Відповідаємо на запитання

19 червня 2023

Які роботи необхідно провести для підготовки системи газопостачання зерносушарок до сезону сушіння зерна? Хто може виконати такі роботи?

 

Відповідно до вимог «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15), які затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15 травня 2015 № 285 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/271119, передбачено перелік документів, за наявності яких дозволяється проведення пуску газу після тривалої зупинки (понад 3 доби).

Відповідно до пункту 3.19 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 зняття заглушки і пуск газу після тривалої зупинки (понад 3 доби) або ремонту установки допускається за наявності актів контрольного випробування газопроводів на герметичність, перевірки топок, газоходів, контрольно-вимірювальних приладів і систем автоматики безпеки та регулювання. А отже перед початком сезону сушіння зерна необхідно такі роботи:

  • перевірку топок
  • перевірку газоходів
  • перевірку контрольно-вимірювальних приладів і систем автоматики безпеки та регулювання
  • контрольне випробування газопроводів на герметичність.

Відповідно до пункту 7.17 розділу VІІ НПАОП 0.00-1.76-15 всі об’єкти систем газопостачання і газове обладнання перед їх підключенням до діючих газопроводів, а також після ремонту, підлягають зовнішньому огляду і опресовуванню повітрям. Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається.

Відповідно до вимог ст. 21 «Закону України про охорону праці» всі вище зазначені роботи можуть виконувати суб’єкти господарювання, які отримали дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: п. 11 група А додатку 2 до ПКМУ № 77 від 03.02.2021, якою внесено зміни до ПКМУ №1107 від 26.10.2011 про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування ) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Також на період дії воєнного стану відповідно до ПКМУ №357 від 24.03.2022, даний вид робіт може виконуватись суб’єктами господарювання на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.