Деякі питання введення в обіг рухомого обладнання, що працює під тиском

21 жовтня 2022

На якій стадії виробництва необхідне нанесення знака Пі та саме на які елементи обладнання він наноситься?

Згідно з пунктами 52 та 53 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою КМУ від 4.07.2018 № 536 знак Пі наноситься перед введенням в обіг нового рухомого обладнання, що працює під тиском, на саме обладнання, або на табличку з технічними даними, щоб воно було видимим, розбірливим та незмивним, а також на знімні частини рухомого обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання, які забезпечують його безпеку.

Чи повинно бути ще якесь обов’язкове маркування рухомого обладнання, що працює під тиском?

Так. Маркування знаком Пі повинно супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, залученого до перших перевірок і випробувань, що передбачено п. 54 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою КМУ від 4.07.2018 № 536.

Як засвідчується відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском?

Відповідно до п. 44 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою КМУ від 4.07.2018 № 536 виробник бере на себе відповідальність за відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, шляхом нанесення на нього знака Пі.

Якщо імпортер вводить в обіг рухоме обладнання, що працює під тиском під своєю торговельною маркою, хто забезпечує відповідність Технічному регламенту?

Пунктом 36 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2018 № 536 передбачено, що у разі коли імпортер або розповсюджувач вводить рухоме обладнання, що працює під тиском, в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введене в обіг рухоме обладнання, що працює під тиском, в такий спосіб, що це може вплинути на його відповідність вимогам, які застосовуються до нього, такий імпортер або розповсюджувач вважається виробником для цілей цього Технічного регламенту та повинен виконувати обов’язки виробника, встановлені в цьому Технічному регламенті.

Якщо рухоме обладнання, що працює під тиском вводиться в обіг імпортером, хто повинен забезпечити відповідність Технічному регламенту?

Відповідно до п. 18 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою КМУ від 4.07.2018 № 536 перед введенням рухомого обладнання, що працює під тиском, в обіг імпортери пересвідчуються в тому, що виробник застосував відповідну процедуру оцінки відповідності та склав технічну документацію, на обладнання нанесено маркування знаком Пі та воно супроводжується сертифікатом відповідності.
Тобто забезпечує відповідність виробник, але імпортер повинен перевірити виконання усіх вимог.