Кабінетом Міністрів України затверджено перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

16 лютого 2021

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 затверджено перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а також внесено низку змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України.

С текстом постанови можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2021-п#Text