UA
Управління Держпраці у Чернігівській області
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

Стан промислової безпеки в Чернігівській області за 2018 рік

Стан промислової безпеки в Чернігівській області за 2018 рік

Загальна кількість травмованих на виробництві за 2018 рік склала 119 осіб, проти 120 за 2017 рік, що на 1 особу менше, або на 0,8 %. Смертельно травмовано 12 осіб проти 8, що на 4 особи більше, або на 33,33 % ніж минулий рік. Загальна кількість травмованих на виробництві за 2018 рік склала 119 осіб, проти 120 за 2017 рік, що на 1 особу менше, або на 0,8 %. Смертельно травмовано 12 осіб проти 8, що на 4 особи більше, або на 33,33 % ніж минулий рік.

 

Коефіцієнт частоти загального травматизму за 2018 рік складає 0,47, проти 0,48 за 2017 рік, що на 0,01 менше, або на 2,08 %.

 

Коефіцієнт частоти смертельного травматизму за 2018 рік складає 0,05, проти 0,03 за 2017 рік, що на 0,02 більше, або на 40 %.

Галузі в яких сталися нещасні випадки: соціально-культурна сфера – 37, торгівля – 7, сільське господарство – 16, хімічна промисловість – 1, автомобільний транспорт – 10, інші види транспорту – 2, машинобудування – 8, будівництво та промисловість будівельних матеріалів – 3, ЖКГ-1 – 4, ЖКГ-2 – 1, енергетика – 5, харчова промисловість – 9, лісове господарство – 5, видавнича справа – 3, пошта та зв’язок – 4, легка, текстильна промисловість – 2, нафтогазовидобувна промисловість – 1, виробництво деревини та виробів з деревини – 1.

Кількість нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом, порівнюючи з 2017 року збільшилась в машинобудуванні – на 4 (8, було 4), в хімічній промисловості – на 1 (1, було 0), в ЖКГ-1 – на 4 (4, було 0), в автомобільному транспорті – на 6 (10, було 4), торгівлі – на 4 (7, було 3), в легкій і текстильній промисловості – на 2 (2, було 0), в пошті та зв’язку – на 3 (4, було 1) та у видавничій справі – на 3 (3, було 0).

Водночас зменшення кількості нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, спостерігається на підприємствах соціально-культурної сфери – на 13 (37, було 50), енергетиці – на 1 (5, було 6), сільському господарстві – на 2 (16, було 18), лісовому господарстві – на 2 (5, було 7), газовій промисловості – на 3 (0, було 3), охороні надр – на 1 (0, було 1), целюлозно-паперовій промисловості – на 1 (0, було 1), котлонагляді та підйомних    спорудах – на 1 (0, було 1), в інших видах транспорту – на 2 (2, було 4), виробництві шкіри та виробів зі шкіри – на 1 (0, було 1), та у виробництві деревини та виробів з деревини – на 1 (1, було 2).

На рівні минулого року залишилась кількість нещасних випадків в харчовій промисловості (9, було 9), в будівництві і промисловості будівельних матеріалів (3, було 3), в нафтогазовидобувній промисловості та ЖКГ-2 (1, було 1).

Збільшення кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, допущено на підприємствах соціально-культурної сфери – на 1 (2, було 1), торгівлі – на 1 (1, було 0), будівництві та промисловості будівельних матеріалів – на 1 (1, було 0), машинобудуванні – на 1 (1, було 0), харчовій промисловості – на 1 (1, було 0) та автомобільному транспорті – на 2 (3, було 1). Водночас зменшився рівень смертельного травматизму в інших видах транспорту – на 1 (0, було 1) та котлонагляді і підйомних спорудах – на 1 (0, було 1). В сільському господарстві кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, залишилась на рівні минулого року (3, було 3).

Кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, збільшилася на підприємствах Бахмацького району – на 2 (4, було 2), Ічнянського району – на 8 (10, було 2), Козелецького району – на 1 (4, було 3), Корюківського району – на 2 (7, було 5), Менського району – на 1 (3, було 2), Носівського району – на 2 (2, було 0), Новгород-Сіверського району – на 1 (2, було 1), Прилуцького району – на 2 (3, було 1), Сосницького району – на 1 (1, було 0), в місті Ніжині – на 1 (7, було 6) та в місті Чернігові – на 3 (54, було 51). В місті Прилуки кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, зменшилась – на 2 (8, було 10).

Кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, збільшилася на підприємствах Корюківського району – на 1 (2, було 1), Бахмацького району – на 1 (1, було 0), Ічнянського району – на 1 (1, було 0), Коропського району – на 1 (1, було 0), Семенівського району – на 1 (1, було 0). Кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, залишилась на рівні минулого року в Борзнянському та Ріпкинському районах по 1 (було по 1), в місті Чернігові – 3 (було 3) та в місті Ніжині – 1 (було 1).

Аналіз причин нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом за 2018 рік свідчить про те, що 82 працівника травмувалось з організаційних причин, або 68,9 % (за 2017 рік – 70 осіб, або 58,3 %), з психофізіологічних причин травмувалось 27 працівників, або 22,7 % (за 2017 рік – 40 осіб, або 33,3 %), з технічних причин травмувалось 8 працівників, або 6,7 % (за 2017 рік – 3 особи, або 2,5 %) та з інших причин травмувалось 2 працівника, або 1,7 % (за 2017 рік – 7 осіб, або 5,8 %).

Нещасні випадки сталися внаслідок наступних подій: пригоди на транспорті – 22 постраждалих, або 18,5 % (за 2017 рік – 15 осіб, або 12,5 %); падіння потерпілих – 43 постраждалих, або 36,1 % (за 2017 рік – 48 осіб, або 40,0 %); дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються – 21 постраждалий, або 17,6 % (за 2017 рік – 15 осіб, або 12,5 %); падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 11 постраждалих, або 9,2 % (за 2017 рік – 7 осіб, або 5,8 %); ушкодження внаслідок контакту з тваринами – 4 постраждалих, або 3,4 % (за 2017 рік – 1 особа, або 0,8 %), дія підвищених температур (крім пожеж) – 2 постраждалих, або 1,7 % (за 2017 рік – 1 особа, або 0,8 %), ураження електричним струмом – 4 постраждалих, або 3,4 % (за 2017 рік – 2 особи, або 1,7 %), травма заподіяна іншою особою – 10 постраждалих, або 8,4 % (за 2017 рік – 19 осіб, або 15,8 %), інши види подій – 2 постраждалих, або 1,7 % (за 2017 рік – 10 осіб, або 8,3 %).

Найпоширенішою організаційною причиною нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом було порушення трудової і виробничої дисципліни – постраждала 49 осіб, або 59,8 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – 42 особи, або 60 %), порушення правил безпеки руху – постраждало 20 осіб, або 24,4 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – 14 осіб, або 20 %), невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними – постраждала 2 особи, або 2,4 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – 2 особи, або 2,9 %), допуск до роботи без навчання та перевірки знань з питань охорони праці – постраждало 3 особи, або 3,7 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – 3 особи, або 4,3 %), порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів – постраждало 2 особи, або 2,4 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – постраждалі відсутні), неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність – постраждала 1 особа, або 1,2 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – постраждалі відсутні), незастосування засобів індивідуального захисту (у разі їх наявності) – постраждала 1 особа, або 1,2 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – постраждалі відсутні) та через незадовільне функціонування, або відсутність системи управління охороною праці – постраждала 3 особи, або 3,7 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 2017 рік – 2 особи, або 2,9 %).

Внаслідок особистої необережності постраждало 17 осіб, або 63 % від усієї кількості постраждалих з психофізіологічних причин (за 2017 рік – 22 особи, або 55 %) та внаслідок протиправних дій інших осіб постраждало 10 осіб, або 37 % від усієї кількості постраждалих з психофізіологічних причин (за 2017 рік – 18 осіб, або 45 %).

Внаслідок конструктивних недоліків засобів виробництва постраждала 1 особа, або 12,5 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин (за 2017 рік – постраждалі відсутні), від незадовільного технічного стану засобів виробництва 3 особи, або 37,5 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин (за 2017 рік – постраждалі відсутні), від незадовільного технічного стану транспортних засобів постраждало 2 особи, або 25 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин (за 2017 рік – 1 особа, або 33,3 %), від незадовільного технічного стану виробничих об’єктів, будинків, споруд, інженерних комунікацій, території постраждала 1 особа, або 12,5 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин (за 2017 рік – 1 особа, або 33,3 %) та від інших технічних причин постраждала 1 особа, або 12,5 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин (за 2017 рік – 1 особа, або 33,3 %).

В 2018 році стався один груповий нещасний випадок внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в ПОСП «Ічнянське» Ічнянського району під час якої травмовано 3 особи.

Впродовж двох останніх років найбільш травмонебезпечним місяцем року є грудень. Найменш травмонебезпечними місяцями є травень та березень.

Найбільше нещасних випадків на підприємствах області сталося з працівниками чоловічої статі 71 особа, або 59,67 %, відповідно жінок травмувалось 48 осіб, або 40,33 %, у тому числі 3 жінки загинуло, або 25 % від всіх потерпілих зі смертельним наслідком.

Аналіз професій осіб, які травмувались в 2018 році: водій автотранспортних засобів – 14 потерпілих (11,76 %); молодший медичний персонал (молодша медична сестра, санітарка та ін.) – 13 потерпілих (10,92 %); директор, завідувач, начальник відділу, головний державний інспектор, головний спеціаліст та ін. – 12 потерпілих (10,08 %); слюсар (слюсар-ремонтник, слюсар-інструментальник, слюсар-сантехнік та ін.) – 10 потерпілих (8,4 %); підсобний робітник, доглядач, соціальний робітник та ін. – 10 потерпілих (8,4 %); електромонтер, оператор (апаратник) – по 5 потерпілих (4,2 %); тракторист сільськогосподарського виробництва, сторож (охоронник) – по 4 потерпілих (3,36 %); вчитель (вихователь, соціальний педагог), тваринник, листоноша, продавець, верстатник деревообробних верстатів, машиніст технологічного устаткування – по 3 потерпілих (2,52 %); тесляр, вальник лісу, прибиральник, муляр, кондитер (тістороб), інженер – по 2 потерпілих (1,68 %); решта потерпілі інших професій.

Аналіз нещасних випадків, які сталися в 2018 році, по днях тижня свідчить про те, що кількість нещасних випадків з початку тижня (понеділок – 17 потерпілих) зростає до його завершення і в п’ятницю становить найбільшу кількість – 23 потерпілих.

 

 

 

 

Новини
Трагiчнi випадки
Під час валки дерев смертельно травмовано лісоруба в Новгород-Сіверському районі. Під час валки дерев смертельно травмовано лісоруба в Новгород-Сіверському районі. Детальніше...
Смертельний нещасний випадок на будівництві ТОВ Смертельний нещасний випадок на будівництві ТОВ "ОСНОВА-БУД-7" Детальніше...
На прилеглій території корпорації  На прилеглій території корпорації "Укртрансбуд" 14 січня поточного року стався смертельний нещасний випадок Детальніше...
Смертельно травмовано трьох працівників внаслідок ДТП Смертельно травмовано трьох працівників внаслідок ДТП Детальніше...

Всi випадки...