Стан промислової безпеки в Чернігівській області за 8 місяців 2021 року

03 вересня 2021

Загальна кількість травмованих на виробництві за 8 місяців 2021 року в Чернігівській області становить 68 осіб, проти 49 за 8 місяців 2020 року (без врахування гострих професійних захворювань). Смертельно травмовано 9 осіб проти 7 у 2020 році.

Кількість нещасних випадків за 8 місяців 2021 року, пов’язаних із виробництвом порівнюючи з відповідним періодом 2020 року зменшилась:

у лісовому господарстві – на 3 (1, було 4),

легкій та текстильній промисловості на 2 (0, було 2),

харчовій промисловості на 3 (5, було 8)

та у газовій промисловості – на 1 (0, було 1).

У сільському господарстві кількість нещасних випадків пов’язаних із виробництвом за 8 місяців залишилась на рівні минулого року – по 8. У виробництві деревини та виробів з деревини – по 3.

Водночас збільшення кількості нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, спостерігається на підприємствах:

соціально-культурної сфери – на 6 (17, було 11);

торгівлі – на 3 (3, було 0);

нафтогазовидобувної промисловості – на 1 (2, було 1),

енергетики – на 2 (3, було 1),

котлонагляді та підйомних спорудах – на 1 (0, було 1);

ЖКГ-1 – на 1 (1, було 2);

машинобудування – на 2 (4, було 2);

залізничного транспорту – на 2 (2, було 0);

автомобільного транспорту – на 1 (5, було 1);

інших видів транспорту – на 1 (3, було 1);

пошти та зв’язку – на 2 (3, було 1);

будівництва та промисловості – на 1 (5, було 4);

ЖКГ-3 – на 1 (1, було 0).

 

Зменшення смертельного травматизму спостерігається в лісовому господарстві – на 2 (0, було 2), сільському господарстві – на 1 (1, було 2) та харчовій промисловості – на 1 (0, було 1).

Збільшення кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, допущено на підприємствах:

котлонагляді та підйомних спорудах – на 1 (1, було 0),

ЖКГ-1 – на 1 (1, було 0),

машинобудуванні – на 1 (1, було 0),

будівництві – на 2 (2, було 0).

Аналіз причин нещасних випадків пов’язаних із виробництвом, без врахування гострих професійних захворювань, за 8 місяців 2021 року свідчить про те, що 46 працівників травмувалися з організаційних причин, або 67,6 % (за 8 місяців 2020 року – 37 осіб, або 75,5 %), з технічних причин травмувалось 2 працівники, або 2,9 % (за 8 місяців 2020 року – 3 особи, або 6,1 %), з психофізіологічних причин травмувалось 19 працівників, або 27,9 % (за 7 місяців 2020 року – 8 осіб, або 16,3 %), з техногенних, природних, екологічних та соціальних причин травмувався 1 працівник, або 1,5 % (за 8 місяців 2020 року – 1 особа, або 2 %) та з інших причин травмовані відсутні (за 8 місяців 2020 року – травмовані особи відсутні).

Нещасні випадки сталися внаслідок наступних подій: пригоди на транспорті – 13 постраждалих, або 19,1 %, падіння потерпілих – 19 постраждалих, або 27,9 %, дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються – 7 постраждалих, або 10,3 %; падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 13 постраждалих, або 19,1 %; ушкодження внаслідок контакту з тваринами – 3 постраждалих, або 4,4 %, дія підвищених температур – 1 постраждалий, або 1,5 %, дія шкідливих і токсичних речовин – 1 постраждалий, або 1,5 %, пожежа – 4 постраждалі, або 5,9 %, травма заподіяна іншою особою – 7 постраждалих, або 10,3 %.

Найпоширенішою організаційною причиною нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом було порушення трудової і виробничої       дисципліни – постраждало 25 осіб, або 55,6 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту загального користування – постраждало 10 осіб, або 22,2 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин, невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності – постраждала 1 особа, або 2,2 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин, порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо – постраждало 6 осіб, або 13,3 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин, порушення технологічного процесу – постраждала 1 особа, або 2,2 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин та незадовільне функціонування, або відсутність системи управління охороною праці – постраждала 2 особи, або 4,4 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин.

Внаслідок особистої необережності постраждало 13 осіб, або 65 % від усієї кількості постраждалих з психофізіологічних причин та внаслідок протиправних дій інших осіб постраждало 7 осіб, або 35 % від усієї кількості постраждалих з психофізіологічних причин.

Внаслідок незадовільного технічного стану виробничих об’єктів, будинків, споруд, інженерних комунікацій постраждала 1 особа, або 50 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин та від інших технічних причин постраждала 1 особа, або 50 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин.

 

Одочасно з початку пандемії COVID-19 на 01.09.2021 в Управлінні було зареєстровано 2625 гострих професійних захворювань на COVID-19 (з них 742 зареєстровано у 2021 році), у тому числі 21 зі смертельним наслідком, спричинені коронавірусом SARS-CoV-2 серед працівників медичних закладів та медичних працівників закладів (установ) області. З 21 розслідування гострих професійних захворювань зі смертельним наслідком завершено 20 (11 визнано пов’язаними з виробництвом та 9 визнано не пов’язаними з виробництвом).

Станом на 01.09.2021 завершено 1931 розслідування гострих професійних захворювань (73,56 % від загальної кількості гострих професійних захворювань).

Решта розслідувань продовжуються.

З 1931 розслідування гострих професійних захворювань, які завершено: 487 визнано пов’язаними з виробництвом (25,2 %) та відповідно 1444 не пов’язаними з виробництвом (74,8 %).

Основними причинами настання гострих професійних захворювань пов’язаних з виробництвом, є: невиконання вимог інструкцій з охорони праці; невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності; неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці; інші організаційні причини (недотримання соціальної дистанції під час виконання посадових обов’язків; засоби індивідуального захисту, що застосувались, не забезпечили достатній захист в умовах високої контагіозності вірусу SARS-CoV-2), інші причини (тривалий контакт з хворими на COVID-19; несвоєчасне виявлення хворого на COVID-19) тощо.

Основними причинами не завершення розслідувань є відсутність належної організації розслідувань з боку керівництва закладів охорони здоров’я, несвоєчасне надання висновків лікаря-інфекціоніста, лікаря-профпатолога та велика кількість захворілих медичних працівників.

З метою поліпшення ситуації у цьому напрямі посадовими особами Управління проводиться профілактична робота щодо роз’яснення вимог Порядку, в частині розслідування гострих професійних захворювань та проводяться виїзні відвідування закладів охорони здоров’я, де зареєстровано найбільшу кількість гострих професійних захворювань, з метою вивчення матеріалів розслідування та надання практичної допомоги.