Ринковий нагляд та електробезпека

19 серпня 2022

Відповідно до ст. 13 розд. ІІІ Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Пунктом 6.3 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258 (далі – Правила) визначено, що засоби індивідуального захисту, пристрої та інструмент, що застосовують для обслуговування електроустановок, будівель і споруд підприємств, повинні підлягати огляду і випробуванням.

Засоби індивідуального захисту мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 771 (далі – Технічний регламент).

Розповсюдження засобів індивідуального захисту від ураження електричним струмом здійснюється за умови маркування знаком відповідності технічним регламентам із зазначенням ідентифікаційного номеру органу з оцінки відповідності та супроводження продукції  інструкцією виробника і  декларацією про відповідність вимогам технічного регламенту і.

Суттєві вимоги щодо безпеки засобів індивідуального захисту від ураження електричним струмом визначені пунктом 32 додатку 2 до Технічного регламенту, а саме:

Ізоляційне обладнання.

ЗІЗ, розроблені для захисту всього або частини тіла від впливу електричного струму, мають бути достатньо ізольованими від напруг, впливу яких, ймовірно, піддається користувач у найбільш несприятливих умовах використання ЗІЗ за призначенням.

З цією метою складові матеріали та інші компоненти таких типів ЗІЗ повинні бути вибрані чи розроблені та оснащені так, щоб гарантувати, що струм витоку, виміряний при напругах, що корелюються з тими, що на місці, зведений до мінімуму та, в будь-якому випадку, нижчий звичайного максимально допустимого значення, що співвідноситься з порогом чутливості.

Разом з їх пакуванням, типи ЗІЗ, призначені виключно для використання під час роботи або діяльності в електроустановках, які є або можуть перебувати під напругою, повинні маркуватися із визначенням їх класу захисту або відповідної робочої напруги, серійного номера та дати виготовлення. На зовнішній поверхні захисної оболонки таких ЗІЗ необхідно також передбачити місце для відповідного запису дати введення їх в експлуатацію та проведення періодичних випробувань чи перевірок.

Інструкції виробника мають зазначати виключне використання, для якого призначені типи ЗІЗ та характер і частоту діелектричних випробувань, яким вони підлягають протягом строку їх служби.

Електропровідне обладнання.

Електропровідні ЗІЗ, призначені для роботи з проводкою при високих напругах, повинні бути розроблені та виготовлені так, щоб передбачалась відсутність різниці потенціалів між користувачем та установками, з якими він працює.