UA
Управління Держпраці у Чернігівській області
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

Звіти

Звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Управління Держпраці у Чернігівській області за 2018 рік

 

Стан промислової безпеки в Чернігівській області за 8 місяців 2020 року

Стан промислової безпеки в Чернігівській області за 1 квартал 2020 року

 

Стан промислової безпеки в Чернігівській області за 2019 рік

 

Стан промислової безпеки в Чернігівській області за 2018 рік

 

Стан промислової безпеки в Чернігівській області за січень-серпень 2020 року

Загальна кількість травмованих на виробництві за січень-серпень 2020 року становить 201 особа (з них 153 гострі професійні захворювання (гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2)), проти 75 за відповідний період минулого року (минулого року гострі професійні захворювання відсутні), що на 126 осіб більше. Смертельно травмовано 8 осіб (з них 1 особа, яка померла від гострого професійного захворювання) проти 10 за відповідний період минулого року.

Галузі в яких сталися нещасні випадки: соціально-культурна сфера – 163 (з них 153 гострі професійні захворювання), лісове господарство – 4, машинобудування – 2, нафтогазовидобувна промисловість – 1, автомобільний транспорт – 1, виробництво деревини та виробів з деревини – 3, легка та текстильна промисловість – 2, сільське господарство – 8, будівництво та промисловість будівельних матеріалів – 4, харчова промисловість – 8,  енергетика – 1, пошта та зв’язок – 1, інші види транспорту – 1, ЖКГ-1– 1 та газова промисловість – 1.

Кількість нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом порівнюючи з відповідним періодом 2019 року збільшилась у соціально-культурній сфері – на 139 (163, було 24), виробництві деревини та виробів з деревини – на 3 (3, було 0), лісовому господарстві – на 2 (4, було 2), газовій промисловості – на 1 (1, було 0), харчовій промисловості – на 2 (8, було 6), будівництві та промисловості будівельних матеріалів – на 1 (4, було 3) та легкій і текстильній            промисловості – на 1 (2, було 1).

Водночас зменшення кількості нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, спостерігається на підприємствах торгівлі – на 2 (0, було 2), пошти та зв’язку – на 2 (1, було 3), хімічної, нафтохімічної, нафтопереробної промисловості – на 1 (0, було 1), машинобудування – на 2 (2, було 4), сільського господарства – на 7 (8, було 15), видавничої справи – на 3 (0, було 3),         енергетики – на 4 (1, було 5), гірничорудної і нерудної промисловості – на 1 (0, було 1) та ЖКГ-1 – на 1 (1, було 2). В нафтогазовидобувній промисловості, інших видах транспорту та автомобільному транспорті кількість нещасних випадків залишилась на рівні минулого року (по одному).

Збільшення кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, відбулося на підприємствах інших видів  транспорту – на 1 (1, було 0), лісового господарства – на 1 (2, було 1) та соціально-культурноъ сфери – на 2 (2, було 0).

Зменшення смертельного травматизму спостерігається в будівництві та промисловості будівельних матеріалів – на 1 (0, було 1), енергетиці – на 1 (0, було 1), ЖКГ-1 – на 1 (0, було 1), гірничорудній і нерудній промисловості – на 1 (0, було 1) та в машинобудуванні – на 2 (0, було 2). У сільському господарстві та харчовій промисловості кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком, пов’язаних із виробництвом залишилась на рівні минулого року.

Кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, без врахування гострих професійних захворювань, збільшилася на підприємствах Бахмацького району – на 2 (3, було 1), Варвинського району – на 1 (1, було 0),           Новгород-Сіверського району – на 3 (4, було 1) та Срібнянського району – на 1 (1, було 0). Кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, без врахування гострих професійних захворювань, у місті Чернігові зменшилась – на 11 (16, було 27), а у місті Прилуки зменшилась на 2 (1, було 3). У місті Ніжині залишилась на рівні минулого року (5, проти 5).

Аналіз причин нещасних випадків пов’язаних із виробництвом, без врахування гострих професійних захворювань, за січень-серпень 2020 року свідчить про те, що 37 працівників травмувалося з організаційних причин, або 77,1 % (за січень-серпень 2019 року – 46 осіб, або 61,3 %), з технічних причин травмувалось 3 працівники, або 6,3 % (за січень-серпень 2019 року – 9 осіб, або 12,0 %), з психофізіологічних причин травмувалось 7 працівників, або 14,6 % (за січень-серпень 2019 року – 16 осіб, або 21,3 %), з техногенних, природних, екологічних та соціальних причин травмувався 1 працівник, або 2,1 % (за січень-серпень 2019 року – 2 особи, або 2,7 %) та з інших причин травмовані відсутні (за січень-серпень 2019 року – 2 особи, або 2,7 %).

На 01.09.2020 в Управлінні зареєстровано 179 гострих професійних захворювань на COVID-19, спричинені коронавірусом SARS-CoV-2 серед працівників медичних закладів та медичних працівників закладів (установ) області, 26 з них визнано не пов’язаними з виробництвом.

Станом на 01.09.2020 завершено 37 розслідувань гострих професійних захворювань, решта розслідувань продовжуються.

З 37 розслідувань гострих професійних захворювань, які завершено: 11 визнано пов’язаними з виробництвом (29,73 %) та відповідно 26 не пов’язаними з виробництвом (70,27 %).

Основними причинами настання гострих професійних захворювань пов’язаних з виробництвом, є: невиконання вимог інструкцій з охорони праці; невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності; неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці; інші організаційні причини (недотримання соціальної дистанції під час виконання посадових обов’язків) тощо.

 

Звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Управління Держпраці у Чернігівській області за 2017 рік

Звіт про проведення перевірок суб'єктів господарювання (виробничих об'єктів) Управлінням Держпраці у Чернігівській області у 2016 році