Вимоги законодавства про ринковий нагляд при виконанні газонебезпечних робіт

25 липня 2022

Основним нормативно-правовим актом, що регулює порядок виконання газонебезпечних робіт, є Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.1985; НПАОП 0.00-5.11-85 (далі — Типова інструкція).

Згідно з Типовою інструкцією до газонебезпечних робіт належать роботи, пов’язані з оглядом, очищенням, ремонтом, розгерметизацією технологічного обладнання, комунікацій, установок, зокрема роботи всередині ємностей (резервуари, цистерни, тунелі, колодязі, приямки тощо), при виконанні яких існує або не виключена можливість виділення у робочу зону, що визначається згідно з державним стандартом, вибухо- та пожежонебезпечних чи шкідливих парів, газів і інших речовин, здатних викликати вибух, загоряння, шкідливо вплинути на організм людини, а також роботи при недостатньому вмісту кисню (об’ємна частка нижче 20%).

До ємностей (резервуарів, цистерн, тощо), в яких виникає необхідність проведення газонебезпечних робіт, можуть застосовуватись вимоги:

– Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055;

– Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 16 січня 2019 р. № 27;

– Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тискомзатвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 4 липня 2018 р. № 536.

Відповідно до Типової інструкції при проведенні газонебезпечних робіт є обов’язковим застосування працівниками засобів індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 21 серпня 2019 р. № 771.

Вимоги Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 30 січня 2013 р. № 62, застосовуються, в тому числі,до інструменту ручного, пневматичного, гідравлічного або з умонтованим електричним чи неелектричним двигуном, який може використовуватись під час проведення газонебезпечних робіт.