Які гарантії має працівник у разі звільнення за станом здоров’я?

31 серпня 2023

Які гарантії має працівник у разі звільнення за станом здоров’я?

-Якщо працівник відповідно до медичного висновку (перелік документів визначений Порядком розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення

дострокової пенсії за віком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 №1449) не може продовжувати виконувати свою роботу, передбачену трудовим договором, роботодавець має вжити заходів щодо переведення такого працівника на іншу роботу, яка відповідає його стану здоров’я. При цьому переведення працівника на іншу роботу можливо тільки за його згодою.

Звільнення працівника на підставі пункту 2 статті 40 КЗпП України допускається, якщо іншої роботи немає чи працівник відмовився від переведення.

Також при звільненні такому працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Детальніше – на порталі Держпраці: https://pratsia.in.ua