UA
Управління Держпраці у Чернігівській області
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

Про прийняття Постанови КМУ від 07.02.2018 № 48

Про прийняття Постанови КМУ від 07.02.2018 № 48

На засіданні Кабінету Міністрів України 7 лютого 2018 року прийнято постанову № 48 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107”, якою внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. На засіданні Кабінету Міністрів України 7 лютого 2018 року прийнято постанову № 48 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107”, якою внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Удосконалений Порядок передбачає скорочення переліку робіт підвищеної небезпеки, що потребують наявності дозволу, з 26 до 18 видів, переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) яких вимагає наявності дозволів, з 21 до 11 позицій; розширення переліку робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації, з 8 до 19 видів, переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації, з 3 до 5 позицій.

З  дати   опублікування  зазначеної постанови   Кабінету  Міністрів  України   територіальні органи Держпраці під час видачі дозволів повинні керуватися Переліком видів робіт підвищеної небезпеки, зазначеним у додатку 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 48), Переліком машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначеним у додатку 3 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 48), а також слідкувати за тим, щоб заява на одержання дозволу і заява на продовження строку дії дозволу подавалися суб’єктами господарювання за формами, зазначеними у додатках 4 і 5 Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 48).

Крім того, до Порядку внесено такі суттєві зміни:

1) експертні організації, які складають висновки за результатами експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, повинні мати підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства.

Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, пройшли процедуру погодження з усіма заінтересованими органами та готуються до державної реєстрації в Міністерстві юстиції України;

2) виробники або постачальники машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки можуть не отримувати дозвіл на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку, якщо інша форма оцінки його відповідності, яка є обов’язковою вимогою до нього, встановлена відповідними технічними регламентами;

3) згідно з пунктом 7 Порядку Держпраці видає дозволи лише на технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку;

4)  надання дозволів на:

виробництво (виготовлення), використання, переробку, розподіл, зберігання, транспортування, застосування, утилізацію та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”;

вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху;

утилізацію зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної технікизакріплено за територіальними органами Держпраці;

5) передбачається, що Держпраці та її територіальні органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб ― підприємців та громадських формувань відомості про дозволи (зареєстровані декларації) в установленому порядку;

6) згідно з найкращою європейською практикою для підтвердження відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства з питань охорони праці до Декларації відповідності (додаток 8 до Порядку) вноситься інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці.

                                                                             За матеріалами Державної служби України

                                                                                                                             з питань праці

Новини
Трагiчнi випадки
Смертельно травмовано трьох працівників внаслідок ДТП Смертельно травмовано трьох працівників внаслідок ДТП Детальніше...
Смертельний нещасний випадок внаслідок падіння дерева Смертельний нещасний випадок внаслідок падіння дерева Детальніше...
Нещасний випадок внаслідок електротравми Нещасний випадок внаслідок електротравми Детальніше...
Груповий нещасний випадок внаслідок ДТП Груповий нещасний випадок внаслідок ДТП Детальніше...

Всi випадки...