Стан промислової безпеки у Чернігівській області за 7 місяців 2022 року

03 серпня 2022

Загальна кількість травмованих на виробництві за 7 місяців 2022 року в Чернігівській області становить 59 осіб, проти 61 за 7 місяців 2021 року. Смертельно травмовано 9 осіб (з них 8 осіб загинуло внаслідок бойових дій збройних сил рф) проти 9 у 2021 році.

Кількість нещасних випадків за 7 місяців 2022 року, пов’язаних із виробництвом порівнюючи з відповідним періодом 2021 року зменшилась:

– у автомобільному транспорті – на 4 (1, було 5);

– на залізничному транспорті – на 2 (0, було 2);

– в енергетиці – на 1 (3, було 4);

– на інших видів транспорту – на 2 (0, було 2);

– на пошті та зв’язку – на 1 (1, було 2);

– у торгівлі – на 2 (1, було 3);

– у харчовій промисловості – на 3 (2, було 5);

– на будівництві та у промисловості будівельних матеріалів – на 3 (1, було 4);

– у нафтогазовидобувній промисловості – на 2 (0, було 2).

Водночас, збільшення кількості нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, спостерігається на підприємствах:

– ЖКГ-2 – на 1 (1, було 0);

– машинобудування – на 1 (2, було 3);

– газової промисловості – на 2 (2, було 0);

– сільського господарства – на 7 (14, було 7);

– лісового господарства – на 2 (3, було 1),

– соціально-культурної сфери – на 7 (22, було 15).

У виробництві деревини та деревообробній промисловості, легкій та текстильній промисловості, ЖКГ-1, ЖКГ-3, котлонагляді та підйомних спорудах кількість нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом, залишилася на рівні минулого року (по 1 проти 1).

Зменшення смертельного травматизму спостерігається в енергетиці – на 1 (0, було 1), інших видах транспорту – на 1 (0, було 1), та ЖКГ-1 – на 1 (0, було 1).

Збільшення кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, відбулось на підприємствах ЖКГ-2 – на 1 (1, було 0), машинобудування – на 1 (1, було 0), сільського господарства – на 1 (2, було 1) та соціально-культурної сфери – на 1 (3, було 2).

В котлонагляді та підйомних спорудах, а також в будівництві та промисловості будівельних матеріалів кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних із виробництвом, за 7 місяців залишилась на рівні минулого року (по одному).

Аналіз причин нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом, за 7 місяців 2022 року свідчить про те, що 19 працівників травмувалися з організаційних причин, або 32,2 % (за 7 місяців 2021 року – 45 осіб, або 73,5 %), з технічних причин травмовані травмувався 1 працівник, або 1,7 % (за 7 місяців 2021 року – 1 особа, або 1,6 %), з психофізіологічних причин травмувалось 12 працівників, або 20,3 % (за 7 місяців 2021 року – 15 осіб, або 24,6 %), з техногенних, природних, екологічних та соціальних причин травмувалось 27 працівників, або 45,8 % (за 7 місяців 2021 року – травмовані відсутні).

Нещасні випадки сталися внаслідок наступних подій: пригоди на транспорті – 2 постраждалих, або 3,4 %; падіння потерпілих – 10 постраждалих, або 16,9 %; дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються – 7 постраждалих, або 11,9 %; падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 3 постраждалих, або 5,1 %; дія підвищених температур – 3 постраждалих, або 5,1 %; навмисне вбивство або травма заподіяна іншою особою – 4 постраждалих, або 6,8 %; ушкодження внаслідок контакту з тваринами – 2 постраждалих, або 3,4 %; події суспільного життя (страйк, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, протиправні дії третіх осіб тощо) – 26 постраждалих, або 44,1 % та внаслідок інших видів подій травмувалось 2 особи, або 3,4 %.

Найпоширенішою організаційною причиною нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, було порушення трудової і виробничої дисципліни – постраждало 14 осіб, або 73,7 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин; порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту загального користування – постраждало 2 особи, або 10,5 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин; внаслідок інших організаційних причин (допуск до роботи без оформлення трудового договору) – постраждала 1 особа, або 5,3 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин; порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо – постраждало 2 особи, або 10,5 % від усієї кількості постраждалих з організаційних причин.

Внаслідок особистої необережності постраждало 9 осіб, або 75 % від усієї кількості постраждалих з психофізіологічних причин та внаслідок протиправних дій інших осіб постраждало 3 особи, або 25 % від усієї кількості постраждалих з психофізіологічних причин.

Внаслідок соціальний конфлікт (страйк, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо) постраждало 26 осіб, або 96,3 % від усієї кількості постраждалих з техногенних, природних, екологічних та соціальних причин. Водночас внаслідок гідрометеорологічного явища травмувалась 1 особа, або 3,7 % від усієї кількості постраждалих з техногенних, природних, екологічних та соціальних причин.