UA
Управління Держпраці у Чернігівській області
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

Звіти

Стан промислової безпеки в Чернігівській області за 9 місяців 2018 року

Загальна кількість травмованих на виробництві за 9 місяців 2018 року склала 74 особи, проти 76 за 9 місяців 2017 року, що на особи менше, або на 2,6 %. Смертельно травмовано 9 осіб проти 5, що на особи більше за відповідний період минулого року.

Галузі в яких сталися нещасні випадки: соціально-культурна сфера – 20, торгівля – 4, сільське господарство – 10, хімічна промисловість – 1, автомобільний транспорт – 8, інші види транспорту – 2, машинобудування – 3, будівництво та промисловість будівельних матеріалів – 2, ЖКГ-1 – 2, ЖКГ-2 – 1, енергетика – 4, харчова промисловість – 6, лісове господарство – 5, видавнича справа – 2, пошта та зв’язок– 2, легка, текстильна промисловість – 1, нафтогазовидобувна промисловість – 1.

Кількість нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом, порівнюючи з відповідним періодом 2017 року збільшилась в сільському господарстві – на 1 (10, було 9), в машинобудуванні – на 1 (3, було 2), в хімічній промисловості – на 1 (1, було 0), в лісовому господарстві – на 1 (5, було 4), в ЖКГ-1 – на 2 (2, було 0), в автомобільному транспорті – на 4 (8, було 4), торгівлі – на 2 (4, було 2), в легкій і текстильній промисловості – на 1 (1, було 0) в пошті та   зв’язку – на 1 (2, було 1) та у видавничій справі – на 2 (2, було 0).

Водночас зменшення кількості нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, спостерігається лише на підприємствах соціально-культурної сфери – на 9 (20, було 29), харчової промисловості – на 1 (6, було 7),   енергетиці – на 2 (4, було 6), газовій промисловості – на 2 (0, було 2), котлонагляді та підйомних спорудах – на 1 (0, було 1), в інших видах  транспорту – на 1 (2, було 3) та у виробництві деревини та виробів з        деревини – на 2 (0, було 2).

На рівні минулого року залишилась кількість нещасних випадків за 9 місяців 2018 року в нафтогазовидобувній промисловості та ЖКГ-2  (1, було 1), в будівництві і промисловості будівельних матеріалів (2, було 2).

Збільшення кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, допущено на підприємствах соціально-культурної сфери та торгівлі – на 2 (3, було 1), будівництві та промисловості будівельних матеріалів – на 1 (1, було 0), машинобудуванні– на 1 (1, було 0), харчовій промисловості – на 1 (1, було 0) та автомобільному транспорті – на 1 (2, було 1). Водночас зменшився рівень смертельного травматизму в сільському господарстві – на 1 (1, було 2) та котлонагляді і підйомних спорудах – на 1 (0, було 1).

Кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, збільшилася на підприємствах Менського району – на 3 (3, було 0), Носівського району – на 1 (1, було 0), Сосницького району – на 1 (1, було 0), Коропського району – на 1 (1, було 0), Ічнянського району – на 5 (7, було 2) та Корюківського району – на 4 (6, було 2), в місті Чернігові – на 3 (34, було 31). В місті Ніжині кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, зменшилась на – 1 (4, було 5), а в місті Прилуки – на 3 (5, було 8).

Кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, збільшилася на підприємствах Корюківського району – на 2 (2, було 0), Борзнянського району – на 1 (1, було 0), Коропського району – на 1 (1, було 0), в місті Чернігові – на 2 (3, було 1) та в місті Ніжині – на 1 (1, було 0).

Аналіз причин нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом за 9 місяців 2018 року свідчить про те, що 56 працівників травмувалось з організаційних причин, або 75,7 % (за 9 місяців 2017 року – 44 особи, або 57,9 %), з психофізіологічних причин травмувалось 12 працівників, або 16,2 % (за 9 місяців 2017 року – 24 особи, або 31,6 %), з технічних причин травмувалось 4 працівника, або 5,4 % (за 9 місяців 2017 року – 1 особа, або 1,3 %) та з інших причин травмувалось 2 працівника, або 2,7 % (за 9 місяців 2017 року – 7 осіб, або 9,2 %).

Нещасні випадки сталися внаслідок наступних подій: пригоди на    транспорті – 17 постраждалих, або 23,0 % (за 9 місяців 2017 року – 9 осіб, або 11,8 %); падіння потерпілих – 26 постраждалих, або 35,1 % (за 9 місяців    2017 року – 29 осіб, або 38,2 %); дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються – 10 постраждалих, або 13,5 % (за 9 місяців 2017 року – 10 осіб, або 13,2 %); падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 9 постраждалих, або 12,2 % (за 9 місяців 2017 року – 4 особи, або 5,3 %); ушкодження внаслідок контакту з тваринами – 3 постраждалих, або 4,1 % (за 9 місяців 2017 року – 1 особа, або 1,3 %), дія підвищених температур (крім пожеж) – 2 постраждалих, або 2,7 % (за 9 місяців 2017 року – постраждалі відсутні), ураження електричним струмом – 3 постраждалих, або 4,1 % (за 9 місяців 2017 року – 2 особи, або 2,6 %), травма заподіяна іншою особою – 4 постраждалих, або 5,4 % (за 9 місяців 2017 року – 14 осіб, або 18,4 %).

Найпоширенішою організаційною причиною нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом було порушення трудової і виробничої дисципліни – постраждало 33 особи, або 58,9 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 9 місяців 2017 року – 26 осіб, або 59,1 %), порушення правил безпеки руху – постраждало 17 осіб, або 30,4 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 9 місяців 2017 року – 8 осіб, або 18,2 %), невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними – постраждала 1 особа, або 1,8 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 9 місяців 2017 року – постраждалі відсутні), допуск до роботи без навчання та перевірки знань з питань охорони праці – постраждало 3 особи, або 5,4 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 9 місяців 2017 року – 1 особа, або 2,3 %), неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність – постраждала 1 особа, або 1,8 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 9 місяців 2017 року – постраждалі відсутні) та незадовільне функціонування, або відсутність системи управління охороною праці – постраждала 1 особа, або 1,8 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин (за 9 місяців 2017 року – 2 особи, або 4,5 %).

Внаслідок особистої необережності постраждало 8 осіб, або 66,7 % від усієї кількості постраждалих з психофізіологічних причин (за 9 місяців  2017 року – 12 осіб, або 50,0 %) та внаслідок протиправних дій інших осіб постраждало 4 особи, або 33,3 % від усієї кількості постраждалих з психофізіологічних причин (за 9 місяців 2017 року – 12 осіб, або 50,0 %).

Внаслідок конструктивних недоліків засобів виробництва постраждала 1 особа, або 25,0 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин (за 9 місяців 2017 року – постраждалі відсутні), від незадовільного технічного стану транспортних засобів постраждали 2 особи, або 50,0 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин (за 9 місяців 2017 року – 1 особа, або 100 %) та від інших технічних причин постраждала 1 особа, або 25,0 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин (за 9 місяців 2017 року – постраждалі відсутні).

Стан виробничого травматизму за 9 місяців 2018 року

Стан виробничого травматизму за І півріччя 2018 року

Стан виробничого травматизму в Чернігівській області за І квартал 2018 року

Звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Управління Держпраці у Чернігівській області за 2017 рік


Стан виробничого травматизму за 2017 рік

Підсумки роботи Управління за 6 місяців 2017 року

Звіт про проведення перевірок суб'єктів господарювання (виробничих об'єктів) Управлінням Держпраці у Чернігівській області у 2016 році

Стан виробничого травматизму в Чернігівській області за 2016 рік