Дотримання Вимог експертними організаціями, які виконують експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

09 червня 2022

Згідно з пунктом 7 розділу II Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки, затверджених наказом Міністерства економіки України від 06.01.2022 № 34-22, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.02.2022 за № 118/37454, закріплено ряд вимог щодо забезпечення діяльності експертних організацій.

Зокрема, передбачено безумовне зобов’язання щодо подання експертними організаціями до Держпраці відомостей про експертів технічних з промислової безпеки та акредитацію, а також надання примірника затвердженого висновку експертизи не пізніше наступного робочого дня від дати його затвердження.

Крім того, пунктом 10 розділу II Вимог визначено, що у разі встановлення невідповідності експертної організації цим вимогам, Держпраці повідомляє Національне агентство з акредитації України.

Інформацію стосовно механізму подання до Держпраці відповідних відомостей розміщено на вебсайті Держпраці за посиланням, відповідно до якого експертна організація направляє відомості на офіційну електронну адресу Держпраці – dsp@dsp.gov.ua

Додатково інформуємо, що Держпраці проводить моніторинг виконання вимог експертними організаціями, насамперед в частині надання примірників висновків експертизи та їх відповідність встановленій формі. Також наголошуємо, що пунктом 2 наказу Міністерства економіки України від 31.12.2021 № 1191-21 «Про затвердження форм висновків експертизи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2022 за № 119/37455 (далі – Наказ № 1191) визначено, що з 01.03.2022 підписання та затвердження висновків експертизи здійснюється шляхом накладання електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Положення Наказу № 1191 не встановлюють жодних обмежень та дозволяють використання будь-яких програмних та інших засобів, за допомогою яких можливе накладення електронних підписів, зокрема, до прикладу, безкоштовного сервісу https://sign.diia.gov.ua/.