Дозволи

Дозвіл видається:

роботодавцеві – на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А додатка 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, із змінами (далі – Порядок), або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77;

виробникові або постачальникові машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77, якщо інша форма оцінки його відповідності, яка є обов’язковою вимогою до нього, не встановлена технічними регламентами.

Для одержання дозволу роботодавець, виробник або постачальник подає особисто, через уповноважену ним особу або надсилає поштою до районного (міського), об’єднаної територіальної громади або у м. Чернігові (вул. Рокосовського, 20 а) Центру надання адміністративних послуг заяву за формою згідно з додатком 4 до Порядку, до якої додається відповідний висновок експертизи.

Суб´єкт підприємницької діяльності заповняє окремозаяву на роботи підвищеної небезпеки та окремо заяву на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Заяву необхідно заповнити уважно та в повному об’ємі.

Перелік експертних організацій знаходиться на сайті Національного агентства з акредитації України (Реєстр акредитованих ООВ / органи з інспектування): https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/

Строк видачі дозволу або повідомлення про відмову у його видачі становить десять робочих днів з дня отримання документів Управлінням Держпраці у Чернігівській області.

Рішення про відмову у видачі дозволу приймається у випадках, передбачених статтею 21 Закону України «Про охорону праці».

Дозвіл видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Форма заяви на одержання дозволу

Зразок заяви на одержання дозволу для юридичної особи (виконання робіт)

Зразок заяви на одержання дозволу для ФОП (експлуатація обладнання)

Зразок заяви на одержання дозволу для юридичної особи (експлуатація обладнання)

Зразок заяви на одержання дозволу для ФОП (виконання робіт)

Технологічна картка з видачі дозволу

Технологічна картка з анулювання дозволу

Роботодавець, який отримав дозвіл і має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки (у тому числі відокремленим підрозділом) на території іншої області, повинен письмово повідомити про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання таких робіт та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання не пізніше ніж за десять робочих днів до початку їх виконання та/або експлуатації (застосування) з наданням копії дозволу.

 

ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ДОЗВОЛУ

Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки продовжується територіальним органом Держпраці.

У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця, поданої не пізніше десяти робочих днів до закінчення дії дозволу, за формою згідно з додатком 5 до Порядку та оригіналу дозволу.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки чи допущено виникнення аварій та/або пов’язаних з виробництвом нещасних випадків під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у дозволі, строк дії такого дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Форма заяви на продовження строку дії дозволу

Зразок заяви на продовження строку дії дозволу для ФОП (виконання робіт)

Зразок заяви на продовження строку дії дозволу для юридичної особи (виконання робіт)

Зразок заяви на продовження строку дії дозволу для ФОП (експлуатація обладнання)

Зразок заяви на продовження строку дії дозволу для юридичної особи (експлуатація обладнання)

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закон України Про охорону праці

Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Закон України Про адміністративні послуги

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 26.10.2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 р. № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.04.2018  № 507 «Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.11.2018  № 1654 «Про затвердження форм висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва»