Ринковий нагляд

Виробники, імпортери та розповсюджувачі  нехарчової продукції. Що потрібно знати?

* * *

Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників

* * *

Порядок надання безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду

* * *

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2022 рік та обгрунтування

* * *

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2021 рік та обгрунтування

* * *

УВАГА! Зміни у типових формах документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції

* * *

До уваги імпортерів та виробників засобів індивідуального захисту.

* * *

До уваги розповсюджувачів нехарчової продукції: розроблено Пам’ятку щодо ринкового нагляду

* * *

До уваги імпортерів кисневих балонів

***

Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки

Управління Держпраці у Чернігівській області інформує споживачів нехарчової продукції, суб’єктів господарювання усіх форм власності про «Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції», органам державного ринкового нагляду (далі – Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401 (далі – Постанова).

Порядок визначає механізм подання суб’єктами господарювання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду та випадки, коли таке повідомлення не подається.

Якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо або повинно бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг/розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані протягом двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції, за формою згідно з додатком до Постанови.

Відповідно до статті 7 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції. Звернення громадян повинні бути оформлені відповідно до статті 5 Закону України „Про звернення громадян”.

У зверненні має бути зазначено: назва підприємства (організації), суб’єкта господарювання, його адреса (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина), контактний номер телефону, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано відповідальною особою, заявником (заявниками), із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Разом з цим, споживачі (користувачі) не позбавлені права повідомляти органи державного ринкового нагляду про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки (зокрема, відсутність знаку відповідності технічним регламентам). Повідомлення, що містить інформацію про вид продукції та її виробника або розповсюджувача дає змогу ідентифікувати продукцію, що не відповідає встановленим вимогам безпеки.

Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки та звернення можна направити поштою, принести особисто або надіслати на електронну скриньку.

Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, буд 39, каб. 802

 

e-mail: dsp@cn.dsp.gov.ua

rnchernigiv@ukr.net

zvern.rn@gmail.com

 

Нормативна база

Закон України від 02.12.2010 № 2735-VI “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”

Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI “Про загальну безпечність нехарчової продукції”

Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

Закон України від 17.05.2001 № 2407-III “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”

Закон України від 19.05.2011 № 3390-VІ “Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції”

Мінекономрозвитку України; Наказ, Форма, Акт, Інформація, Припис, Рішення, Протокол, Постанова від 19.04.2019 № 667 (Зареєстровано: Мін’юст України від 22.05.2019 № 540/33511)  “Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції”

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 “Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення”

Постанова Кабінету Міністрів України  від 12.02.2020 № 75 “Про затвердження Порядку надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1410 “Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1407 “Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”

 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1406 “Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1404 “Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1403 “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401 “Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1400 “Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1398 “Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1397 “Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень”

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1017 “Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 921 “Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069 “Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд”

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1186 “Про затвердження Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761   “Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту” Втратила чинність з 30.08.2021.

 Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771  “Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту Набула чинності з 30.08.2021. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» від 20.03.2020 № 224

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 20.03.2020 № 226

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 08.04.2020 № 271

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин”

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 342 “Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 802 “Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 536 “Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 438 “Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1025 “Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску”

 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262 “Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників”

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1280 “Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції”

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.04.2019 № 667 “Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції”