходів у дитячих оздоровчих закладах у рамках запобігання використання праці неповнолітніх під час шкільних канікул. У липні поточного року посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують проведення циклу інформаційно-роз’яснювальних заходів у дитячих оздоровчих закладах у рамках запобігання використання праці неповнолітніх під час шкільних канікул.

Зокрема, інспектори праці відвідали школярів 5 – 9 класів, які перебувають у дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Десна» міста Новгород-Сіверський, а також поспілкувалися за школярами міста Семенівка під час заходу, організованого Центром дитячої та юнацької творчості спільно з Семенівським бюро правової допомоги.

Під час зустрічей діти в ігровій формі знайомилися з вимогами трудового законодавства України стосовно праці неповнолітніх. Граючи в ігри, відгадуючи загадки, малюючи, загадуючи бажання на «дереві професій», вони отримували базові знання своїх прав, гарантій та обмежень, відкривали для себе актуальні на сучасному ринку праці професії.

Фахівці Управління звертали увагу школярів на вік, з якого допускається прийняття на роботу неповнолітніх, на особливості працевлаштування неповнолітніх осіб та припинення трудових відносин, їхні права у трудових правовідносинах, роз’яснювали вимоги до тривалості робочого часу і часу відпочинку тощо. Обговорювали питання заборони залучення неповнолітніх до надурочних, нічних робіт, а також до робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, низку інших актуальних питань.

 

Упродовж зустрічей дітлахи мали можливість ставити посадовцям свої запитання, отримували брошури за темою «Твої права – твій надійний захист».

За словами інспекторів праці, на сьогодні одним з основних завдань органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів та суспільства в цілому має стати об’єднання зусиль з метою недопущення фактів порушень прав неповнолітніх працівників та їхнього негайного усунення у випадку вчинення, проведення активної роз’яснювальної роботи з питань трудових правовідносин як серед осіб, які не досягли 18 років, так і з роботодавцями.

 

Інформаційно-роз’яснювальні заходи у дитячих оздоровчих закладах триватимуть на Чернігівщині і надалі до закінчення літніх канікул.

Проведено робочу зустріч у районному секторі філії Державної установи «Центр пробації»

Представники Управління Держпраці у Чернігівській області провели робочу зустріч з посадовими особами Семенівського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області. Представники Управління Держпраці у Чернігівській області провели робочу зустріч з посадовими особами Семенівського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області.

Під час зустрічі йшлося про деякі актуальні проблеми дотримання законодавства про працю з боку підоблікових осіб закладу. Так, представник Семенівського районного сектору повідомив, що багато підоблікових мають проблеми з пошуком офіційної роботи, працюють без укладання трудового договору та потребують допомоги у правовій освіченості з даного питання.

 

Фахівці Управління зазначили, що, відповідно до частини 3 статті 24 Кодексу законів про працю України, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору. Після укладання трудового договору працівник користується такими правами, як право на гарантований розмір заробітної плати, право на відпустку, у тому числі додаткову й без збереження зарплати, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, право на оплату лікарняного, право не працювати у вихідний і святковий день та іншими.

 

Також вони підкреслили, що укладення трудового договору та запис у трудовій книжці захищають найманого працівника відповідно до чинного трудового законодавства у разі порушення його прав, зокрема, у випадках, коли роботодавець затримує виплату заробітної плати, відмовляється оплатити виконану роботу тощо. Відсутність офіційно оформлених трудових відносин між роботодавцем і працівником означає, що працівник не має всіх вище перелічених гарантій.

 

За підсумками робочої зустрічі учасники наголосили про необхідність співпраці між двома відомствами у даному напрямку, оскільки офіційне працевлаштування – це певна гарантія роботодавця у забезпечені соціальних, економічних, трудових та інших прав працівника.

У Чернігові у рамках Українського Дня родини молодим батькам роз’яснювали трудове законодавство

Український День родини відносно молоде свято і відзначається з 2012 року щороку 8 липня. Відповідний Указ Президента України № 1209/2011 «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят» був підписаний 30 грудня 2011 року. Український День родини відносно молоде свято і відзначається з 2012 року щороку 8 липня. Відповідний Указ Президента України № 1209/2011 «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят» був підписаний 30 грудня 2011 року.

Долучаючись до відзначення цього свята, фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели на вулицях і у місцях масового відпочинку Чернігова інформаційно-роз’яснювальну акцію з метою привернення уваги містян до проблеми легалізації зайнятості та заробітної плати населення, популяризації негативного ставлення до неоформлених трудових відносин і зарплат «у конверті», зокрема, у контексті матеріального забезпечення і добробуту молодих родин.

Представники Управління розповідали громадянам про соціальні гарантії працюючої людини, про визначену законодавством відповідальність роботодавців у разі виявлення незадекларованої праці, роз’яснювали новації у здійсненні інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання.

 

Окрему увагу інспектори приділяли молодим батькам із маленькими дітьми, роз’яснюючи їм переваги офіційного працевлаштування для упевненого фінансового майбутнього і соціального забезпечення їхніх родин. У разі виникнення питань чи необхідності роз’яснень закликали звертатися до фахівців Управління Держпраці у Чернігівській області.

До посадовців підходили з уточнюючими запитаннями, цікавилися можливістю особистого прийому в Управлінні Держпраці у Чернігівській області. Було й кілька запитань від громадян щодо конкретних особистих ситуацій, пов’язаних із соціальними гарантіями і трудовими відносинами. Усім надавалися ґрунтовні кваліфіковані роз’яснення і практичні поради, вручалися інформаційно-методичні матеріали – брошури, буклети й пам’ятки, розроблені інспекторами Управління.

 

Управління Держпраці у Чернігівській області у черговий раз нагадує: лише офіційно працевлаштований громадянин має право на гідні і безпечні умови праці, регулярну виплату заробітної плати не нижче мінімальної, усі соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством України.

Питання охорони праці обговорили з правниками підприємств гірничовидобувної галузі

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели на базі ДП «Чернігівторф» семінар-нараду щодо організації роботи з питань охорони, гігієни та умов праці для представників підприємств гірничовидобувної галузі Чернігівської області. Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели на базі ДП «Чернігівторф» семінар-нараду щодо організації роботи з питань охорони, гігієни та умов праці для представників підприємств гірничовидобувної галузі Чернігівської області.

До участі у заході були залучені інженери з охорони праці та маркшейдери (гірничі майстри) TOB ВТФ «Керамік-Прилуки», TOB «Папернянський кар’єр пісків», ПрАТ «Ніжинський цегельний завод», ПрАТ «Новгород-Сіверський завод будматеріалів», ПрАТ «Чернігівський цегельний завод № 3», ТОВ «Чернігівські будівельні конструкції», ПП «Кварцбуд», ТОВ «АПБ-Цегла», ТОВ «Чернігівська Будівельна Кераміка», ТОВ «АННАТ КЕРАМІК», ДП «Чернігівторф».

 

Державні інспектори Управління надали роз’яснення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері гірничих відносин, зокрема, Кодексу України про надра та Водного кодексу України. Вони нагадали про правильність і своєчасність проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням надрами. Було підкреслено важливість застосування на практиці безпечних методів проведення газонебезпечних робіт, а також обговорено права та обов’язки користувачів надр.

 

Учасникам заходу було доведено стан виробничого травматизму на підприємствах області з початку 2019 року, проведено аналіз типових порушень вимог охорони праці та їх наслідки. Фахівці Управління опрацювали з присутніми зміни у положенні Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, обговорили основні вимоги Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Положення про розробку інструкцій з охорони праці в частині основних вимог до змісту розділів інструкцій з охорони праці.

 

Ще одним питанням порядку денного став розгляд діючого законодавства України про державний ринковий нагляд. Посадовці обговорили з працівниками підприємств сферу відповідальності Держпраці, визначену постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд», яка набрала чинності 20 червня 2017 року. Увага присутніх була акцентована на тому, що придбання засобів індивідуального захисту повинно здійснюватися у суб’єктів господарювання, які виробляють та/або реалізують продукцію відповідно до чинного законодавства, за умови, що засоби індивідуального захисту, які закуповуються, мають позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання відповідності, а також задовольняють вимоги Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 

Окрім того, представникам гірничовидобувних підприємств були доведені деякі особливості організації та проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці та осіб віком до 21 року; роз’яснено порядок визначення категорії працівників, які підлягають періодичному медичному огляду, складання Акту визначення категорій працівників; складання поіменних списків працівників, а також профілактики професійних захворювань.

 

Не обійшли представники Управління і питання порядку й термінів проведення атестації робочих місць за умовами праці; надання працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, наголошуючи на актуальності атестації та наслідках, які можуть виникнути внаслідок її не проведення.

На Чернігівщині відбулись засідання Громадських рад в будівництві та машинобудуванні

Проведено чергові засідання Громадських рад фахівців служб охорони праці  підприємств будівельної галузі та машинобудівної і металургійної галузі Чернігівської області. Проведено чергові засідання Громадських рад фахівців служб охорони праці підприємств будівельної галузі та машинобудівної і металургійної галузі Чернігівської області.

У їх роботі взяли участь посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області та представники найбільших підприємств зазначених галузей: ТОВ «Житлобудсервіс», КТ ТОВ «ПоліссяЄвробуд», ТОВ «Доменбуд», ТОВ «Еверест БМ», ТОВ «ЛЕКС», ТОВ «ЕС СІ ГРУП», ТОВ «МБМ», ТОВ «Промсервіс», ТОВ «Пет Технолоджис Україна», ПАТ «Завод МК і МО», ПАТ «Чернігів Вторчормет»,  ТОВ «ЛВП Сталь», ТОВ «Стілкрос», ТОВ «Метал ком», ПрАТ «Чернігівський механічний завод», ТОВ «Чернігівський ковальський завод», ПрАТ "Чернігівський автозавод", ПАТ «Чернігівський інструментальний завод», ТОВ «Український кардан», ДП «171 Чернігівський ремонтний завод», ПП «Альтеп-центр» і ТОВ «ТАН».

 

При цьому Громадська рада фахівців служб охорони праці підприємств будівельної галузі Чернігівської області відбулася безпосередньо на будівельному майданчику ПП «АВАНГАРД БУД-СЕРВИС», де ведеться будівництво торгово-офісного комплексу.

Під час роботи засідань було розглянуто стан виробничого травматизму за перше півріччя 2019 року на підприємствах Чернігівської області, увагу при цьому було акцентовано на причинах настання смертельних нещасних випадків та заходів, які необхідно вжити для забезпечення безпечного ведення робіт. Також були опрацьовані типові небезпечні ситуації, що призвели до травмування працівників та необхідні заходи для недопущення аналогічних ситуацій.

 

Учасники обговорювали необхідні процедури та заходи, спрямовані на забезпечення безпечного виконання робіт на висоті та при здійсненні експлуатації і обслуговування обладнання, машин і механізмів.

 

З урахуванням сезонних особливостей погодних умов підвищену увагу було приділено умовам безпечного виконання газонебезпечних робіт, зокрема, під час виконання земляних робіт, робіт у колодязях, котлованах, траншеях, закритих просторах та ведення вогневих робіт. Обговорено вимоги Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) та Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах (НПАОП 0.00-5.12-01). Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області наголосили на необхідності застосування нарядної системи при виконанні цих робіт, проведенні необхідних підготовчих заходів, застосуванні засобів індивідуального захисту. Акцентовано на необхідності постійного контролю газоповітряного середовища, провітрювання та використання засобів захисту органів дихання під час проведення газонебезпечних робіт.

 

У черговий раз представникам підприємств були надані ґрунтовні роз’яснення стосовно порядку і термінів проведення атестації робочих місць за умовами праці, опрацьовані особливості, типові недоліки та порушення, які допускають під час проведення атестації, роз’яснено терміни її проведення, повноваження атестаційної комісії та порядок формування її складу відповідно до відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 № 442, а також Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місці за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці та соціальної політики України від 01.09.1992 № 41.

 

Крім того, члени громадських рад обговорили умови і порядок надання працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці за результатами атестації згідно зі статтями 51, 76, 100, 166 КЗпП України та відповідно до статей 5, 7 Закону України «Про охорону праці». Розглянули особливості застосування у галузях будівництва і машинобудування Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, Переліків робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці.

 

Також розглядалися питання організації та проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року, відповідно до вимог «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 21.05.2007 № 246 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

 

За результатами роботи громадських рад були прийняті відповідні рішення, які спрямовані на безумовне впровадження обговорених вимог чинного законодавства на відповідних підприємствах та на підвищення рівня безпеки умов праці працюючих.

Увага – жнива!

У зв’язку з початком збирання ранніх зернових Управління Держпраці у Чернігівській області нагадує керівникам господарств та фермерам про необхідність посилення уваги за дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці та проведення профілактичних заходів. У зв’язку з початком збирання ранніх зернових Управління Держпраці у Чернігівській області нагадує керівникам господарств та фермерам про необхідність посилення уваги за дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці та проведення профілактичних заходів.

Аналіз виробничого травматизму на підприємствах агропромислового комплексу свідчить, що через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів та порушення Правил дорожнього руху найчастіше травмуються водії, підсобні робітники та механізатори.

 

Для попередження травмування працівників під час зернозбиральних робіт не допускається експлуатація несправної техніки, агрегатів з відкритими ланцюговими, пасовими, карданними передачами. Необхідно також пам’ятати, що всі види регулювальних, ремонтних, налагоджувальних робіт та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки проводять тільки після повної зупинки всіх агрегатів.

 

Важливим є дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленого на підприємстві, та організація контролю за їх дотриманням з боку адміністрації. Забороняється допускати до роботи працівників в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, хворих, а також тих, що не відпочили протягом встановленого законодавством часу.

 

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки та потребують професійного добору (механізатори, водії, працівники зернотоків), повинні пройти спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 

З метою забезпечення належного стану охорони праці, запобігання нещасним випадкам, пожежам та аваріям під час зернозбиральних робіт, на підприємствах агропромислового комплексу мають бути впроваджені такі заходи:

- проведення інструктажів з охорони праці на робочих місцях з усіма працівниками, перевірка знання працівників (механізаторів) щодо дотримання правил безпечного виконання робіт;

- посилення контролю за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виробничої дисципліни, вимог інструкцій з охорони праці;

- заборона залучення підлітків до робіт з підвищеною небезпекою;

- проведення перевірок відповідності машин та обладнання вимогам правил з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та електробезпеки;

- забезпечення контролю за проведенням ремонту електрообладнання та відповідних електровимірювань електроустановок зерноприймальних токів, зерноочищувальних машин та зернонавантажувачів;

- проведення перевірок стану зерноочищувальних комплексів, наявності на завальних ямах, бункерах захисних решіток, захисних огорож та кожухів на всіх приводах (рухомих і обертових) машин;

- допуск до роботи на сільськогосподарських агрегатах осіб, не молодших 18 років, що пройшли спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, отримали допуск до цих робіт, пройшли відповідні інструктажі з питань охорони праці на робочому місці, попередній (періодичний) медичний огляд і не мають медичних протипоказань;

- забезпечення належної діяльності служби охорони праці на сільськогосподарських підприємствах;

- контроль упродовж робочої зміни дотримання працівниками вимог охорони праці та трудової дисципліни, відсторонення від виконання робіт (не допуск до роботи) осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, а також не пройшли навчання з питань охорони праці та порушують вимоги безпеки і гігієни праці;

- встановлення раціонального чергування періодів праці та відпочинку упродовж робочої зміни, що визначається виробничими умовами і характером виконуваної роботи, її важкістю та напруженістю;

- забезпечення проходження періодичного технічного огляду сільськогосподарської техніки в установлені терміни, які зазначено в інструкціях з експлуатації;

- забезпечення виконання ремонту і технічного обслуговування у спеціально призначених для цього місцях із застосуванням знарядь, пристроїв та інструментів, передбачених технологіями ремонтних робіт і технічного обслуговування;

- встановлення захисних кожухів на рухомі, обертові частини машин (карданні, ланцюгові, пасові, зубчасті та інші передачі), які забезпечують безпеку працівників.

 

Безпека праці має стати основним обов’язком для кожного керівника сільськогосподарського підприємства, який несе відповідальність перед своїми працівниками. Лише відповідальне ставлення як керівного складу, так кожного працівника, неухильне виконання вимог охорони праці та належна організація робіт дадуть змогу провести збирання зернових без травм та аварій.

За порушення законодавства про працю на приватне підприємство накладені фінансові санкції

Управлінням Держпраці у Чернігівській області під час проведення інспекційного відвідування приватного підприємства області, основним видом діяльності якого є загальна медична практика, у листопаді 2018 року було виявлено факт використання найманої праці трьох працівників без укладення з ними трудових договорів та без повідомлення органів Державної фіскальної служби України про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, що є порушенням вимог частини 3 статті 24 Кодексу законів про працю України.

 

Уповноваженими особами накладено на підприємство фінансову санкцію відповідно до статті 265 КЗпП України в розмірі 335,07 тисяч гривень.

 

Не погодившись з рішенням про накладення штрафу, підприємство оскаржило його в судовому порядку. Суд першої інстанції відмовив підприємству у задоволенні позову і залишив рішення Управління Держпраці у Чернігівській області про накладення штрафу в силі. Апеляційний суд, у свою чергу, також підтримав правомірність винесення Управлінням Держпраці у Чернігівській області штрафних санкцій.

Питання охорони, гігієни та умов праці обговорили з працівниками пологового будинку Чернігова

У рамках системної превентивної роботи фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінар-нараду щодо організації роботи з питань охорони, гігієни та умов праці для керівництва і працівників комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради. У рамках системної превентивної роботи фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінар-нараду щодо організації роботи з питань охорони, гігієни та умов праці для керівництва і працівників комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради.

У ході заходу посадовці надали роз’яснення стосовно експлуатації та утримання в справному стані посудин, що працюють під тиском, зокрема, звернули увагу на питання дотримання вимог безпеки при експлуатації кисневих балонів, безпечного поводження з балонами, зберігання та подачі кисню до приміщення, знежирення трубопроводів, опрацювали основні небезпеки при роботі з киснем.

Також учасники семінару-наради обговорили основні вимоги Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, вимоги щодо організації та проведення навчання з питань охорони праці. Були проаналізовані типові порушення, що мають місце при веденні журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

 

Медичним працівникам були доведені особливості організації та проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці та осіб віком до 21 року; роз’яснено порядок визначення категорії працівників, які підлягають періодичному медичному огляду, складання Акту визначення категорій працівників; складання поіменних списків працівників, а також профілактики професійних захворювань.

Фахівці Управління роз’яснили присутнім порядок й терміни проведення атестації робочих місць за умовами праці; надання працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці. Окремо посадовці зауважили на правильності застосування Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.

 

Спілкуючись з колективом пологового будинку, інспектори звертали їхню увагу на неухильне дотримання вимог охорони праці та промислової безпеки, гігієни та умов праці, на посилення контролю керівників за додержанням вимог особистої безпеки під час роботи, на оптимізацію діяльності служб охорони праці, доводили юридичні наслідки та види відповідальності за відповідні порушення чинного законодавства тощо.

Управління Держпраці у Чернігівській області консультує

За підтримки Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області на базі Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій Управлінням Держпраці у Чернігівській області проведено лекцію для працівників юридичних служб, юрисконсультів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій Чернігівської області. За підтримки Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області на базі Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій Управлінням Держпраці у Чернігівській області проведено лекцію для працівників юридичних служб, юрисконсультів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій Чернігівської області.

Під час зустрічі було коротко розглянуто новітні тенденції розвитку охорони праці як науки та галузі права. Опрацьовано послідовність дій з метою правильного застосування нормативно-правової бази у разі наявності колізій окремих норм права. Обговорено перспективи розвитку законодавства та систем управління охороною праці в Україні та світі, зокрема стан імплементації в національну правову систему норм європейського законодавства. Доведено до присутніх Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні та відповідний План заходів щодо її реалізації, затверджені розпорядженням КМУ від 12.12.2018 № 989-р., зокрема у частині запровадження ризикоорієнтованого підходу та щодо плану запровадження нових нормативно-правових актів з охорони праці. Відзначено, що сучасна система управління безпекою та гігієною праці та порядок викладення норм нових НПАОП ґрунтуються насамперед на безпосередній відповідальності роботодавців за забезпечення безпеки і здоров’я працівників у всіх аспектах, пов’язаних з роботою, на обов’язку роботодавців постійно пристосовуватися до мінливих обставин, вживати необхідних заходів для створення умов, безпечних для життя і здоров’я працівників, та закликана забезпечити ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.

У зв’язку з початком літніх канікул було обговорено особливості, котрі необхідно враховувати при залученні до праці неповнолітніх у різних сферах суспільного виробництва. Зокрема, обмеження щодо професій і видів робіт, де можливе залучення праці дітей, вікові обмеження та норми максимально допустимої ваги перенесення вантажів.

 

Присутнім нагадали про необхідність проведення навчання і інструктажів згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та основні вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями (НПАОП 0.00-7.15-18).

 

Також обговорено чинні процедури визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, у тому числі необхідність медоглядів працівникам, які виконують зорово-напружені роботи, що пов'язані з безперервним стеженням за екраном відеотерміналів (дисплеїв) (менше та більше 4 годин (за 8-годинну зміну)), мають перенапругу голосового апарату (викладацькі, дикторські, вокальні роботи, розмовні види робіт на телефонній станції та ін.).

 

Розглянуто відповідальність працівника у разі відмови ним проходити медичний огляд, а саме можливість притягнення його до дисциплінарної відповідальності, а також обов’язок роботодавця відсторонити такого працівника від роботи без збереження заробітної плати. Зазначено, що роботодавець зобов'язаний забезпечити позачерговий медичний огляд працівників: за заявою працівника (якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці) та за своєю ініціативою (якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки). Наголошено, що медогляди проводяться за рахунок роботодавця, а за час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

 

Наприкінці зустрічі присутнім повідомлено про набрання 01.07.2019 чинності нового Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, який затверджено постановою КМУ від 17.04.2019 № 337.

Посадові особи Управління провели семінар-нараду зі спеціалістами філії «Укрнафта Буріння»

Під час заходу були розглянуті питання забезпечення працівників підприємства якісним спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, які відповідають нормам та вміння працівників надавати першу долікарняну допомогу потерпілим від нещасних випадків. Під час заходу були розглянуті питання забезпечення працівників підприємства якісним спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, які відповідають нормам та вміння працівників надавати першу долікарняну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

Також підіймалось питання управління охороною праці та обов’язки роботодавця, права працівників на охорону праці під час роботи та обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

 

Фахівці наголосили, що згідно ст.13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці та несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства.

Окрім цього обговорили вимоги чинного законодавства стосовно організації та проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, визначення категорії працівників, які підлягають періодичному медичному огляду, складання Акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду тощо.

Завершено спеціальне розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком

Спеціальною комісією, яка була утворена наказом Управління Держпраці у Чернігівській області, завершено спеціальне розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався у механічній майстерні ТОВ «ТД«ІНТЕРЕЛЕКТРО» в м. Прилуки, в результаті якого загинув слюсар-ремонтник. Спеціальною комісією, яка була утворена наказом Управління Держпраці у Чернігівській області, завершено спеціальне розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався у механічній майстерні ТОВ «ТД«ІНТЕРЕЛЕКТРО» в м. Прилуки, в результаті якого загинув слюсар-ремонтник.

На підставі зібраних матеріалів розслідування спеціальна комісія встановила, що слюсар-ремонтник ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО» не знімаючи робочих перчаток та не використовуючи спеціальні притискні колодки для утримання наждачного паперу виконував шліфування оправки під час чого було захоплено рухомою оправкою тканину перчатки, внаслідок чого слюсар-ремонтник тримав травматичну ампутацію руки та відкриту черепно-мозкову травму голови. Від отриманих травм потерпілий помер в лікарні.

 

Основною причиною настання нещасного випадку комісія встановила залучення до роботи працівника не за спеціальністю, а саме: слюсар-ремонтник ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО» був допущений до роботи з налагоджування токарно-ґвинторізного універсального верстату 1К20 не маючи відповідної спеціальності та кваліфікації (професійного навчання).

 

Також комісією встановлені особи, які допустили порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та дії, або бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку.

 

Керівництву ТОВ «ТД«ІНТЕРЕЛЕКТРО» спеціальною комісією запропоновано ряд заходів для запобігання подібного нещасного випадку у майбутньому.

 

Держпраці вкотре нагадує керівникам та працівникам усіх підприємств про необхідність дотримання правил охорони праці та оцінювання ступеню ризиків, що забезпечить збереження життя та здоров'я під час виробничої діяльності.

 

Легалізація трудових відносин

Питання щодо дотримання трудового законодавства, у тому числі щодо захисту прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, перебуває на постійному контролі Управління Держпраці у Чернігівській області (далі – Управління). Питання щодо дотримання трудового законодавства, у тому числі щодо захисту прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, перебуває на постійному контролі Управління Держпраці у Чернігівській області (далі – Управління).

Основними заходами впливу на поліпшення ситуації у цій сфері є проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

 

Станом на 27.06.2019 посадовими особами Управління проведено 539 відвідувань суб’єктів господарювання, з метою інформування про питання офіційного працевлаштування, переваги легальної зайнятості, відповідальності роботодавця за порушення законодавства про працю. За даними органів Державної фіскальної служби України на відвіданих підприємствах, установах та організаціях працевлаштовано 6183 особи.

 

Обов’язковою умовою правильного оформлення новоприйнятих найманих працівників є своєчасне повідомлення про їх прийняття органів доходів і зборів. Форма такого повідомлення затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413.

 

Завдяки активній діяльності Управління, та з урахуванням спільної діяльності з соціальними партнерами, при проведенні контрольних заходів та заходів превентивного та інформаційно-роз’яснювального характеру, з початку року в області чисельність працівників, з якими офіційно укладено трудові договори зросла на 8,9 тисяч осіб.

 

За даними органів Пенсійного фонду України, станом на 1 червня 2019 року чисельність застрахованих осіб порівняно з 1 червня 2018 року в області зросла на 4,8 тисячі та порівняно з 1 січня 2019 року – на 3,6 тисячі, і становила 231 тисячу 770 осіб. 

 

Роботодавцям, які використовують найману працю без належного оформлення трудових відносин, рекомендовано забезпечити виконання вимог трудового законодавства згідно з нормами Кодексу законів про працю України.

 

Триває превентивна робота на підприємствах Чернігівщини

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області (далі – Управління) продовжують роботу з надання консультативної допомоги колективам підприємств, установ і організацій Чернігівщини з питань охорони, гігієни та умов праці. Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області (далі – Управління) продовжують роботу з надання консультативної допомоги колективам підприємств, установ і організацій Чернігівщини з питань охорони, гігієни та умов праці.

Так, з початку червня поточного року проведено 38 семінарів-нарад з працівниками більш ніж тридцяти суб’єктів господарювання області, зокрема: КЗ «Чернігівське обласне патологоанатомічне бюро», КЗ «Ріпкинська центральна районна лікарня», КЗ Остерської міської ради «Остерська міська лікарня», КНП «Чернігівська міська лікарня № 1 Чернігівської міської ради», ТОВ «імені Шевченка», ТОВ «імені Войкова», СТОВ «Олстас-льон», КП «Чернігівське тролейбусне управління», ДПТНЗ «Чернігівське вище професійне училище» ТОВ «Смачна паляниця», ТОВ «Чернігівська маслобаза», ПП «СТВ «Сервіс»,ТОВ «Чернігівська катронажно-поліграфічна фабрика», ТОВ «АШЕР», ПП »СТВ», ДП «Сосницярайагролісгосп», Філія «Сосницька ДЕД» ДП «Чернігівський облавтодор» та інших.

 

У ході зустрічей посадові особи Управління розглядали з працівниками підприємств питання організації проведення попереднього та періодичних медичних  оглядів  працівників,  зайнятих  у  шкідливих  та  небезпечних умовах праці відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2007 № 246, оформлення відповідної документації, визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду, складання поіменних списків визначення категорій працівників, які підлягають медичним оглядам.

Фахівцями Управління надано роз’яснення щодо останніх змін у діючому законодавстві по питаннях проведення атестації робочих місць за умовами праці, щодо повноважень атестаційної комісії та формування її складу. Проведено аналіз проблемних аспектів при призначенні працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці.

Одночасно, у рамках семінарів-нарад присутнім доведено основні вимоги чинних нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, зокрема, Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, безпеки систем газопостачання, утримання суб’єктами господарювання у безпечному технічному стані обладнання, машин і механізмів, деталі яких рухаються та/або обертаються.

 

Під час спілкування з працівниками підприємств, фахівці Управління наголошували на неухильному дотриманні вимог охорони праці та промислової безпеки, законодавства про працю, акцентували увагу на посиленні контролю керівників за додержанням вимог особистої безпеки під час роботи, оптимізацію діяльності служб охорони праці, а також – питаннях юридичних наслідків та видів відповідальності за відповідні порушення чинного законодавства.

Перевірки лісозаготівельних підприємств продовжуються

Посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області завершили проведення планової перевірки дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки у ФОП Куторга І.В., що проводить лісозаготівельні роботи у Борзнянському районі. Посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області завершили проведення планової перевірки дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки у ФОП Куторга І.В., що проводить лісозаготівельні роботи у Борзнянському районі.

Під час перевірки фахівці Управління зафіксували низку порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Зокрема, не отриманий дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, технологічного устаткування деревообробної промисловості. До роботи допускалися працівники, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці. У місцях укладання й розбирання круглих лісоматеріалів і готової продукції не встановлені знаки небезпеки і попереджувальні написи. Під час укладання круглих лісоматеріалів окремі колоди виступають за межі штабелю більше ніж на 0,5 м.

Деякі порушення несуть пряму загрозу життю і здоров’ю працівників, зокрема, відсутні захисне огородження робочої зони пилки і віялове огородження робочої частини щілини ножової головки та розклинювального ножа на комбінованому деревообробному верстаті для повздовжнього розпилювання деревини та фугування. Не мають захисних огороджень клиноремінні передачі, розміщені поза корпусами рейсмусового верстата і комбінованого деревообробного верстата, відсутні блокувальні пристрої під захисними огородженнями стрічки на стрічковопиляльному верстаті.

Окрім того, не проведені профілактичні перевірки, вимірювання та випробування електроустановок і заземлювальних пристроїв.

Державні інспектори Управління звернули увагу власника підприємства на обов’язкове дотримання вимог безпечного виконання робіт та попередили про необхідність негайного зупинення експлуатації рейсмусового, комбінованого деревообробного та стрічковопиляльного верстатів.

Одночасно фахівці Управління обговорили з працівниками проблемні питання, які виникають під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, та надали методично-консультативну допомогу.

 

За виявлені порушення нормативно-правових актів з охорони праці ФОП Куторгу І.В. притягнуто до адміністративної відповідальності.

Триває цикл семінарів на тему «Підтримка місцевих товаровиробників»

Фахівці Управління у рамках реалізації заходів обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 20.12.2016 № 6-7/VI взяли участь у семінарах на тему «Підтримка місцевих товаровиробників» які організовані спільно Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації та Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області». Фахівці Управління у рамках реалізації заходів обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 20.12.2016 № 6-7/VI взяли участь у семінарах на тему «Підтримка місцевих товаровиробників» які організовані спільно Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації та Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області».

Так, головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Прокопенко М.І., під час семінару в Прилуцькій міській раді, цільовою аудиторією якого були представники товаровиробників Прилуцького, Ічнянського, Талалаївського, Срібняняського та Варвинського районів і органів місцевого самоврядування, наголосив на необхідності обов’язкового оформлення трудового договору з найманими працівниками, додержання мінімальних держаних гарантій в оплаті праці, а також – дотриманні термінів виплати заробітної плати.

 

У ході спілкування представнику Управління учасники семінару   ставили запитання щодо застосування норм діючого трудового законодавства в конкретних випадках.

Відбулося навчання інспекторів з протидії торгівлі людьми

Представники Управління взяли участь у тренінгу Представники Управління взяли участь у тренінгу "Виявлення, ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми та співпраця з іншими суб'єктами взаємодії у наданні допомоги постраждалим", який відбувся 20-21 червня у м. Києві за фінансування Міжнародної організації міграції (МОМ).

Під час тренінгу його учасниками було розглянуто питання масштабів, причин, наслідків та основних ознак щодо торівлі людьми, ознайомлено з міжнародним та національним законодавством, а також можливостями МОМ у наданні допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

Зосереджено увагу на ролі інспекторів праці у питаннях торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, виявлення та ідентифікації таких осіб, а також презентовано механізм взаємодії суб'Єктів у сфері протидії торгівлі людьми під час трудової експлуатації, повноваження суб'Єктів взаємодії, діяльність та функціонал інспекторів праці.

Учасниками заходу проведено ряд рольових ігор з метою набуття досвіду та практичних навичок надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми особам.

 

 

Шановні колеги!

Щиро вітаю Вас з професійним святом - Днем державної служби! Щиро вітаю Вас з професійним святом - Днем державної служби!

В Україні сьогодні формується ефективна система державної служби, яка є важливою складовою політичної трансформації українського суспільства, наближення його до європейських стандартів. Саме високопрофесійна державна служба здатна забезпечити розумно організоване, демократичне, правове та результативне державне управління.

 

Переконаний, що Ваші зусилля й надалі будуть спрямовані на побудову демократичного суспільства на засадах соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпечення конституційних прав і свобод громадян, стабільного розвитку країни.

 

Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров'я, творчого натхнення у нелегкій та відповідальній роботі, плідних і реальних здобутків, високої професійної майстерності.

 

Нехай з Вами завжди буде мудрість, витримка і сила духу, які допоможуть зробити все можливе для розквіту нашої держави.

 

 

           Начальник

           Управління Держпраці

           у Чернігівській області                                                               С. ДОРОШЕНКО  

Додержання законодавства про працю, регулювання соціально-трудових відносин та питання оплати праці

Упродовж 12-13 червня п.р. фахівцями Управління Держпраці у Чернігівській області на базі КЗ «Чернігівській центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій» було взято участь у проведенні короткострокового тематичного семінару. Упродовж 12-13 червня п.р. фахівцями Управління Держпраці у Чернігівській області на базі КЗ «Чернігівській центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій» було взято участь у проведенні короткострокового тематичного семінару.

Упродовж 12-13 червня п.р. фахівцями Управління Держпраці у Чернігівській області на базі КЗ «Чернігівській центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій» було взято участь у проведенні короткострокового тематичного семінару для спеціалістів з питань праці об’єднаних територіальних громад, на якому було висвітлено питання виявлення фактів використання праці суб’єктами господарювання без належного оформлення трудових відносин, яке залишається одним із пріоритетних у діяльності інспекторів праці Управління.

Крім того, важливим питанням, особливо у період сезонних робіт у сільській місцевості є порядок оформлення трудових відноси з неповнолітніми працівниками. Представник  Управління нагадав, що укладення трудового договору у письмовій формі з неповнолітнім є обов’язковим. Прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років не допускається.  На підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження.

 

 

Присутніх представників об’єднаних територіальних громад цікавили питання дотримання трудових прав працівників, призваних на строкову військову службу, оплати праці за роботу у нічний час, святкові та вихідні дні, додержання мінімальних держаних гарантій з оплати праці та інші.

Під час семінару висвітлювалося питання щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці. Було зосереджено увагу слухачів на помилках та недоліках, виявлених під час здійснення контрольних заходів, на суб’єктах господарювання області. Наголошено на необхідності своєчасного та якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці та підкреслено, що відповідальність за це покладається на керівника підприємства, установи, організації.

Також, під час зустрічі зі спеціалістами з питань праці об’єднаних територіальних громад акцентовано, що Уряд України розпорядженням від 12 грудня 2018 року № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні і затвердив план заходів щодо її реалізації.

 

 

Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

         Основними принципами безпеки та гігієни праці є:

  • визначення виробничих небезпек та оцінка ризиків;
  • усунення виробничих ризиків чи небезпек у місцях їх виникнення;
  • розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, яка передбачає інформацію, консультацію та підготовку.

Найважливішою зміною до всього законодавства з безпеки гігієни праці буде зобов’язання роботодавця здійснювати оцінку ризиків на робочих місцях, оскільки саме роботодавець буде відповідальний за створення безпечних умов праці. Ця вимога буде проходити через нові законодавчі  норми. Зокрема, у  «Вимогах щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» (наказ Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207), міститься норма щодо обов’язкового дослідження робочих місць та оцінки ризику впливу на працівників шкідливих виробничих чинників.

Крім того, у ході зустрічі було обговорено питання щодо організації та проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року.

Обережно: травматизм при роботі на токарних верстатах!

На підприємствах Чернігівщини почастішали нещасні випадки, пов’язані з експлуатацією токарних верстатів. На підприємствах Чернігівщини почастішали нещасні випадки, пов’язані з експлуатацією токарних верстатів.

Так, 21.05.2019 слюсар-ремонтник ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (м. Прилуки) під час виконання токарних робіт на металорізальному верстаті 16К20 отримав травматичну ампутацію руки та травми голови, від яких помер в лікарні.

 

В іншому випадку 08.06.2019 токар ТОВ «ПЕТ Технолоджиз» (м. Чернігів) під час виконання токарних робіт на металорізальному верстаті 16К20, внаслідок вильоту заготовки з патрону верстату отримав тяжкі травми голови.

 

Причиною обох нещасних випадків стало порушення вимог безпеки під час виконання токарних робіт та незадовільний технічний стан обладнання.

З метою попередження травмування працівників під час виконання токарних робіт Управління Держпраці у Чернігівській області нагадує основні вимоги безпеки згідно з Правилами охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 00.0-1.71-13).

 

Металообробні верстати, а також усі види верстатних пристроїв (кондуктори, патрони, планшайби, магнітні плити, оправки тощо) повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.009-80 «ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.029-88 «ССБТ. Приспособления станочные. Требования безопасности».

 

Передачі, розміщені поза корпусами верстатів, повинні мати огородження, обладнане пристроями для зручного та безпечного відкривання, знімання, переміщування та встановлення.

 

Верстати повинні бути обладнані захисними пристроями (екранами), зблокованими з пуском верстата. Захисні пристрої не повинні обмежувати технологічні можливості верстата і викликати незручності під час виконання робіт, прибирання, налагоджування та призводити у разі відкривання їх до забруднення мастильно-охолоджувальною рідиною. Захисні пристрої повинні бути надійно закріплені.

 

Зону обробки універсальних токарних верстатів, призначених для обробки заготовок діаметром до 630 мм включно, необхідно огороджувати захисним пристроєм (екраном).

 

Затискні патрони універсальних токарних та токарно-револьверних верстатів повинні мати рухомі огородження.

 

Планшайба токарно-карусельних верстатів повинна мати огородження, яке не повинне перешкоджати обслуговуванню верстатів.

 

Корпуси пристроїв, які закріплюються на планшайбах токарно-карусельних верстатів для затискання оброблюваної деталі, повинні підтримуватись на планшайбах за допомогою жорстких упорів і додатково силою тертя, що утворюється кріпильними гвинтами.

 

Пруткові токарні автомати та пруткові револьверні верстати повинні бути обладнані огородженнями по всій довжині прутків та оснащені шумопоглинальним пристроєм.

 

При застосуванні огородження у вигляді напрямних труб, що обертаються разом із прутками, прутковий магазин повинен мати кругове огородження за всією довжиною.

 

Розміщений зовні токарного верстата пристрій для подавання прутків повинен мати огородження, яке не перешкоджає доступу до цього пристрою.

 

Універсальні токарні верстати в разі використання їх для обробки прутків повинні бути оснащені пристроєм, який огороджує пруток зі сторони задньої частини шпинделя. Пруток не повинен виступати за відгороджувальний пристрій.

 

Забороняється під час виконання робіт на металообробних верстатах токарної групи:

- користуватись затискними патронами, у яких спрацьовані робочі площини кулачків;

- працювати з необертовим центром задньої бабки при швидкісному різанні;

- працювати без закріплення патрона сухарями для запобігання самовідвертанню при реверсуванні;

- гальмувати обертання шпинделя натискуванням руки на обертові частини верстата або деталі;

- залишати в револьверній головці інструмент, який не використовується для обробки цієї деталі;

- перебувати між деталлю та верстатом під час установлення деталі на верстат;

- притримувати руками кінець важкої деталі або заготовки, що відрізається;

- класти деталі, інструмент та інші предмети на станину верстата та кришку передньої бабки;

- закладати та подавати рукою у шпиндель оброблюваний пруток при увімкненому верстаті;

- вимірювати оброблювану деталь скобою, калібром, масштабною лінійкою, штангенциркулем, мікрометром до повного зупинення верстата, відведення супорта та револьверної головки на безпечну відстань.

 

Для зачищення виробів на верстаті шкуркою або порошком необхідно застосовувати притискні колодки.

 

До роботи на металорізальних верстатах допускаються працівники, які пройшли інструктажі, навчання і перевірку знань з питань охорони праці та стажування, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

 

Категорично забороняється виконувати роботи на несправних верстатах, а також на верстатах з несправними або незакріпленими огородженнями!

Інспектори праці роз’яснили законодавство про працю чернігівським випускникам

Інспектори праці Управління Держпраці у Чернігівській області поспілкувалися з випускниками спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 поглибленим вивченням іноземних мов Чернігівської міської ради стосовно дотримання чинного законодавства про працю. Інспектори праці Управління Держпраці у Чернігівській області поспілкувалися з випускниками спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 поглибленим вивченням іноземних мов Чернігівської міської ради стосовно дотримання чинного законодавства про працю.

Під час зустрічі посадовці розповіли дітям про вимоги трудового законодавства України стосовно праці неповнолітніх, надали роз’яснення їхніх прав, гарантій та обмежень.

 

Інспектори праці підкреслили, що одним із основних принципів трудового законодавства є рівність трудових прав усіх громадян. Відповідно до статті 187 Кодексу законів про працю України неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

За загальним правилом, що міститься у частині 1 статті 188 КЗпП України, допускається прийняття на роботу лише тих неповнолітніх осіб, які досягли шістнадцяти років. Втім, як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматися на роботу й особи, які досягли п’ятнадцяти років. Також згідно з частиною 3 статті 188 КЗпП України допускається прийняття на роботу осіб, яким виповнилося чотирнадцять років при дотриманні низки певних умов.

 

Окрему увагу учнів фахівці Управління звернули на те, що при укладенні трудового договору з неповнолітнім додержання письмової форми договору є обов’язковою умовою для роботодавця. Усі неповнолітні особи приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення двадцяти одного року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.

 

Під час бесіди діти мали змогу ставили інспекторам питання, отримували відповіді, коментарі та кваліфіковані роз’яснення.

 

За словами інспекторів праці, на сьогоднішній день одним з основних завдань органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілкових організацій, навчальних закладів та суспільства в цілому має стати об’єднання зусиль з метою недопущення фактів порушень прав неповнолітніх працівників та їхнього негайного усунення у випадку вчинення, проведення активної роз’яснювальної роботи з питань трудових правовідносин як серед осіб, які не досягли 18 років, так і з роботодавцями.

Проведено засідання Колегії Управління Держпраці у Чернігівській області

У приміщенні Управління Держпраці у Чернігівській області 31 травня 2019 року відбулося чергове засідання Колегії Управління. У приміщенні Управління Держпраці у Чернігівській області 31 травня 2019 року відбулося чергове засідання Колегії Управління.

До порядку денного було внесено розгляд двох питань: стан виконання заходів щодо усунення причин настання нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався 14.02.2019 року з лісорубом Новогород-Сіверського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» та стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам Срібнянського районного агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Срібнерайагролісництво».

За результатами звітів представників підприємств і доповідей посадових осіб Управління Колегія визнала роботу по додержанню вимог нормативно-правових актів з охорони праці, запобіганню виробничому травматизму та організації відповідних умов праці у Новогород-Сіверському районному дочірньому агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» незадовільною, а роботу Срібнянського районного агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Срібнерайагролісництво» щодо вжиття заходів, направлених на усунення порушень законодавства про працю та повну ліквідацію заборгованості із виплати заробітної плати – недостатньою.

 

По кожному з підприємств Колегією прийняті відповідні рішення, про виконання яких їх керівники мають поінформувати Управління Держпраці у Чернігівській області у визначені терміни.

Крім того, Управлінню Держпраці у Чернігівській області рішенням Колегії рекомендовано у разі повторного порушення ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» вимог законодавства про охорону праці під час виконання лісосічних робіт розглянути питання щодо анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки у відповідності до статті 21 Закону України «Про охорону праці», а також направити до підприємства подання про невідповідність займаній посаді майстра лісу ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп».

Колективу ТОВ «Астра» надано консультативну допомогу

Посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінар-нараду з керівниками і працівниками ТОВ «Астра» стосовно організації роботи з питань охорони, гігієни та умов праці. Посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінар-нараду з керівниками і працівниками ТОВ «Астра» стосовно організації роботи з питань охорони, гігієни та умов праці.

Під час заходу працівникам підприємства були доведені вимоги безпечної експлуатації автомобільних газозаправних пунктів відповідно до НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», вимоги безпечної експлуатації автомобільних заправних станцій, вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками. Учасники опрацювали також НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівниками».

 

Фахівці Управління надали роз’яснення щодо створення на робочих місцях безпечних умов праці, мінімізації ризиків виникнення нещасних випадків, звернули увагу керівництва підприємства на необхідність дотримання вимог безпечної експлуатації автомобільних заправних станцій, вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками.

 

Крім того, у рамках порядку денного учасники семінару-наради розглянули питання умов праці та порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці. Обговорили вимоги чинного законодавства стосовно організації та проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, визначення категорії працівників, які підлягають періодичному медичному огляду, складання Акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду тощо.

 

Наприкінці зустрічі посадовці нагадали присутнім про відповідальність роботодавця за порушення законодавства про працю, нові розміри штрафних санкцій, що діють з 01 січня 2019 року, про переваги легального працевлаштування і порядок отримання мінімальної заробітної плати.

Проведення атестації робочих місць за умовами праці у разі реорганізації суб’єкта господарювання

У 2000 році Міністерством праці та соціальної політики України з метою запобігання необґрунтованому позбавленню працівників пільг і компенсацій за роботу із шкідливими та важкими умовами праці на підприємствах, в установах й організаціях, де склався скрутний фінансово-економічний стан з незалежних від них причин, було розроблено наказ від 21.08.2000 № 205 «Про затвердження Роз’яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках». У 2000 році Міністерством праці та соціальної політики України з метою запобігання необґрунтованому позбавленню працівників пільг і компенсацій за роботу із шкідливими та важкими умовами праці на підприємствах, в установах й організаціях, де склався скрутний фінансово-економічний стан з незалежних від них причин, було розроблено наказ від 21.08.2000 № 205 «Про затвердження Роз’яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках».

Однак документ не пройшов державну реєстрацію відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731. Згідно з результатами правової експертизи Міністерства юстиції України його було скасовано наказом Міністерства соціальної політики України від 05.06.2014 № 361 як такий, що був ухвалений із порушенням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

 

Тому, у випадку реорганізації суб’єкта господарювання або його структурних підрозділів, у тому числі, створення нового на базі попереднього, може бути ухвалено рішення щодо поширення результатів атестації робочих місць за умовами праці, проведеної на суб’єкті господарювання, що реорганізується, на правонаступників новоутвореного підприємства за умови збереження існуючих умов праці, а також, якщо новоутворене підприємство є правонаступником суб’єкта господарювання, що реорганізується. Відповідне рішення має бути оформлене наказом суб’єкта господарювання.

 

У разі ухвалення такого рішення працівникам реорганізованих структурних підрозділів має бути збережено встановлені їм за результатами атестації робочих місць за умовами праці пільги та компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, в тому числі право на пенсію за віком на пільгових умовах.

 

Також повідомляємо, що під час оформлення документів для підтвердження стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці відповідних працівників має бути враховано та підтверджено первинними документами зміни, що відбулися у структурі підприємства.

 

Якщо ж у зв’язку з реорганізацією суб’єкта господарювання змінюються умови праці або новоутворене підприємство не є правонаступником суб’єкта господарювання, що реорганізується, на новоутвореному підприємстві має бути обов’язково проведено первинну атестацію робочих місць за умовами праці в найкоротший термін.

У Чернігові працівникам Головного теруправління юстиції роз’яснили вимоги безпеки та гігієни праці

«Безпечне та здорове майбутнє праці» – основний меседж інформаційного заходу, який проведено з працівниками Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області. Захід відбувся у рамках виконання Плану заходів до цьогорічного Дня охорони праці в Україні. «Безпечне та здорове майбутнє праці» – основний меседж інформаційного заходу, який проведено з працівниками Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області. Захід відбувся у рамках виконання Плану заходів до цьогорічного Дня охорони праці в Україні.

Під час зустрічі посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області ознайомили присутніх із сучасними тенденціями та перспективами розвитку виробничого середовища, віртуалізації праці, роботи у дистанційному режимі та із застосуванням переносних інтелектуальних пристроїв, зміни клімату, забруднення повітря та іншими.

 

Учасники заходу розглянули позитивні аспекти впливу нового середовища праці на працівника: зменшення психосоціальних ризиків та розладів скелетно-м’язової системи, вилучення людей із небезпечних середовищ, застосування удосконалених автоматизованих запобіжних заходів. Також обговорили можливі шляхи захисту від негативних змін, що очікують працівників у майбутньому.

У контексті порушених питань учасникам заходу були доведені перспективи розвитку законодавства та систем управління охороною праці як у світі, так і безпосередньо в Україні. Зокрема, розглянуто Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні та відповідний План заходів щодо її реалізації, затверджені розпорядженням КМУ від 12.12.2018 № 989-р, процес процедур, які передують ратифікації Україною Конвенції № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, підписаної 15.06.2006 та низку інших нормативних актів.

Окремим питанням були обговорені інструменти визначення виробничих небезпек та оцінки ризиків, шляхи їх усунення чи зменшення, перспективи розвитку національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці.

 

Також напередодні Всесвітнього дня захисту дітей та літніх канікул було обговорено особливості залучення до праці неповнолітніх. Зокрема, привернуто увагу до обов’язкового офіційного оформлення їх на роботу, недопустимості залучення до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, до підземних робіт, а також до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми тощо.

У Чернігівській облдержадміністрації обговорили стан заборгованості із виплати зарплати

Заступник начальника Управління Держпраці у Чернігівській області Ірина Хоменко взяла участь у черговому засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат яке відбулося 28 травня цього року у приміщенні Чернігівської обласної державної адміністрації під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Наталії Романової. Заступник начальника Управління Держпраці у Чернігівській області Ірина Хоменко взяла участь у черговому засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат яке відбулося 28 травня цього року у приміщенні Чернігівської обласної державної адміністрації під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Наталії Романової.

До участі у заході були запрошені представники структурних підрозділів Чернігівської обласної державної адміністрації і територіальних представництв центральних органів державної виконавчої влади.

 

Цього разу члени тимчасової комісії розглянули ситуацію у сфері погашення боргів із виплати заробітної плати у розрізі підприємств області та видів економічної діяльності, обговорили шляхи їх погашення.

Також були заслухані звіти керівників ряду державних підприємств-боржників: ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», Чернігівської філії ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», КП «Чернігівобагроліс» Чернігівської обласної ради та ПП «Белтранснафта». Члени тимчасової комісії опрацювали причини виникнення зарплатних боргів та можливості усунення порушень трудового законодавства.

За підсумками засідання були прийняті відповідні рішення стосовно погашення заборгованості із виплати заробітної плати по цим підприємствам, визначені додаткові заходи впливу з метою прискорення ліквідації заборгованості із заробітної плати.

У Чернігові учасники Молодіжної школи бізнесу отримали знання законодавства про працю

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у роботі «Молодіжної школи бізнесу» для студентської молоді, яка проводилася упродовж чотирьох днів у місті Чернігові за ініціативою Департаменту економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації та Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області». Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у роботі «Молодіжної школи бізнесу» для студентської молоді, яка проводилася упродовж чотирьох днів у місті Чернігові за ініціативою Департаменту економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації та Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області».

Під час зустрічі посадовці Управління роз’яснили учасникам положення глави 3 КЗпП України щодо укладення трудового договору при прийомі на роботу, в тому числі строкових трудових договорів – як можливість для студентів оформлення трудових відносин на період літніх канікул, розповіли про вимоги до випробування при прийнятті на роботу та його строків, про види трудових договорів, а також про відмінність між договором цивільно-правового характеру та трудовим договором.

Також було опрацьовано вимоги глав 4 та 7 КЗпП України щодо робочого часу та оплати праці, зокрема, стосовно встановлення скороченої тривалості робочого часу, заборони роботи в нічний час осіб молодших 18 років, оплати праці в надурочний час та у святкові і неробочі дні, строків виплати заробітної плати, а також строків виплати заробітної плати при звільненні.

Посадовці нагадали також про визначену законодавством відповідальність роботодавців, про нові розміри штрафних санкцій за використання незадекларованої праці, що діють з 01 січня 2019 року, роз’яснили новації у здійсненні інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання.

Крім того, майбутнім підприємцям були доведені переваги офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, відповідні соціальні гарантії належно оформленого працівника. На конкретних прикладах інспекційних відвідувань продемонстровані негативні наслідки незадекларованої праці як для працівників, так і для роботодавців.

 

У другій частині зустрічі майбутні підприємці мали змогу поставити представникам Управління Держпраці у Чернігівській області питання, отримати відповіді і роз’яснення.

У Чернігові обговорили актуальні питання державного ринкового нагляду

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у семінарі-нараді з питань здійснення державного ринкового нагляду, який проводився у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області. Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у семінарі-нараді з питань здійснення державного ринкового нагляду, який проводився у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.

До участі у заході були також запрошені представники Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області, Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, Державної екологічної інспекції у Чернігівській області, Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області.

У рамках порядку денного учасники зустрічі опрацювали проблемні питання взаємодії між відомствами під час вжиття заходів ринкового нагляду, поділилися практичним досвідом стосовно реагування на скарги стосовно фактів порушення прав споживачів та проведення відповідних перевірок виробників та розповсюджувачів продукції.

Начальник відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Чернігівській області Світлана Товстоліс проінформувала присутніх про роботу Управління зі здійснення державного ринкового нагляду та сферу відповідальності Держпраці.

Окремо були обговорені основні аспекти та особливості внесення даних до тестової (навчальної) версії інформаційно-телекомунікаційної системи «Національна інформаційна система ринкового нагляду та система оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик».

У підсумку роботи учасники семінару-наради домовилися про подальшу співпрацю та взаємодію у сфері ринкового нагляду на території Чернігівської області та висловили побажання, щоб подібні зустрічі проводилися якомога частіше.

Проведено семінар-нараду з медперсоналом обласного протитуберкульозного диспансеру

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінар-нараду  питань гігієни та умов праці медичним працівникам Центру протидії ВІЛ-інфекції-СНІДу Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру. Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінар-нараду питань гігієни та умов праці медичним працівникам Центру протидії ВІЛ-інфекції-СНІДу Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру.

Учасникам семінару-наради були доведені деякі особливості організації та проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці та осіб віком до 21 року; роз’яснено порядок визначення категорії працівників, які підлягають періодичному медичному огляду, складання Акту визначення категорій працівників та поіменних списків, оформлення Заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників закладу, а також профілактики професійних захворювань.

 

Було опрацьовано порядок й терміни проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, вимоги до складу і повноважень атестаційної комісії. Інспектори звернули увагу присутніх на те, що атестація робочих місць проводиться не рідше одного разу на 5 років, а також, що основними діючими нормативними документами, які регулюють процес проведення атестації робочих місць, залишаються постанова КМУ від 01.08.1992 № 442 та Методичні рекомендації від 01.09.1992 № 41. Позачергова атестація може бути проведена в тому випадку, якщо умови праці на підприємстві істотно змінилися.

Посадовці зауважили на правильності застосування Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.

 

Окремо було порушено питання офіційного працевлаштування. Учасникам розповіли про переваги легального працевлаштування, про порядок отримання мінімальної заробітної плати, відповідальності роботодавця за порушення законодавства про працю, нагадали про нові розміри штрафних санкцій, що діють з 01 січня 2019 року.

У Чернігові державні службовці вчилися надавати невідкладну домедичну допомогу

Посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у навчанні з питань гігієни праці, медичних оглядів та профілактики професійних отруєнь і захворювань, яке проводилося Державною екологічною інспекцією у Чернігівській області. Посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у навчанні з питань гігієни праці, медичних оглядів та профілактики професійних отруєнь і захворювань, яке проводилося Державною екологічною інспекцією у Чернігівській області.

У теоретичній частині навчання начальник відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Чернігівській області Галина Краснопольська надала учасникам заходу роз’яснення деяких актуальних питань гігієни праці, професійних хвороб, медичних оглядів. У форматі вільного спілкування відповіла на запитання, які цікавили присутніх.

Особливу увагу вона звернула на необхідність проведення лабораторних досліджень на робочих місцях з метою визначення наявності/відсутності шкідливих чи небезпечних умов праці. Окремо було наголошено,  що Уряд України розпорядженням від 12 грудня 2018 року № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні і затвердив план заходів щодо її реалізації. Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

Практичну частину навчання провів інструктор з тактичної медицини, громадський інспектор з охорони довкілля, волонтер Олександр Максимець. Учасників заходу було наочно ознайомлено із системою невідкладної домедичної допомоги в ході бойових, дорожньо-транспортних подій та побутових травм. Були відпрацьовані дії по наданню домедичної допомоги постраждалому чи собі до прибуття карети швидкої медичної допомоги.

У Чернігові проведено вебінар для працівників закладів освіти у рамках оздоровчої кампанії

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у проведенні вебінару за темою «Організація та проведення оздоровчої кампанії 2019 року», який відбувся на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у проведенні вебінару за темою «Організація та проведення оздоровчої кампанії 2019 року», який відбувся на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

На заході були присутні також представники Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації, Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації, Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, Головного управління статистики у Чернігівській області, Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ України. У режимі веб-конференції до роботи вебінару були залучені працівники структурних підрозділів з питань освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти органів місцевого самоврядування, керівники дитячих стаціонарних закладів оздоровлення та відпочинку.

 

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області проінформували учасників про вимоги законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці до безпечного функціонування дитячих оздоровчих закладів, запобігання травматизму, організації належної профілактичної роботи як серед персоналу закладу, так і серед дітей.

Також розглядалися питання медичного забезпечення закладів відпочинку, пожежної безпеки, проведення соціально-гігієнічного моніторингу, оформлення відповідної звітної документації тощо.

 

У ході вебінару фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області неодноразово закликали присутніх при виникненні будь-яких питань або ситуацій, що потребують кваліфікованої допомоги, звертатися до Управління Держпраці у Чернігівській області для отримання відповідних консультацій та роз’яснень.

 

Учасники вебінару поставили представникам Управління низку запитань стосовно охорони праці у дитячих закладах оздоровлення, приведення устаткування й обладнання закладу у відповідність до вимог діючого законодавства з охорони праці, оформлення відповідної документації з охорони праці та інше.

Пам’ятка про безпечне функціонування дитячих оздоровчих закладів у 2019 році

З настанням оздоровчого періоду для запобігання травматизму, створенню належних та безпечних умов функціонування оздоровчих закладів представники Управління Держпраці у Чернігівській області беруть участь в перевірках підготовки оздоровчих таборів, санаторіїв до оздоровчого періоду в складі відповідних комісій, а також за особистими зверненням керівництва оздоровчих закладів. З настанням оздоровчого періоду для запобігання травматизму, створенню належних та безпечних умов функціонування оздоровчих закладів представники Управління Держпраці у Чернігівській області беруть участь в перевірках підготовки оздоровчих таборів, санаторіїв до оздоровчого періоду в складі відповідних комісій, а також за особистими зверненням керівництва оздоровчих закладів.

З метою поліпшення організації профілактичної роботи, попередження травматизму та організації і проведення безпечного оздоровлення та відпочинку дітей Управління нагадує:

 

Орієнтовний перелік документів, які повинні бути в оздоровчому закладі:

Довідка ЄДРПУ (свідоцтво про державну реєстрацію)

Статут підприємства

Наказ про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в підрозділах

Програма вступного інструктажу

Штатний розпис

Перелік інструкцій з охорони праці

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці

Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці

Журнали інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Експлуатаційні документи на обладнання

Документи, що підтверджують навчання посадових осіб та працівників з питань охорони праці

Журнал обліку видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту

Наявність документів про проходження медоглядів

 

Стан території та санітарно-побутових приміщень:

Огородження території, встановлення попереджувальних знаків.

Наявність на в’їзді на територію оздоровчого закладу схематичного плану (схеми) руху транспортних засобів та працівників з показом дозволених та заборонених напрямків, поворотів, зупинок, виїздів, в’їздів.

Відсутність не закритих оглядових люків водопровідних і каналізаційних систем.

Задовільний стан кріплення вертикальних пристроїв(труб, вишок та ін.) засобів наочної агітації, що знаходяться на висоті.

Відсутність сухих і надламаних гілок та дерев.

Належний стан освітлення території оздоровчого закладу в темний час доби, особливо пішохідних доріжок, між будівлями і спорудами.

Відповідність санітарно-побутових приміщень вимогам діючих норм і правил з охорони праці (лазні, душові, санвузли).

Наявність медичного пункту.

При наявності харчоблоку – стан його утримання, обслуговування і нагляду здійснювати відповідно до правил охорони праці для підприємств громадського харчування.

При наявності пральні – стан утримання, обслуговування і нагляду за устаткуванням і пристроями здійснювати згідно з правилами охорони праці під час експлуатації пралень та лазень.

При використані в закладі природного газу для опалення та в харчоблоці - дотримання правил безпеки систем газопостачання.

При наявності в закладі персональних комп’ютерів здійснювати контроль стану виконання вимог до влаштування, обладнання та безпечної їх експлуатації згідно з правилами безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

При наявності на території оздоровчого закладу дитячих розважальних атракціонів експлуатацію організувати згідно з правилами будови безпечної експлуатації атракціонної техніки. Спортивні майданчики, які обладнані спортивним інвентарем, мають право експлуатуватись за умови проведення випробування обладнання, відсутності дерев, парканів на відстані 2 м, при наявності медичної аптечки з інструкцією по наданню допомоги, відсутності повітряних ліній електропередач.

 

Вимоги безпеки на воді:

1. Наявність паспорту на відкриття пляжу (місця масового відпочинку біля води), виданого органом місцевої виконавчої влади.

2. Наявність паспорту пляжу щодо обстеження (проводиться щорічно) дна акваторії водолазами й очищення від сторонніх предметів перед початком купального сезону, а також таких документів:

- акту водолазного обстеження дна акваторії пляжу;

- паспорту відповідної частини акваторії пляжу;

- акту про усунення перешкод з дна акваторії пляжу.

3. Наявність реєстрації всіх самохідних і несамохідних плавзасобів у встановленому порядку, щорічного проходження технічного огляду на предмет придатності їх до експлуатації.

4. Наявність на пляжі рятувальних постів, укомплектованих підготовленими рятувальниками і оснащених необхідним рятувальним майном з постійним  чергуванням.

 

Стан електробезпеки:

1. Наявність акту розмежування балансової належності електромережі між електропостачальною організацією і споживачем.

2. Наявність актів опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів.

3. Наявність протоколів вимірювань опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування; опору ізоляції; перевірки повного опору петлі фаза-нуль.

4. Наявність графіка періодичного огляду, ремонту і чистки розподільчих електрощитових, щитків тощо.

5. Наявність індивідуальних засобів захисту від ураження електричним струмом.

6. Відсутність відкритих або пошкоджених електророзподільних щитів, електророзеток та некаліброваних плавких вставок на запобіжниках.

7. Наявність попереджуючих та забороняючих плакатів (написів).

8. Наявність електротехнічного персоналу та особи, відповідальної за електрогосподарство.

9. Штепсельні розетки, які встановлені в дитячих закладах, повинні мати захисні пристрої, які автоматично закривають гнізда штепсельної розетки.

10.Світильники повинні мати захисні ковпаки.

11. Двері приміщень електроустановок (щитів, збірок тощо) повинні бути постійно закриті на запірні пристрої (замки).

Чернігівщина долучається до відзначення Всесвітнього Дня вишиванки

Управління Держпраці у Чернігівській області долучається до відзначення Всесвітнього Дня вишиванки, який щороку проводиться у третій четвер травня з метою збереження українських цінностей та їхньої популяризації серед молоді та населення держави. Управління Держпраці у Чернігівській області долучається до відзначення Всесвітнього Дня вишиванки, який щороку проводиться у третій четвер травня з метою збереження українських цінностей та їхньої популяризації серед молоді та населення держави.

Працівники Управління сьогодні, 16 травня, як і більшість українців, прийшли на роботу у своїх кращих вишиванках, перетворюючи звичайний день на свято української єдності, національного духу, пам’яті свого роду й мудрості поколінь.

Відзначати Всесвітній день вишиванки вперше було запропоновано у 2006 році студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та викладачів факультету, а вже упродовж наступних років свято набуло Всеукраїнського рівня. Згодом до нього почали долучатися українські діаспори у всьому світі.

Колектив Управління Держпраці у Чернігівській області вітає всіх українців із цим весняним святом і бажає всім здоров’я, миру й позитивного настрою!

 

Шануймо наші національні святині, історію і культуру своєї землі!

 

У Чернігові команди професійно-технічних закладів виборювали звання найвеселіших та найкмітливіших

У рамках відзначення Дня охорони праці в Україні у Чернігові відбувся щорічний конкурс-вікторина з охорони праці серед команд професійно-технічних навчальних закладів міста Чернігова, який традиційно проводиться за ініціативою Управління Держпраці у Чернігівській області. У рамках відзначення Дня охорони праці в Україні у Чернігові відбувся щорічний конкурс-вікторина з охорони праці серед команд професійно-технічних навчальних закладів міста Чернігова, який традиційно проводиться за ініціативою Управління Держпраці у Чернігівській області.

Цього року в конкурсі взяли участь три команди, які добре підготувались до найбільш очікуваного заходу до Дня охорони праці: Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування, Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту та Чернігівського професійного будівельного ліцею.

 

Виступи команд оцінювало журі, до складу якого увійшли представники Управління Держпраці у Чернігівській області, Чернігівського експертно-технічного центру Держпраці, Федерації профспілкових організацій Чернігівській області, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області, управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації та ПАТ «Чернігівгаз».

 

Уболівальники – вчителі та студенти – як завжди, щиро підтримували команди своїх закладів, створюючи атмосферу свята і змагального азарту у глядацькій залі.

 

За рішенням журі цьогорічним володарем кубку переможця стала команда Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування.

 

За словами членів журі, головна мета цього конкурсу – зацікавити учнівську молодь нагальними проблемами у сфері охорони праці, сформувати правильне уявлення вимог безпечного виконання робіт у будь-якій галузі виробництва, у тому числі й тих, які опановують члени команд-учасниць, набути базових навичок охорони праці та промислової безпеки для майбутньої професійної діяльності.

 

За підсумками заходу команди отримали подарунки та подяки від організаторів.

 

Виробнича безпека – невід’ємна складова сільськогосподарських робіт

Упродовж березня-квітня цього року Управління Держпраці у Чернігівській області проводило системну роботу, спрямовану на попередження виникнення нещасних випадків в агропромисловому виробництві під час проведення весняно-польових робіт. Упродовж березня-квітня цього року Управління Держпраці у Чернігівській області проводило системну роботу, спрямовану на попередження виникнення нещасних випадків в агропромисловому виробництві під час проведення весняно-польових робіт.

Інформаційно-роз’яснювальні заходи організовувалися за різними напрямками наглядової діяльності та за участю соціальних партнерів, керівників підприємств, спеціалістів, голів первинних організацій профспілок, уповноважених осіб трудових колективів з питань охорони праці.

 

Під час тематичних превентивних заходів з колективами суб’єктів господарювання агропромислового комплексу фахівці Управління доводили вимоги Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві та інших галузевих НПАОП, зокрема, вимоги безпеки до виробничого обладнання та організації робочих місць, під час експлуатації сільськогосподарської техніки, під час використання пестицидів та мінеральних добрив, під час обробітку ґрунту, сівби, садіння та догляду за культурами тощо.

 

Державні інспектори проводили аналіз стану виробничого травматизму, обговорювали з аграріями причини й наслідки порушень, надавали рекомендації стосовно профілактики нещасних випадків на виробництві. Особлива увага приділялася питанням проведення навчання та перевірки знань з охорони праці працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки. проведення передрейсових медичних оглядів механізаторів та водіїв, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, дотримання вимог безпеки під час використання мінеральних добрив, пестицидів, гербіцидів та інших агрохімікатів, безпечного проведення ремонту сільгосптехніки і автотранспорту та низці інших питань.

 

Також посадовцями розглядалися порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, виявлені у поточному році під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у суб’єктів господарювання сільськогосподарського виробництва при підготовці та проведенні весняно-польових робіт.

 

За підсумками проведених превентивних заходів приймалися відповідні рішення, керівникам підприємств надавалися практичні рекомендації.

 

Робота Управління Держпраці у Чернігівській області, спрямована на дотримання вимог безпеки під час проведення сезонних сільськогосподарських робіт, триває.

Розпочато розслідування причин випадку професійного захворювання

До Управління Держпраці у Чернігівській області надійшло повідомлення щодо професійного захворювання (отруєння) молодшої медичної сестри по догляду за хворими шостого терапевтичного відділення КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер». До Управління Держпраці у Чернігівській області надійшло повідомлення щодо професійного захворювання (отруєння) молодшої медичної сестри по догляду за хворими шостого терапевтичного відділення КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер».

Відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві фахівцями відділу з питань гігієни праці Управління розпочато розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання інфекційної етіології.

Наразі з адміністрацією Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру проводиться робота стосовно з’ясування обставин, які призвели до захворювання, надаються відповідні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

Колективу ТОВ «Фірма «Зірка плюс» надано роз’яснення з питань охорони, гігієни та умов праці

У рамках системної превентивної роботи на підприємствах, в установах і організаціях Чернігівщини посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінар-нараду щодо організації роботи з питань охорони, гігієни та умов праці для керівників, інженерно-технічного складу і працівників ТОВ «Фірма «Зірка Плюс». У рамках системної превентивної роботи на підприємствах, в установах і організаціях Чернігівщини посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінар-нараду щодо організації роботи з питань охорони, гігієни та умов праці для керівників, інженерно-технічного складу і працівників ТОВ «Фірма «Зірка Плюс».

У ході зустрічі з учасниками заходу були розглянуті питання організації та проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року; визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду; складання поіменних списків працівників, Акту визначення категорій, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, оформлення заключного акту за результатами медогляду.

Учасники семінару-наради опрацьовували порядок та терміни проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці. Увагу присутніх посадовці звертали на якість проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 

Крім того, фахівці Управління надали низку рекомендацій та практичних порад стосовно профілактики професійних захворювань, зокрема, туберкульозу, організації відповідних заходів на виробництві.

Окремо порушувалося питання офіційного працевлаштування, переваг легального працевлаштування, порядку отримання мінімальної заробітної плати, відповідальності роботодавця за порушення законодавства про працю, нових розмірів штрафних санкцій, що діють з 01 січня 2019 року.

 

Приділили увагу також і деяким питанням охорони праці та промислової безпеки. Зокрема, працівникам підприємства були доведені вимоги безпеки під час зберігання хімікатів, лаків, фарб та зволожуючих розчинників, надані роз’яснення стосовно дотримання суб’єктом господарювання вимог чинного законодавства з охорони праці під час використання хімікатів (НПАОП 22.1-1.02-07).

 

Під час спілкування з працівниками підприємств представники Управління наголошували на неухильному дотриманні вимог охорони праці та промислової безпеки, законодавства про працю, акцентували на посилення контролю керівників за додержанням вимог особистої безпеки під час роботи, на оптимізацію діяльності служб охорони праці, доводили юридичні наслідки та види відповідальності за відповідні порушення чинного законодавства.

У Чернігові відкрито виставку ретро-плакатів з охорони праці та промислової безпеки

Начальник Управління Держпраці у Чернігівській області Сергій Дорошенко відкрив виставку ретро-плакатів з охорони праці та промислової безпеки, яка розташувалася у приміщенні КП «Чернігівській обласний навчально-курсовий комбінат». Начальник Управління Держпраці у Чернігівській області Сергій Дорошенко відкрив виставку ретро-плакатів з охорони праці та промислової безпеки, яка розташувалася у приміщенні КП «Чернігівській обласний навчально-курсовий комбінат».

В експозиції зібрані наочні матеріали з безпечного виконання робіт та попередження нещасних випадків на виробництві, які використовувалися на підприємствах Чернігівської області, і охоплюють період з 1950-х до кінця 1980-х років минулого століття.

Як зазначив, відкриваючи виставку, Сергій Дорошенко, ці плакати мають на меті продемонструвати, що питання виробничої безпеки є для працюючої людини поза часом, вони актуальні у будь-який історичний період чи епоху. Відвідувачі виставки жартували, що вимоги до безпечного виконання робіт виникли ще тоді, коли давній предок сучасної людини виготовив собі з каменю найперше знаряддя праці.

Також організатори заходу висловили сподівання, що експозиція не лише зацікавить пересічних відвідувачів, але й стане у нагоді для студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів, викладачів профільних дисциплін у якості наочного матеріалу для проведення наукових досліджень, написання робіт у сфері охорони праці та промислової безпеки.

Виставка працюватиме у приміщенні Чернігівського обласного навчально-курсового комбінату упродовж кількох тижнів.

Проблеми та перспективи у сфері охорони праці обговорили на засіданні «круглого столу»

У рамках реалізації плану заходів з підготовки та проведення у Чернігівській області у 2019 році Дня охорони праці у місті Чернігові за участю першого заступника начальника Управління Держпраці у Чернігівській області Олександра Тищенка проведено засідання «круглого столу» з соціальними партнерами за темою: «Безпечне та здорове майбутнє праці». У рамках реалізації плану заходів з підготовки та проведення у Чернігівській області у 2019 році Дня охорони праці у місті Чернігові за участю першого заступника начальника Управління Держпраці у Чернігівській області Олександра Тищенка проведено засідання «круглого столу» з соціальними партнерами за темою: «Безпечне та здорове майбутнє праці».

На заході були присутні представники управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області, Чернігівського обласного об’єднання роботодавців, органів державної виконавчої влади, підприємств міста Чернігова і області, представники громадськості.

Відкриваючи засідання «круглого столу», Олександр Тищенко наголосив на необхідності вжиття заходів для запобігання й попередження виробничого травматизму, а також доповів про стан охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях Чернігівської області та організацію виконання Плану заходів із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2019 році під девізом: «Безпечне та здорове майбутнє праці».

Під час доповіді було наведено статистику нещасних випадків на підприємствах Чернігівщини та аналіз взаємозв’язку ефективності системи управління охороною праці на підприємстві з умовами виробництва і якістю організації виробничих процесів. Було звернуто увагу учасників на те, що близько 70 % нещасних випадків відбулися саме з організаційних причин, на усунення або недопущення яких не потрібно залучення коштів, а тільки потрібно дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Всі учасники заходу мали змогу виступити і обговорити питання порядку денного. У ході дискусії за результатами доповідей було порушено ряд нагальних на сьогодні проблем, зокрема: недостатнього рівня загальної обізнаності і культури охорони праці населення; недостатньої кількості кваліфікованих кадрів; незадовільного стану здоров’я працюючих; затягування термінів розслідування нещасних випадків через відсутність висновків від правоохоронних органів тощо.

Учасники неодноразово підкреслювали необхідність збільшення і оптимізації інформаційної роботи, пошуку актуальних форм і методів просвітницької діяльності у сфері безпеки праці, зокрема, на базі середніх та професійно-технічних навчальних закладів.

 

Підсумовуючи захід, Олександр Тищенко наголосив на пріоритеті забезпечення безпечних та здорових умов праці робітників та зауважив, що всі пропозиції і побажання, озвучені учасниками під час обговорення, будуть враховані та використані у подальшому прийнятті відповідних спільних рішень.

 

Новини
Трагiчнi випадки
Смертельний нещасний випадок у ВП Корюківський РЕМ АТ Смертельний нещасний випадок у ВП Корюківський РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" Детальніше...
Нещасний випадок стався у Філії Ірванцівський торфозавод ДП «Чернігівторф» Нещасний випадок стався у Філії Ірванцівський торфозавод ДП «Чернігівторф» Детальніше...
Нещасний випадок з тяжкими наслідками призвів до смерті працівника Нещасний випадок з тяжкими наслідками призвів до смерті працівника Детальніше...
Смертельний нещасний випадок стався в ПрАТ Смертельний нещасний випадок стався в ПрАТ "Чернігівський механічний завод" Детальніше...

Всi випадки...