Держпраці розпочинає інформкампанію з державного ринкового нагляду щодо продукції, яка підпадає під дію Технічного регламенту ЗІЗ та Технічного регламенту ліфтів

31 травня 2023

З 1 червня 2023 року Держпраці розпочинає широку інформаційну кампанію з державного ринкового нагляду щодо продукції, яка підпадає під дію Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (http://(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771-2019-%D0%BF#Text) та Технічного регламенту ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2017-%D0%BF#Text)