UA
Управління Держпраці у Чернігівській області
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

Стан промислової безпеки в Чернігівській області за 2018 рік

Стан промислової безпеки в Чернігівській області за 2018 рік

Загальна кількість травмованих на виробництві за 2018 рік склала 119 осіб, проти 120 за 2017 рік, що на 1 особу менше, або на 0,8 %. Смертельно травмовано 12 осіб проти 8, що на 4 особи більше, або на 33,33 % ніж минулий рік. Загальна кількість травмованих на виробництві за 2018 рік склала 119 осіб, проти 120 за 2017 рік, що на 1 особу менше, або на 0,8 %. Смертельно травмовано 12 осіб проти 8, що на 4 особи більше, або на 33,33 % ніж минулий рік.

 

Коефіцієнт частоти загального травматизму за 2018 рік складає 0,47, проти 0,48 за 2017 рік, що на 0,01 менше, або на 2,08 %.

 

Коефіцієнт частоти смертельного травматизму за 2018 рік складає 0,05, проти 0,03 за 2017 рік, що на 0,02 більше, або на 40 %.

Галузі в яких сталися нещасні випадки: соціально-культурна сфера – 37, торгівля – 7, сільське господарство – 16, хімічна промисловість – 1, автомобільний транспорт – 10, інші види транспорту – 2, машинобудування – 8, будівництво та промисловість будівельних матеріалів – 3, ЖКГ-1 – 4, ЖКГ-2 – 1, енергетика – 5, харчова промисловість – 9, лісове господарство – 5, видавнича справа – 3, пошта та зв’язок – 4, легка, текстильна промисловість – 2, нафтогазовидобувна промисловість – 1, виробництво деревини та виробів з деревини – 1.

Кількість нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом, порівнюючи з 2017 року збільшилась в машинобудуванні – на 4 (8, було 4), в хімічній промисловості – на 1 (1, було 0), в ЖКГ-1 – на 4 (4, було 0), в автомобільному транспорті – на 6 (10, було 4), торгівлі – на 4 (7, було 3), в легкій і текстильній промисловості – на 2 (2, було 0), в пошті та зв’язку – на 3 (4, було 1) та у видавничій справі – на 3 (3, було 0).

Водночас зменшення кількості нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, спостерігається на підприємствах соціально-культурної сфери – на 13 (37, було 50), енергетиці – на 1 (5, було 6), сільському господарстві – на 2 (16, було 18), лісовому господарстві – на 2 (5, було 7), газовій промисловості – на 3 (0, було 3), охороні надр – на 1 (0, було 1), целюлозно-паперовій промисловості – на 1 (0, було 1), котлонагляді та підйомних    спорудах – на 1 (0, було 1), в інших видах транспорту – на 2 (2, було 4), виробництві шкіри та виробів зі шкіри – на 1 (0, було 1), та у виробництві деревини та виробів з деревини – на 1 (1, було 2).

На рівні минулого року залишилась кількість нещасних випадків в харчовій промисловості (9, було 9), в будівництві і промисловості будівельних матеріалів (3, було 3), в нафтогазовидобувній промисловості та ЖКГ-2 (1, було 1).

Збільшення кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, допущено на підприємствах соціально-культурної сфери – на 1 (2, було 1), торгівлі – на 1 (1, було 0), будівництві та промисловості будівельних матеріалів – на 1 (1, було 0), машинобудуванні – на 1 (1, було 0), харчовій промисловості – на 1 (1, було 0) та автомобільному транспорті – на 2 (3, було 1). Водночас зменшився рівень смертельного травматизму в інших видах транспорту – на 1 (0, було 1) та котлонагляді і підйомних спорудах – на 1 (0, було 1). В сільському господарстві кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, залишилась на рівні минулого року (3, було 3).

Кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, збільшилася на підприємствах Бахмацького району – на 2 (4, було 2), Ічнянського району – на 8 (10, було 2), Козелецького району – на 1 (4, було 3), Корюківського району – на 2 (7, було 5), Менського району – на 1 (3, було 2), Носівського району – на 2 (2, було 0), Новгород-Сіверського району – на 1 (2, було 1), Прилуцького району – на 2 (3, було 1), Сосницького району – на 1 (1, було 0), в місті Ніжині – на 1 (7, було 6) та в місті Чернігові – на 3 (54, було 51). В місті Прилуки кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, зменшилась – на 2 (8, було 10).

Кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, збільшилася на підприємствах Корюківського району – на 1 (2, було 1), Бахмацького району – на 1 (1, було 0), Ічнянського району – на 1 (1, було 0), Коропського району – на 1 (1, було 0), Семенівського району – на 1 (1, було 0). Кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, залишилась на рівні минулого року в Борзнянському та Ріпкинському районах по 1 (було по 1), в місті Чернігові – 3 (було 3) та в місті Ніжині – 1 (було 1).

Аналіз причин нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом за 2018 рік свідчить про те, що 82 працівника травмувалось з організаційних причин, або 68,9 % (за 2017 рік – 70 осіб, або 58,3 %), з психофізіологічних причин травмувалось 27 працівників, або 22,7 % (за 2017 рік – 40 осіб, або 33,3 %), з технічних причин травмувалось 8 працівників, або 6,7 % (за 2017 рік – 3 особи, або 2,5 %) та з інших причин травмувалось 2 працівника, або 1,7 % (за 2017 рік – 7 осіб, або 5,8 %).

Нещасні випадки сталися внаслідок наступних подій: пригоди на транспорті – 22 постраждалих, або 18,5 % (за 2017 рік – 15 осіб, або 12,5 %); падіння потерпілих – 43 постраждалих, або 36,1 % (за 2017 рік – 48 осіб, або 40,0 %); дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються – 21 постраждалий, або 17,6 % (за 2017 рік – 15 осіб, або 12,5 %); падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 11 постраждалих, або 9,2 % (за 2017 рік – 7 осіб, або 5,8 %); ушкодження внаслідок контакту з тваринами – 4 постраждалих, або 3,4 % (за 2017 рік – 1 особа, або 0,8 %), дія підвищених температур (крім пожеж) – 2 постраждалих, або 1,7 % (за 2017 рік – 1 особа, або 0,8 %), ураження електричним струмом – 4 постраждалих, або 3,4 % (за 2017 рік – 2 особи, або 1,7 %), травма заподіяна іншою особою – 10 постраждалих, або 8,4 % (за 2017 рік – 19 осіб, або 15,8 %), інши види подій – 2 постраждалих, або 1,7 % (за 2017 рік – 10 осіб, або 8,3 %).

Найпоширенішою організаційною причиною нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом було порушення трудової і виробничої дисципліни – постраждала 49 осіб, або 59,8 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – 42 особи, або 60 %), порушення правил безпеки руху – постраждало 20 осіб, або 24,4 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – 14 осіб, або 20 %), невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними – постраждала 2 особи, або 2,4 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – 2 особи, або 2,9 %), допуск до роботи без навчання та перевірки знань з питань охорони праці – постраждало 3 особи, або 3,7 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – 3 особи, або 4,3 %), порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів – постраждало 2 особи, або 2,4 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – постраждалі відсутні), неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність – постраждала 1 особа, або 1,2 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – постраждалі відсутні), незастосування засобів індивідуального захисту (у разі їх наявності) – постраждала 1 особа, або 1,2 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – постраждалі відсутні) та через незадовільне функціонування, або відсутність системи управління охороною праці – постраждала 3 особи, або 3,7 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – 2 особи, або 2,9 %).

Внаслідок особистої необережності постраждало 17 осіб, або 63 % від усієї кількості постраждалих з психофізіологічних причин (за 2017 рік – 22 особи, або 55 %) та внаслідок протиправних дій інших осіб постраждало 10 осіб, або 37 % від усієї кількості постраждалих з психофізіологічних причин (за 2017 рік – 18 осіб, або 45 %).

Внаслідок конструктивних недоліків засобів виробництва постраждала 1 особа, або 12,5 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин (за 2017 рік – постраждалі відсутні), від незадовільного технічного стану засобів виробництва 3 особи, або 37,5 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин (за 2017 рік – постраждалі відсутні), від незадовільного технічного стану транспортних засобів постраждало 2 особи, або 25 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин (за 2017 рік – 1 особа, або 33,3 %), від незадовільного технічного стану виробничих об’єктів, будинків, споруд, інженерних комунікацій, території постраждала 1 особа, або 12,5 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин (за 2017 рік – 1 особа, або 33,3 %) та від інших технічних причин постраждала 1 особа, або 12,5 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин (за 2017 рік – 1 особа, або 33,3 %).

В 2018 році стався один груповий нещасний випадок внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в ПОСП «Ічнянське» Ічнянського району під час якої травмовано 3 особи.

Впродовж двох останніх років найбільш травмонебезпечним місяцем року є грудень. Найменш травмонебезпечними місяцями є травень та березень.

Найбільше нещасних випадків на підприємствах області сталося з працівниками чоловічої статі 71 особа, або 59,67 %, відповідно жінок травмувалось 48 осіб, або 40,33 %, у тому числі 3 жінки загинуло, або 25 % від всіх потерпілих зі смертельним наслідком.

Аналіз професій осіб, які травмувались в 2018 році: водій автотранспортних засобів – 14 потерпілих (11,76 %); молодший медичний персонал (молодша медична сестра, санітарка та ін.) – 13 потерпілих (10,92 %); директор, завідувач, начальник відділу, головний державний інспектор, головний спеціаліст та ін. – 12 потерпілих (10,08 %); слюсар (слюсар-ремонтник, слюсар-інструментальник, слюсар-сантехнік та ін.) – 10 потерпілих (8,4 %); підсобний робітник, доглядач, соціальний робітник та ін. – 10 потерпілих (8,4 %); електромонтер, оператор (апаратник) – по 5 потерпілих (4,2 %); тракторист сільськогосподарського виробництва, сторож (охоронник) – по 4 потерпілих (3,36 %); вчитель (вихователь, соціальний педагог), тваринник, листоноша, продавець, верстатник деревообробних верстатів, машиніст технологічного устаткування – по 3 потерпілих (2,52 %); тесляр, вальник лісу, прибиральник, муляр, кондитер (тістороб), інженер – по 2 потерпілих (1,68 %); решта потерпілі інших професій.

Аналіз нещасних випадків, які сталися в 2018 році, по днях тижня свідчить про те, що кількість нещасних випадків з початку тижня (понеділок – 17 потерпілих) зростає до його завершення і в п’ятницю становить найбільшу кількість – 23 потерпілих.

 

 

 

 

Новини
Трагiчнi випадки
Нещасний випадок стався у Філії Ірванцівський торфозавод ДП «Чернігівторф» Нещасний випадок стався у Філії Ірванцівський торфозавод ДП «Чернігівторф» Детальніше...
Нещасний випадок з тяжкими наслідками призвів до смерті працівника Нещасний випадок з тяжкими наслідками призвів до смерті працівника Детальніше...
Смертельний нещасний випадок стався в ПрАТ Смертельний нещасний випадок стався в ПрАТ "Чернігівський механічний завод" Детальніше...
Смертельний випадок в КП «Вербівка» Ріпкинського району Смертельний випадок в КП «Вербівка» Ріпкинського району Детальніше...

Всi випадки...