Стан промислової безпеки в Чернігівській області за 11 місяців 2021 року

02 грудня 2021

Загальна кількість травмованих на виробництві за 11 місяців 2021 року в Чернігівській області становить 89 осіб, проти 78 за 11 місяців 2020 року (без врахування гострих професійних захворювань). Смертельно травмовано 12 осіб проти 11 у 2020 році.

Кількість нещасних випадків за 11 місяців 2021 року, пов’язаних із виробництвом порівнюючи з відповідним періодом 2020 року зменшилась:

у лісовому господарстві – на 4 (1, було 5),

сільському господарстві – на 8 (11, було 19),

легкій та текстильній промисловості на 1 (1, було 2),

гірничорудній і нерудній промисловості на 1 (0, було 1),

будівництві та промисловості будівельних матеріалів на 3 (5, було 8),

машинобудування – на 2 (2, було 4)

та у газовій промисловості – на 1 (0, було 1).

Водночас збільшення кількості нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, спостерігається на підприємствах:

виробництва деревини та виробів з деревини на 1 (4, було 3);

соціально-культурної сфери – на 11 (28, було 17);

торгівлі – на 3 (3, було 0);

нафтогазовидобувної промисловості – на 1 (2, було 1),

енергетики – на 4 (5, було 1),

харчової промисловості – на 1 (9, було 8);

ЖКГ-1 – на 1 (2, було 1);

залізничного транспорту – на 2 (2, було 0);

автомобільного транспорту – на 5 (7, було 2);

інших видів транспорту – на 1 (3, було 2);

пошти та зв’язку – на 1 (2, було 1);

ЖКГ-3 – на 1 (1, було 0).

В котлонагляді та підйомних спорудах кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, залишилась на рівні минулого року 1 проти 1.

Зменшення смертельного травматизму спостерігається в лісовому господарстві – на 2 (0, було 2), машинобудуванні – на 1 (0, було 1), сільському господарстві – на 1 (1, було 2) та харчовій промисловості – на 1 (0, було 1).

Збільшення кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, відбулось на підприємствах:

ЖКГ-1 – на 1 (1, було 0) та енергетики – на 1 (2, було 0).

Кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом зі смертельними наслідками, залишилась на рівні минулого року в котлонагляді та підйомних спорудах (1 проти 1) та в будівництві і промисловості будівельних матеріалів (2 проти 2).

Аналіз причин нещасних випадків пов’язаних із виробництвом, без врахування гострих професійних захворювань, за 11 місяців 2021 року свідчить про те, що 57 працівників травмувалось з організаційних причин, або 64 % (за 11 місяців 2020 року – 62 особи, або 79,2 %), з технічних причин травмувалось 3 працівники, або 3,4 % (за 11 місяців 2020 року – 3 особи, або 3,9 %), з психофізіологічних причин травмувалось 28 працівників, або 31,5 % (за 11 місяців 2020 року – 12 осіб, або 15,6 %) та з техногенних, природних, екологічних та соціальних причин травмувався 1 працівник, або 1,1 % (за 11 місяців 2020 року – 1 особа, або 1,3 %).

Нещасні випадки сталися внаслідок наступних подій: пригоди на транспорті – 15 постраждалих, або 16,9 %; падіння потерпілих – 28 постраждалих, або 31,5 %; дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються – 12 постраждалих, або 13,5 %; падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 14 постраждалих, або 15,7 %; ушкодження внаслідок контакту з тваринами – 3 постраждалих, або 3,4 %; дія підвищених температур – 1 постраждалий, або 1,1 %; ураження електричним струмом – 3 постраждалих, або 3,4 %; дія шкідливих і токсичних речовин – 1 постраждалий, або 1,1 %; пожежа – 3 постраждалих, або 3,8 %; травма заподіяна іншою особою – 8 постраждалих, або 9 %.

Найпоширенішою організаційною причиною нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом було порушення трудової і виробничої дисципліни – постраждало 32 особи, або 56,1 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту загального користування – постраждало 12 осіб, або 21,1 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин, невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності – постраждала 1 особа, або 1,8 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин, порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо – постраждало 8 осіб, або 14 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин, порушення технологічного процесу – постраждала 1 особа, або 1,8 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин, допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці – постраждала 1 особа, або 1,8 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин та незадовільне функціонування, або відсутність системи управління охороною праці – постраждала 2 особи, або 3,5 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин.

Внаслідок особистої необережності постраждало 20 осіб, або 71,4 % від усієї кількості постраждалих з психофізіологічних причин та внаслідок протиправних дій інших осіб постраждало 8 осіб, або 28,6 % від усієї кількості постраждалих з психофізіологічних причин.

Внаслідок незадовільного технічного стану виробничих об’єктів, будинків, споруд, інженерних комунікацій постраждало 2 особи, або 66,7 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин та від інших технічних причин постраждала 1 особа, або 33,3 % від усієї кількості постраждалих з технічних причин.

 

Одночасно з початку пандемії COVID-19 на 01.12.2021 в Управлінні зареєстровано 2949 гострих професійних захворювань на COVID-19 (з них 1066 зареєстровано у 2021 році), у тому числі 23 зі смертельним наслідком, спричинені коронавірусом SARS-CoV-2 серед працівників медичних закладів та медичних працівників закладів (установ) області. З 23 розслідувань гострих професійних захворювань зі смертельними наслідками завершено 22 (11 визнано не пов’язаними з виробництвом та 11 визнано пов’язаними з виробництвом).

Станом на 01.12.2021 завершено 2554 розслідування гострих професійних захворювань (86,6 % від загальної кількості гострих професійних захворювань).

Решта розслідувань продовжуються.

З 2554 розслідувань гострих професійних захворювань, які завершено: 651 визнано пов’язаними з виробництвом (25,48 %) та відповідно 1903 не пов’язано з виробництвом (74,52 %).

Основними причинами настання гострих професійних захворювань пов’язаних з виробництвом, є: невиконання вимог інструкцій з охорони праці; невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності; неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці; інші організаційні причини (недотримання соціальної дистанції під час виконання посадових обов’язків; засоби індивідуального захисту, що застосувались, не забезпечили достатній захист в умовах високої контагіозності вірусу SARS-CoV-2), інші причини (тривалий контакт з хворими на COVID-19; несвоєчасне виявлення хворого на COVID-19) тощо.