Реєстрація декларацій відповідності

Для реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки заявником подається декларація щодо видів робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі Б додатка 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, із змінами (далі – Порядок) та/або щодо експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у групі Б Переліку, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 р. № 77, за формою згідно з додатком 8 до Порядку.

Декларацію необхідно заповнити уважно та в повному об’ємі!

Інформацію щодо виконання робіт підвищеної небезпеки та щодо експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки можна зазначати в одній декларації.

Декларація подається у двох примірниках суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) у паперовій формі особисто або поштовим відправленням до районного (міського), об’єднаної територіальної громади або у м. Чернігові (вул. Рокосовського, 20 а) Центру надання адміністративних послуг.

Оскільки подання декларації за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням об’єкта, законом не визначені, реєстрації в Управлінні Держпраці у Чернігівській області підлягають лише декларації, які подані суб’єктами господарювання, зареєстрованими у Чернігівській області та місті Чернігові.

У разі зміни відомостей або виявлення суб’єктом господарювання помилки в поданій декларації суб’єкт господарювання в порядку, встановленому пунктом 21 Порядку, подає оновлену декларацію протягом семи робочих днів з дня настання таких змін або з дня подання декларації в разі виявлення помилки.

Форма декларації згідно з додатком 8 до Порядку

Зразок заповнення декларації (для юридичної особи)

Зразок заповнення декларації (для фізичної особи-підприємця)

Документи повертаються протягом п’яти робочих днів без розгляду у разі незаповнення полів, зазначення робіт підвищеної небезпеки та машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, які не відповідають вимогам, встановленим Порядком та Переліком машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закон України Про охорону праці

Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Закон України Про адміністративні послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 р. № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 7.12.2016 р. № 922 «Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»