Ринковий нагляд

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2021 рік та обгрунтування

* * *

До уваги імпортерів та виробників засобів індивідуального захисту.

* * *

До уваги розповсюджувачів нехарчової продукції: розроблено Пам’ятку щодо ринкового нагляду

* * *

До уваги імпортерів кисневих балонів

 

УВАГА!

15.04.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 271, якою внесено зміни до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761 та до Переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 (далі – Перелік).

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 271 дозволяється введення в обіг засобів індивідуального захисту, що визначені Переліком у випадках, якщо вони відповідають вимогам Технічного регламенту або на підставі повідомлення Держпраці. При цьому, дія Технічного регламенту не поширюється на засоби індивідуального захисту, на які видано таке повідомлення Держпраці.  Отже, на Держпраці покладено завдання щодо видачі повідомлень про введення в обіг засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги Технічного регламенту, але використання яких необхідно в інтересах охорони здоров’я.

У зв’язку зі змінами, просимо звернути увагу на корективи у кодах УКТЗЕД та найменуваннях засобів індивідуального захисту, що внесені до Переліку. Разом з цим, надаємо інформацію щодо рекомендованих характеристик засобів індивідуально захисту, використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я при боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

НАГОЛОШУЄМО, що заяви про введення в обіг окремих засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я, можна надіслати поштою або у сканованому вигляді чи фотографії (формати .PDF, .JPG або .JPEG) на e-mail: 25cn@dsp.gov.ua або rnchernigiv@ukr.net  з подальшим підтвердженням у паперовому вигляді на адресу:

14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, буд 39, каб. 802

Зв’язатися з посадовими особами Управління можна за телефонами (0462) 677-509 та (0462) 677-126.

ЗАВАНТАЖИТИ ШАБЛОН ЗАЯВИ ТУТ

 

 

***

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» від 20.03.2020 № 224

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 20.03.2020 № 226

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 08.04.2020 № 271

 

***

Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки

Управління Держпраці у Чернігівській області інформує споживачів нехарчової продукції, суб’єктів господарювання усіх форм власності про «Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції», органам державного ринкового нагляду (далі – Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401 (далі – Постанова).

Порядок визначає механізм подання суб’єктами господарювання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду та випадки, коли таке повідомлення не подається.

Якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо або повинно бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг/розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані протягом двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції, за формою згідно з додатком до Постанови.

Відповідно до статті 7 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції. Звернення громадян повинні бути оформлені відповідно до статті 5 Закону України „Про звернення громадян”.

У зверненні має бути зазначено: назва підприємства (організації), суб’єкта господарювання, його адреса (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина), контактний номер телефону, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано відповідальною особою, заявником (заявниками), із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Разом з цим, споживачі (користувачі) не позбавлені права повідомляти органи державного ринкового нагляду про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки (зокрема, відсутність знаку відповідності технічним регламентам). Повідомлення, що містить інформацію про вид продукції та її виробника або розповсюджувача дає змогу ідентифікувати продукцію, що не відповідає встановленим вимогам безпеки.

Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки та звернення можна направити поштою, принести особисто або надіслати на електронну скриньку.

Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, буд 39, каб. 802

 

e-mail: 25cn@dsp.gov.ua

rnchernigiv@ukr.net

zvern.rn@gmail.com

 

Нормативна база

 

 Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції

Закон України від 02.12.2010 № 2735-VI

 

Про загальну безпечність нехарчової продукції

Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI

 

Про технічні регламенти та оцінку відповідності

Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII

 

Про акредитацію органів з оцінки відповідності

Закон України від 17.05.2001 № 2407-III

 

Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції

Закон України від 19.05.2011 № 3390-VI

 

Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції

Мінекономрозвитку України; Наказ, Форма, Акт, Інформація, Припис, Рішення, Протокол, Постанова від 19.04.2019 № 667

Зареєстровано: Мін’юст України від 22.05.2019 № 540/33511

 

Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184

 

Про затвердження Порядку надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду

Постанова Кабінету Міністрів України  від 12.02.2020 № 75

Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1410

 

Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1407

 

Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1406

 

Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1404

 

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1403

 

Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401

 

Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1400

 

Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1398

 

Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1397

 

Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1017

 

Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 921

 

Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069

 

Про затвердження Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1186

Набуває чинності 11.03.2021.

 

Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761

Втрачає чинність 30.08.2021.

 

Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771

Набуває чинності 30.08.2021.

 

Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62

 

Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 342

 

Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27

 

Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 802

 

Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 536

 

Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 438

 

Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055

 

Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1025

 

Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262