Відповідаємо на запитання

29 травня 2023

Яким чином провести спеціальне навчання з питань охорони праці у ФОП з кількістю працюючих 3 працівники та неможливістю створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці?

 

Дане питання врегульоване в Законі України Про охорону праці, а саме, у статті 18, де зазначено, що працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці визначається Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05). Так, у пункті 4.2 зазначеного порядку спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і навчальним центром. У разі неможливості створення комісії з перевірки знань навчання та перевірку знань краще за все провести у навчальному центрі, а перевірка знань після проведення спеціального навчання, згідно з пунктом 4.4 Порядку, буде проведена комісією відповідного територіального органу Держпраці за участю відповідних профспілок.