UA
Управління Держпраці у Чернігівській області
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

Проведено збори Громадської ради фахівців служб охорони праці підприємств будівельної галузі

Проведено збори Громадської ради фахівців служб охорони праці підприємств будівельної галузі

У місті Чернігові на базі навчального підрозділу ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» за участю посадових осіб Управління Держпраці у Чернігівській області відбулися збори Громадської ради фахівців служб охорони праці підприємств будівельної галузі Чернігівської області. У місті Чернігові на базі навчального підрозділу ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» за участю посадових осіб Управління Держпраці у Чернігівській області відбулися збори Громадської ради фахівців служб охорони праці підприємств будівельної галузі Чернігівської області.

Фахівці Управління проінформували членів Громадської ради про стан виробничого травматизму в будівельній галузі Чернігівської області у 2017 році, проаналізували типові причини й правові наслідки нещасних випадків на виробництві, заслухали представників підприємств, де були зареєстровані випадки виробничого травматизму.

У рамках порядку денного члени зборів переобрали голову та секретаря Громадської ради, розглянули Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 № 1050, опрацювали питання залучення фізичних осіб до виконання робіт підвищеної небезпеки на будівельних майданчиках.

Зокрема, було підкреслено, що замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт надіслати до територіального органу Держпраці попередню інформацію про виконання будівельних робіт згідно з формою, яка встановлена у додатку 2 до Мінімальних вимог. Надання такого повідомлення обов’язкове, якщо передбачена тривалість робіт перевищує 30 робочих днів і одночасно буде зайнято понад 20 осіб або якщо планований обсяг виконання робіт перевищує 500 людино-днів.

У разі залучення до робіт субпідрядних організацій чи фізичних осіб у відповідності до Мінімальних вимог замовник або керівник будівництва повинен призначити одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва.

 

Фахівці Управління також звернули увагу учасників на те, що відтепер розробка плану з охорони праці будівельного майданчика є обов’язковою.

 

Окремо було акцентовано на тому, що у відповідності до роз’яснень, наданих листом Держпраці від 16.11.2017 № 11000/1/7.2-ДП-17 з урахуванням вимог чинного законодавства, факти залучення суб’єктами господарювання для виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі цивільно-правових договорів, фізичних осіб, які не є суб’єктами одержання відповідного дозволу, відносяться до порушень вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки.

 

Також державні інспектори Управління надали присутнім роз’яснення стосовно застосування Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, у частині забезпечення безпеки експлуатації об’єктів котлонагляду та підіймальних споруд.

 

Висвітлили і питання проведення медичних оглядів працівників, обговорили типові недоліки та порушення, які допускають під час проведення на підприємствах атестації робочих місць за умовами праці та з надання компенсацій та пільг.