Шаблони

20 січня 2021

БЛАНК декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

БЛАНК заяви на одержання дозволу

БЛАНК заяви на продовження строку дії дозволу

Інформаційна картка з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Технологічна картка з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Інформаційна картка з видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Технологічна картка з дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформаційна картка з анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Технологічна з анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Заява на одержання дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (ФОП)

Заява на одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки (ФОП)

Заява на одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки (юридична особа)

Заява на продовження строку дії дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (юридична особа)

Заява на продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки (ФОП)

Заява на продовження строку діії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки (юридична особа)