Нормативна база (Ринковий нагляд)

27 січня 2021

 Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції

Закон України від 02.12.2010 № 2735-VI

 

Про загальну безпечність нехарчової продукції

Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI

 

Про технічні регламенти та оцінку відповідності

Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII

 

Про акредитацію органів з оцінки відповідності

Закон України від 17.05.2001 № 2407-III

 

Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції

Закон України від 19.05.2011 № 3390-VI

 

Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції

Мінекономрозвитку України; Наказ, Форма, Акт, Інформація, Припис, Рішення, Протокол, Постанова від 19.04.2019 № 667

Зареєстровано: Мін’юст України від 22.05.2019 № 540/33511

 

Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184

 

Про затвердження Порядку надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду

Постанова Кабінету Міністрів України  від 12.02.2020 № 75

Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1410

 

Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1407

 

Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1406

 

Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1404

 

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1403

 

Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401

 

Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1400

 

Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1398

 

Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1397

 

Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1017

 

Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 921

 

Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069

 

Про затвердження Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1186

Набуває чинності 11.03.2021.

 

Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761

Втрачає чинність 30.08.2021.

 

Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771

Набуває чинності 30.08.2021.

 

Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62

 

Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 342

 

Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27

 

Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 802

 

Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 536

 

Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 438

 

Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055

 

Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1025

 

Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262