Нормативна база

02 лютого 2021

Перелік нормативно-правових актів, якими керується у своїй діяльності Управління Держпраці у Чернігівській області:

– Конституція України;

– Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII;

– Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. № 8073-Х;

– Кодекс України від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР про надра;

Конвенція Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі

Конвенція Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.1995 № 33 «Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.199 № 58 «Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70 «Деякі питання реалізації норм Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про зайнятість населення»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства фінансів України від 22.10.2012 № 538/1109 «Про затвердження Порядку централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу»

– Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.06.2013 № 989/23521 «Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядку її подання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням»

– Закон України від 03 липня 1991 р. № 1282-XII “Про індексацію грошових доходів населення;

– Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII “Про охорону праці”;

– Закон України від 05 липня 2012 р. № 5067-VI “Про зайнятість населення”;

– Закон України від 30 червня 1993 р. № 3353-XII “Про дорожній рух”;

– Закон України від 01 липня 1993 р. № 3356-XII “Про колективні договори і угоди”;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246«Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»

– Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;

Гірничний закон України від 06 жовтня 1999 р. №1127-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 604 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення»

– Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР “Про оплату праці”;

– Закон України від 15 травня 1996 р. № 192/96-ВР “Про трубопровідний транспорт”;

– Закон України від 03 липня 1996 р. № 270/96-ВР “Про рекламу”;

– Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР “Про відпустки”;

– Закон України від 02 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР “Про звернення громадян”;

– Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV “Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування”;

– Гірничий Закон України від 06 жовтня 1999 р. № 1127;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»

Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»

– Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2050-III “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат”;

– Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245-ІІІ “Про об`єкти підвищеної небезпеки”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

– Закон України від 17 травня 2001 р. № 2407-ІІІ “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”;

– Закон України від 12 липня 2001 р. № 2665-ІІІ “Про нафту і газ”

– Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 року № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»

– Закон України від 23 грудня 2004 р. № 2288-IV “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”

– Закон України від 06 вересня 2005 р. № 2806-IV “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

Закон України від 05 квітня 2007 р. № 877-IV “Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»

Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2736-VI “Про загальну безпечність нехарчової продукції”;

Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2735-VI “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”;

Закон України від 06 вересня 2012 р. № 5203-VI “Про адміністративні послуги”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 841/23373 «Про затвердження Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»

Закон України від 04 квітня 2013 р. № 178-VII “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки“;

Закон України від 15 січня 2015 р. № 124-VІІІ “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”;

 Закон України від 11 лютого 2015 р. № 183-VIIІ “Про відкритість використання публічних коштів”

 Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2019 № 717/33688 «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» та Порядку її подання»

Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

– Закон України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»

– Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності

ПОКАЖЧИК  нормативно-правових актів з охорони праці станом на 22 грудня 2020 року

– Фонд НПАОП 1 частина

Фонд НПАОП 2 частина

Актуальні тексти нормативно-правових актів також можна знайти за посиланням у відповідних розділах на сайтах:

Державной служби України з питань праці та Верховної Ради України