UA
Управління Держпраці у Чернігівській області
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

Статтi, роз'яснення

 

Рекомендовані вимоги до складання планів розвитку гірничих робіт на 2020 рік

Інформаційна картка порядку реєстрації гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення Управлінням Держпраці у Чернігівській області

Інформаційна картка порядку реєстрації гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення Управлінням Держпраці у Чернігівській області

Доплата за шкідливі умови праці

Фізіологія праці

Деякі роз’яснення прав працівників на здорові та безпечні умови праці

Аналіз стану умов праці на підприємствах Чернігівської області

Порядок складення санітарно-гігієнічних характеристик умов праці та вимоги до них

Тривалість робочого часу для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці

Вимоги безпеки під час протруювання насіння

Організація проведення медоглядів

Про крітерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської дільності в системі

Держпраці

УВАГА! Набрала чинності Постанова КМУ від 06.02.2019 № 223 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінююється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці"

Отруєння пестицидами

Професійні захворювання

Роз’яснення щодо атестації робочих місць за умовами праці

Щодо порядку ідентифікації, обліку об'єктів підвищеної небезпеки, складання декларацій безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

Виробниче освітлення: особливості організації робочих місць

Виробничий шум: поради щодо захисту працівника

Незадекларована праця - негативні наслідки як для працівників так і для роботодавців

Негативний вплив електромагнітного випромінювання: групи ризику

Увага! Вимоги безпеки при виконанні робіт на висоті

Деякі роз'яснення стосовно праці неповнолітніх

Гігієна праці при роботі з пестицидами

Шкідливі умови праці у сільському господарстві

Дозвільні документи: що потрібно знати

Головні вимоги, яких повинні дотримуватись роботодавці при вивільненні працівників

Інтерв'ю Голови Держпраці України Р. Чернеги телеканалу "Сівер"

Рекомендації щодо реалізації делегованих повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю

Основні терміни та визначення, що стосуються умов праці

Роз’яснення стосовно реалізації положень Постанови КМУ від 26.04.2016 № 295

Роз'яснення стосовно визначених законодавством повноважень інспекторів праці органів місцевого самоврядування

Роз’яснення щодо постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295

Інтерв’ю заступника начальника Управління Держпраці у Чернігівській області Ірини Хоменко

Закон України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Збільшено фінансову відповідальність роботодавців за використання нелегальної праці

ВІЛ-інфекція в Україні: стан проблеми і законодавче забезпечення прав ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

Шум на виробництві та його вплив на організм людини

Мікроклімат виробничих приміщень, вплив параметрів мікроклімату на організм людини

Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату

Безпека праці під час весняно-польових робіт

Гігієнічна характеристика пилу

Санітарно-гігієнічні вимоги при роботі на комп’ютері

Санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах

Засоби індивідуального захисту

Стрес на робочому місці

Гігієнічні вимоги до виробничих приміщень та робочих місць, в умовах підвищеної температури

Санітарно–гігієнічні вимоги до застосування пестицидів

Втомлюваність та перевтома на робочому місці

Порядок проведення обов’язкових медичних оглядів

Гігієна праці жінок

Вплив лазерного випромінювання на організм