Як проявляється дискримінація за ознакою статі у трудових відносинах?

23 червня 2023

В Україні забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від статі.

✅Дискримінація за ознакою статі у трудових відносинах проявляється в такому, наприклад:

– розподіл на «жіночі» і «чоловічі» професії та види робіт;

– фактичне недопущення жінок чи чоловіків, на підставах їхньої статі до отримання професійної підготовки чи навчання за тією чи іншою професією;

– розрив у заробітній платі жінок та чоловіків, у межах однієї галузі чи професії 25%;

– неформальна зайнятість, при якій вагітні і матері з дітьми до трьох років не можуть отримувати законодавчо гарантовані соціальні виплати і пільги, пов’язані із їхньою репродуктивною роботою;

– різне ставлення до працівників та працівниць, сприйняття та ставлення до жінок як до другорядних працівників;

– дискримінація, пов’язана з вагітністю та зобов’язаннями з догляду за дитиною, або хворим членом сім’ї;

– відмови на запити працівників щодо суміщення робочого графіку з сімейними обов’язками.

👉Більше інформації з питань трудового законодавства – на порталі Держпраці: https://pratsia.in.ua/