Стан промислової безпеки у Чернігівській області за 2022 рік

13 січня 2023

Загальна кількість травмованих на виробництві за 2022 рік в Чернігівській області становить 93 особи, проти 103 за 2021 рік. Смертельно травмовано 13 осіб (з них 8 осіб загинуло внаслідок бойових дій збройних сил рф) проти 15 у 2021 році.

Кількість нещасних випадків за 2022 рік, пов’язаних із виробництвом, порівнюючи з 2021 роком, зменшилась:

у автомобільному транспорті – на 8 (4, було 12);

у залізничному транспорті – на 1 (1, було 2);

в енергетиці – на 2 (4, було 6);

в інших видах транспорту – на 1 (2, було 3);

у виробництві деревини та деревообробній промисловості – на 2 (2, було 4);

у харчовій промисловості – на 5 (4, було 9);

у будівництві та промисловості будівельних матеріалів – на 3 (2, було 5);

у нафтогазовидобувній промисловості – на 2 (0, було 2).

Водночас, збільшення кількості нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, спостерігається на підприємствах:

ЖКГ-1 – на 1 (3, було 2);

ЖКГ-2 – на 1 (1, було 0);

газової промисловості – на 2 (2, було 0);

сільського господарства – на 5 (18, було 13);

котлонагляді та підйомних спорудах – на 1 (2, було 1);

у лісовому господарстві – на 3 (4, було 1);

торгівлі – на 1 (4, було 3);

У ЖКГ-3 і легкій та текстильній промисловості кількість нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом, залишилась на рівні минулого року (по 1 проти 1). У машинобудуванні 3 проти 3, на пошті та зв’язку 2 проти 2, а у соціально-культурній сфері 33 проти 33.

Зменшення смертельного травматизму спостерігається в енергетиці – на 2 (0, було 2), будівництві та промисловості будівельних матеріалів – на 1 (1, було 2), інших видах транспорту – на 1 (0, було 1), автомобільному транспорті – на 3 (0, було 3) та соціально-культурній сфері – на 1 (3, було 4).

Збільшення кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, відбулось на підприємствах ЖКГ-2 – на 1 (1, було 0), лісового господарства – на 1 (1, було 0), машинобудування – на 1 (1, було 0), сільського господарства – на 2 (3, було 1).

У котлонагляді та підйомних спорудах, а також у ЖКГ-1 кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, за 2022 рік залишилась на рівні 2021 року (по одному).

Аналіз причин нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом, за 2022 рік свідчить про те, що 39 працівників травмувалось з організаційних причин, або 41,9 % (за 2021 рік – 66 осіб, або 64,1 %), з технічних причин травмувалось 5 працівників, або 5,4 % (за 2021 рік – 3 особи, або 2,9 %), з психофізіологічних причин травмувалось 18 працівників, або 19,4 % (за 2021 рік – 33 особи, або 32 %), з техногенних, природних, екологічних та соціальних причин травмувався 31 працівник, або 33,3 % (за 2021 рік – 1 особа, або 1 %).

Нещасні випадки сталися внаслідок наступних подій: пригоди на транспорті – 6 постраждалих, або 6,5 %; падіння потерпілих – 24 постраждалих, або 25,8 %; дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються – 12 постраждалих, або 12,9 %; падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 6 постраждалих, або 6,5 %; дія підвищених температур – 3 постраждалих, або 3,2 %; навмисне вбивство або травма заподіяна іншою особою – 5 постраждалих, або 5,4 %; ушкодження внаслідок контакту з тваринами – 3 постраждалих, або 3,2 %; ураження електричним струмом – 2 постраждалих, або 2,2 %; пожежа – 1 постраждалий, або 1,1 %; події суспільного життя (страйк, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, протиправні дії третіх осіб тощо) – 27 постраждалих, або 29 % та внаслідок інших видів подій травмувалось 4 особи, або 4,3 %.

Найпоширенішою організаційною причиною нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, було порушення трудової і виробничої дисципліни – постраждало 23 особи, або 60,6 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин; порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту загального користування – постраждало 5 осіб, або 13,2 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин; порушення технологічного процесу – постраждала 1 особа, або 2,6 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин; внаслідок інших організаційних причин – постраждало 3 особи, або 7,8 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин; порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо – постраждало 5 осіб, або 13,2 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин; внаслідок невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності – постраждала 1 особа, або 2,6 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин.

Внаслідок особистої необережності постраждало 15 осіб, або 78,9 % від усієї кількості постраждалих з психофізіологічних причин та внаслідок протиправних дій інших осіб постраждало 4 особи, або 21,1 % від усієї кількості постраждалих з психофізіологічних причин.

Внаслідок соціального конфлікту (страйк, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо) постраждало 27 осіб, або 87,1 % від усієї кількості постраждалих з техногенних, природних, екологічних та соціальних причин. Водночас внаслідок гідрометеорологічного явища травмувалась 1 особа, або 3,2 % від усієї кількості постраждалих з техногенних, природних, екологічних та соціальних причин, а також 3 особи, або 9,7 % травмувалась внаслідок контакту з представниками тваринного та рослинного світу.