До відома виробників, уповноважених представників, імпортерів та розповсюджувачів!

30 липня 2021

Управління Держпраці у Чернігівській області доводить до відома суб’єктів господарювання, які є виробниками, імпортерами або розповсюджувачами засобів індивідуального захисту, а також споживачів, що 30 серпня 2021 року набуває чинності новий Технічний регламент засобів індивідуального захисту, що деталізує вимоги до безпечності засобів індивідуального захисту та їх обігу на території України встановлені ще у 2008 році.

З 30 серпня 2021 року вступає в дію Технічний регламент засобів індивідуального захисту (далі – Технічний регламент), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771. Цей технічний регламент набирає чинності одночасно із втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761 «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту».

У 2021 році обов’язки виробників ЗІЗ практично не змінюються в порівнянні з вимогами, що діяли з 2008 року.

Вже протягом 13 років виробники ЗІЗ зобов’язані:

– складати необхідну технічну документацію згідно з додатком III до цього Технічного регламенту, та проводити належну процедуру оцінки відповідності або доручати її проведення відповідному органу з оцінки відповідності;

– складати декларацію про відповідність ЗІЗ вимогам цього Технічного регламенту (додаток IX) і наносити знак відповідності технічним регламентам;

– забезпечувати наявність на ЗІЗ, які вони ввели в обіг, позначення типу, номера партії чи серійного номера або іншого елемента, що дає змогу їх ідентифікувати;

– зазначати на ЗІЗ своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку та контактну поштову адресу.

Новим Технічним регламентом виокремлено обов’язки імпортерів, які повинні:

– пересвідчитися перед введенням ЗІЗ в обіг, що виробник провів належну процедуру оцінки відповідності, склав технічну документацію, що на ЗІЗ нанесено знак відповідності технічним регламентам, ЗІЗ супроводжується необхідними документами;

– зазначати своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку, контактну поштову адресу на ЗІЗ. Контактні дані зазначаються державною мовою, а в разі їх складення іншою мовою – перекладаються державною мовою;

– зберігати копію декларації про відповідність ЗІЗ вимогам Технічного регламенту протягом 10 років після введення ЗІЗ в обіг для надання органам державного ринкового нагляду та забезпечити можливість надання цим органам, за їхніми запитами, доступу до технічної документації.

Вперше Технічним регламентом визначені обов’язки розповсюджувачів, а саме: перед наданням ЗІЗ на ринку України розповсюджувачі перевіряють наявність на ЗІЗ знака відповідності, необхідних документів, інструкцій та інформації, визначених пунктом 10 додатку II до цього Технічного регламенту, що складені державною мовою, а в разі їх складення іншою мовою перекладаються державною мовою, та виконання виробниками та імпортерами вимог, визначених в пунктах 12, 13 та 22 цього Технічного регламенту.

Також новим Технічним регламентом вводиться та конкретизується питання нагляду та контролю за введенням в обіг ЗІЗ органами державного ринкового нагляду. Визначається перелік порушень, що відноситься до формальної невідповідності ЗІЗ вимогам нового Технічного регламенту.

Згідно Технічного регламенту суб’єкти господарювання повинні надавати органам державного ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

– суб’єкта господарювання, який поставив їм ЗІЗ;

– суб’єкта господарювання, якому вони поставили ЗІЗ.

Суб’єкти господарювання надають зазначену інформацію протягом 10 років після того, як їм було поставлено ЗІЗ, та 10 років після того, як вони поставили ЗІЗ.

Звертаємо увагу, що надання на ринку ЗІЗ, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ від 27.08.2008 № 761, та були введені в обіг до 30.08.2021, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності їх вимогам Технічного регламенту, затвердженого Постановою КМУ від 21.08.2019 № 771.